Dashboard jest wizualizacją najważniejszych informacji w celu osiągnięcia jednego lub więcej celów. Jest skonsolidowany i umieszczony na jednej stronie, aby informacja została dostrzeżona jednym spojrzeniem. Jedynym celem dashboardu jest czysta i precyzyjna komunikacja z użytkownikiem. Jednak wiele wizualizacji ponosi porażkę, ponieważ łatwo jest tworzyć zabałaganione i niejasne dashboardy.

Pierwszym krokiem, od którego powinniśmy zacząć tworzenie dash­boardu, jest odpowiedź na pytanie, jaki jest cel pokazania twoich danych. Warto rozpoznać również potrzeby odbiorcy i odpowiedzieć na nie, używając możliwości aplikacji Tableau. Podczas projektowania raportu warto dodać wszystkie niezbędne informacje oraz kontekst, nie zapominając przy tym o minimalizmie, który powinien być naszym przewodnikiem podczas budowy raportu.

Wartością dodaną dashboardu jest możliwość analizowania danych jednocześnie na kilku wizualizacjach, dzięki czemu uzyskujemy kontekst, który pozwala o wiele szybciej wyciągać wnioski, niż kiedy analizujemy dane w postaci tabel tekstowych lub wykresów, często umieszczonych na oddzielnych arkuszach. W Tableau w szybki sposób możemy dodawać filtry, parametry, tworzyć szybkie kalkulacje i drillować dane poprzez hierarchizowanie zmiennych tak, aby uzyskać szczegółowe informacje nawet do poziomu pojedynczego zamówienia.

Poniżej omówiono pięć podstawowych cech dashboardu, o których powinniśmy pamiętać podczas ich tworzenia.

Spójność

Jeśli wszystkie istotne wymiary i miary umieścimy na dashboardzie, dzieje się coś niezwykłego. Taka wizualizacja jest efektywna, wygodna i pokazuje kompletny obraz z natychmiastową możliwością zajrzenia do środka. Jeśli dashboard lub jego elementy musimy przesuwać, wtedy odczyt danych jest fragmentaryczny, a nasza pamięć nie ma już natychmiastowego dostępu do wszystkich danych. Jeśli nie możemy zmieścić wszystkich informacji na jednym dashboardzie, warto jest zbudować więcej niż jeden widok. Możemy zbudować np. widok ogólny, a następnie szczegółowe widoki w przekroju klienta czy regionu, a następnie za pomocą akcji na dashboardzie możemy dać użytkownikowi możliwość przejścia na widok szczegółowy w konkretnym przekroju. Dzięki temu zachowujemy ścieżkę analizy od ogółu do szczegółu (Rysunek 1).

Minimalizm

Dobrze zaprojektowany dashboard komunikuje treść w przejrzysty sposób, bez dekoncentracji. Zbyt duża różnorodność typów wizualizacji może powodować, że użytkownik gubi się w natłoku kształtów i kolorów i nie widzi od razu najważniejszych informacji, które są zawarte w dashboardzie. Czasem warto wykorzystać kombinację zwykłych wykresów typu słupkowego i liniowego, aby uzyskać optymalny efekt.

Bardzo ważny jest też oszczędny dobór kolorów. Informacje najważniejsze powinny być podkreślone bardziej jaskrawymi barwami, pozostałe powinny być raczej tłem, niezwracającym uwagi. Warto również użyć podobnych palet kolorów na dashboardzie, chyba że różne palety są istotne z punktu widzenia informacji.

Dashboardy nie powinny również pokazywać informacji bardziej szczegółowych ani dokładnych niż to potrzebne. Najważniejsza informacja powinna być natychmiast widoczna, a szczegóły dostępne tylko wtedy, kiedy użytkownik zdecyduje wejść w nie głębiej (Rysunek 2).

1. Kontekst

Miary bez kontekstu znaczą bardzo niewiele. Do czego porównujemy wyniki? Czy jest dobrze, czy źle? I jak bardzo dobrze albo źle. Lepiej niż przedtem? Kontekst opowiada historię i inspiruje akcję.

Podobnie jak w kokpicie samolotu, na dashboardzie biznesowym wszystkie dane i KPI musimy porównać do innych danych. Na tym polega kontekst informacji.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

Read more

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

INFO_19_27.jpg

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Read more

Data driven company. O kierunkach ewolucji systemów informacji zarządczej

INFO_18_29.jpg

Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest tak bliska praktykom controllingu jak idea data-driven organization. Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne. Kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej uwalniające potencjał ukryty w danych nie muszą być domeną liderów gospodarki cyfrowej czy globalnych gigantów. Praktycznie w każdej firmie możliwe jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi dostarczających menedżerom obiektywnych, wiarygodnych informacji niezbędnych do codziennego prowadzenia biznesu...

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama