Pomiar strumienia wartości to dość popularna metoda kontroli procesów, np. produkcyjnych. Warto jednak spojrzeć na mapę procesu i generowane w jego efekcie wartości z punktu widzenia modelu biznesowego i towarzyszących mu wskaźników. Umożliwi to rzetelne podejście do analizy.

Zarządzanie to praktyczna dyscyplina nauki na temat podejmowania decyzji i ich skutków. Nauka ta powinna opierać się na rzetelnych danych pochodzących z mierzalnych procesów. Powyższe zdanie wydaje się oczywistością, jednak biorąc pod uwagę całą masę publikacji z zakresu zarządzania, w tym zarządzania produkcją, można dojść do wniosku, że w wielu przypadkach brakuje jednak elementu decyzyjnego opartego na rzetelnych danych. Inaczej mówiąc – wiele narzędzi zarządzania jedynie „opowiada” o procesie podejmowania decyzji, a jeśli nawet pojawia się komponent danych, które w procesie analizy transformują w informacje, to nie pada odpowiedź, w jaki sposób je zbierać, badać oraz oceniać.

Wydaje się, że jest to poważny dylemat towarzyszący menedżerom w procesie podejmowania decyzji. Ma on dwie warstwy.

Do pierwszej warstwy możemy zaliczyć problem odwzorowania przebiegu procesu biznesowego oraz umieszczenia na tejże mapie parametrów (wartości), które wpływają na stan (stany) tego procesu.

Druga warstwa to pomiar skutków występowania konkretnych parametrów procesów, a finalnie interpretacja raportów, które powinny wspierać menedżerów w procesach zarządczych.

W dobie wszechobecnej informatyzacji rozwiązanie powyższych problemów nie powinno teoretycznie stanowić problemu, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zestawu narzędzi. Rozwiązanie (narzędzia) omówione w niniejszym tekście nie będzie klasycznym podejściem do value stream mapping, natomiast będzie się odnosić do rozwiązania dylematu dotyczącego pozyskania danych i ich transformacji do informacji.

BPMN jako język opisu procesu

W (nie)klasycznym podejściu do VSM warto zacząć od zdefiniowania języku opisu modelu procesu (np. produkcji), który będzie służył do stworzenia finalnej mapy. Idealnym narzędziem do zrealizowania tego celu jest Business Process Modeling Notation (BPMN), czyli ogólnoświatowy standard opisu modelu procesu biznesowego. Język ten składa się z zestawu czterech podstawowych obszarów:

  • czynności,
  • bramek decyzyjnych,
  • zdarzeń,
  • artefaktów.

Czynności w modelu BPMN odpowiadają za zużycie zasobów i kreowanie produktu finalnego – reprezentują pracę. W trakcie modelowania są zasilane danymi, takimi jak czas czy zasób. Dane te mogą być statyczne, czyli wpisane „na sztywno do modelu”, jak też być zapisane w kontenerach, które fachowo nazywa się atrybutami. Wykorzystanie atrybutów w procesie tworzenia modelu to podejście zaawansowane, ale powoduje, że proces tworzenia mapy przenoszony jest w sferę abstrakcji. Dzieje się tak dlatego, że definiując atrybut, menedżer może zupełnie pominąć problem symulacji, czyli sytuacji, w której model będzie badany względem zmiany jego kluczowych parametrów. Wykorzystanie atrybutów pozwala na powiązanie właściwości czynności z zewnętrznymi danymi, pochodzącymi wprost z systemu ERP lub z MS Excel, co umożliwia prowadzenie rzeczywistych analiz As Is – To Be. Raport z takiej analizy zawiera informacje na temat stanu poszczególnych symulacji, możemy zatem w łatwy sposób porównać efekty przed wdrożeniem zmian do modelu i po nim.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Czy dane finansowe można wizualizować? Analiza wizualna i KPI finansowe w Tableau

INFO_22_74.jpg

Często spotykam się z klientami, którzy postanowili rozpocząć swoją przygodę z rozwiązaniami Business Intelligence. W przypadku danych sprzedażowych nikt nie ma wątpliwości, że można je prezentować wizualnie. Jednak dość powszechna jest opinia, że dane finansowe można przedstawiać wyłącznie w postaci tabel. Wynika to z faktu, że często w tego rodzaju danych porównujemy wskaźniki w czasie, zestawiamy je z innymi wskaźnikami i badamy ich udziały. Czy rzeczywiście tak jest?

Czytaj więcej

Graficzna prezentacja danych sprzedażowych

INFO_22_56.jpg

Dane sprzedażowe bardzo często pojawiają się w programie Excel. Oprócz tego, że pojawiają się w wersji stricte analitycznej, często trzeba też dokonać ich wizualizacji i przedstawić na konkretnym wykresie. Co prawda narzędzi do wizualizacji danych jest coraz więcej i czasami wykonuje się je w innych programach, np. w Power BI Desktop, jednak w niniejszym artykule skupię się na możliwościach samego programu Excel w tym zakresie.

Czytaj więcej

Tips&Tricks w Tableau

INFO_21_58.jpg

Niezależnie od tego, w jakiej branży pracujesz i z jakim oprogramowaniem masz do czynienia, to każda aplikacja skrywa pewne tajemnice, które warto znać. Dzięki temu twoje projekty będą powstawały szybciej, wyglądały bardziej estetycznie i wydajniej działały. Idę o zakład, że absolutnie każda nazwa oprogramowania po wpisaniu jej do wyszukiwarki razem z naszym tytułowym „Tips and Tricks” pozwoli na znalezienie zestawu porad, których próżno szukać w dokumentacji czy oficjalnym Help danego produktu.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama