Gdy pracujemy z różnego rodzaju danymi, często mamy potrzebę przedstawienia ich na wykresie. Z każdą kolejną wersją Excela dostępnych jest coraz więcej rodzajów i typów wykresów. Wśród nich znajdziemy też wiele wykresów trójwymiarowych, między innymi kolumnowy 3D, liniowy 3D, warstwowy 3D, kołowy 3D, powierzchniowy, a nawet bąbelkowy 3D.

Wstawianie wykresów 3D

Dowolny wykres trójwymiarowy wstawiamy tą samą metodą jak wykresy dwuwymiarowe. Mając w arkuszu wprowadzone dane, należy je zaznaczyć i ze wstążki z zakładki Wstawianie wybrać typ wykresu, który nas interesuje. Na przykład, aby wstawić wykres kolumnowy 3D, najpierw wybieramy bezpośrednio na wstążce wykres kolumnowy, a później spośród dostępnych typów tego wykresu wybieramy 3D. Pokazuje to Rysunek 1.

Przykładowy wykres kolumnowy 3D pokazany jest na Rysunku 2.

Formatowanie efektów 3D na wykresie

Po wstawieniu takiego wykresu możemy formatować go standardowymi narzędziami do formatowania wykresów. Są jednak również dostępne możliwości formatowania efektów 3D. Najwięcej ich dostaniemy, klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej kolumnie i wybierając opcję Formatuj serię danych. Otworzy się okno, w którym możemy przede wszystkim wybrać, jaki ma być kształt naszych kolumn (dostępne opcje to: prostopadłościan, pełny ostrosłup, częściowy ostrosłup, walec, pełny stożek, częściowy stożek). Z kolei przełączając się w tym oknie na ikonkę Efekty (Rysunek 3), mamy możliwość edytowania wszelkich efektów trójwymiarowych zastosowanych dla naszej serii danych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Czy dane finansowe można wizualizować? Analiza wizualna i KPI finansowe w Tableau

INFO_22_74.jpg

Często spotykam się z klientami, którzy postanowili rozpocząć swoją przygodę z rozwiązaniami Business Intelligence. W przypadku danych sprzedażowych nikt nie ma wątpliwości, że można je prezentować wizualnie. Jednak dość powszechna jest opinia, że dane finansowe można przedstawiać wyłącznie w postaci tabel. Wynika to z faktu, że często w tego rodzaju danych porównujemy wskaźniki w czasie, zestawiamy je z innymi wskaźnikami i badamy ich udziały. Czy rzeczywiście tak jest?

Czytaj więcej

Mapa procesu oraz pomiar wartości dla jego elementów

INFO_22_62.jpg

Pomiar strumienia wartości to dość popularna metoda kontroli procesów, np. produkcyjnych. Warto jednak spojrzeć na mapę procesu i generowane w jego efekcie wartości z punktu widzenia modelu biznesowego i towarzyszących mu wskaźników. Umożliwi to rzetelne podejście do analizy.

Czytaj więcej

Graficzna prezentacja danych sprzedażowych

INFO_22_56.jpg

Dane sprzedażowe bardzo często pojawiają się w programie Excel. Oprócz tego, że pojawiają się w wersji stricte analitycznej, często trzeba też dokonać ich wizualizacji i przedstawić na konkretnym wykresie. Co prawda narzędzi do wizualizacji danych jest coraz więcej i czasami wykonuje się je w innych programach, np. w Power BI Desktop, jednak w niniejszym artykule skupię się na możliwościach samego programu Excel w tym zakresie.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama