Dane grupowane w tabelach czy arkuszach pozwalają na ich łatwą wizualizację, co niewątpliwie wspiera procesy zarządcze oraz skraca czas podejmowania decyzji. Prezentowanie informacji biznesowej w sposób graficzny staje się obecnie standardem, który jest wspierany przez narzędzia informatyczne. Poza arkuszami kalkulacyjnymi również systemy ERP powoli otwierają się na zaawansowane raportowanie z rozbudowanym interfejsem graficznym. Przykładem może tu być oprogramowanie SAP Business One (SAP BO).

SAP BO od dłuższego czasu wspierał procesy związane z wizualizacją danych finansowych, zwłaszcza w obszarze księgowości i finansów. Można je podzielić na dwie grupy – raporty połączone z konkretną funkcjonalnością i generowane na bazie wskazanych tabel lub tzw. analizy uniwersalne, które pozwalają na elastyczne generowanie graficznej informacji o wskaźnikach realizacji celu. Jest to zatem klasyczna realizacja idei dashboardów menedżerskich, których głównym celem jest prezentacja (najlepiej na jednym ekranie) najważniejszych informacji o celach/realizacji wskaźników/prognozach. Główne cechy dobrze dobranego procesu wizualizacji danych to m.in.:

  1. Personalizacja – czyli dopasowanie widoku analizy do konkretnego odbiorcy; adresacja raportu pozwala na prawidłowe podejmowanie decyzji bez konieczności dodatkowej eksploracji danych, na bazie których wygenerowano raport;
  2. Poszanowanie miejsca – nadrzędną zasadą dobrze przygotowanego raportu jest to, że całość prezentowanych analiz możliwa jest do analizy na pierwszy rzut oka; oznacza to konieczność odpowiedniego zarządzania miejscem na ekranie, a w przypadku wydruku raport powinien mieścić się na jednej stronie A4;
  3. Zwięzłość prezentacji – poprawny raport powinien zawierać główne elementy dotyczące realizacji konkretnego parametru decyzyjnego; oznacza to, iż nie ma potrzeby zagłębiania się w specyfikę danego zjawiska – wystarczy generalne podsumowanie;
  4. W przypadku analiz menedżerskich tworzone raporty powinny mieć charakter cykliczny, najlepszym rozwiązaniem jest takie, aby to system, który generuje dany raport, automatycznie odświeżał dane w określonych interwałach czasowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

Read more

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

INFO_19_27.jpg

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Read more

Data driven company. O kierunkach ewolucji systemów informacji zarządczej

INFO_18_29.jpg

Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest tak bliska praktykom controllingu jak idea data-driven organization. Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne. Kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej uwalniające potencjał ukryty w danych nie muszą być domeną liderów gospodarki cyfrowej czy globalnych gigantów. Praktycznie w każdej firmie możliwe jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi dostarczających menedżerom obiektywnych, wiarygodnych informacji niezbędnych do codziennego prowadzenia biznesu...

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama