Kwerendy to narzędzia dostępne w programie Access, które pozwalają nam wyszukiwać lub filtrować dane znajdujące się w różnych tabelach. Wtedy mamy do czynienia z kwerendami wybierającymi. Możemy też dzięki nim te dane modyfikować (np. dodawać, zmieniać, usuwać). Do takich czynności będziemy używać kwerend funkcjonalnych.

Kwerendy wybierające

Są to podstawowe typy kwerend. Służą nam do wybierania danych, które chcemy wyświetlać. Możemy wybierać dane zarówno z jednej tabeli, jak również z wielu różnych tabel (oczywiście warunkiem, aby takie kwerendy działały, są poprawnie zbudowane relacje w bazie danych). Za pomocą takich kwerend możemy też filtrować dane, nadając kryteria, jakie mają być zastosowane dla różnych kolumn.

Jak w takim razie tworzyć takie kwerendy? Możemy to zrobić, wykorzystując kreator kwerend dostępny na wstążce w zakładce Tworzenie. Po jego wybraniu pojawi się okno, w którym wybieramy Kreator prostych kwerend i po przejściu do kolejnego kroku mamy możliwość zdefiniować, które pola i z jakich tabel mają być ujęte w kwerendzie. W kolejnym kroku możemy zdecydować, czy kwerenda ma być szczegółowa, czy podsumowująca. Kwerenda szczegółowa będzie pokazywać wszystkie pola każdego rekordu, natomiast kwerenda podsumowująca ma możliwość dołożenia opcji podsumowania (suma, średnia, maksimum, minimum) do pól liczbowych kwerendy. Może też zliczać występujące rekordy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że choć Access daje nam możliwość wyboru spośród czterech funkcji podsumowujących, to jednak w oknie, w którym ustawiamy te opcje, pojawiają się tylko dwa checkboxy. Pierwszy służy do zaznaczenia sumy, drugi (mimo że wizualnie znajduje się pod opcją max) służy do podsumowania za pomocą średniej). Jeżeli chcemy podsumować za pomocą pozostałych funkcji, należy wybrać dowolną opcję, a następnie zmodyfikować ją w widoku projektu kwerendy, który będzie opisany w późniejszej części artykułu.

Drugim sposobem tworzenia kwerend jest wykorzystanie opcji Projekt kwerendy, również dostępnej na wstążce w zakładce Tworzenie. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym możemy zdecydować, z których tabel będziemy wybierać dane. Jednak w widoku projektu muszą się pojawić również tabele, dzięki którym te, które będziemy wykorzystywać, są powiązane relacjami. Innymi słowy, jeśli tabele, które wybieramy do kwerendy, nie są połączone bezpośrednią relacją, musimy też wybrać w widoku projektu te tabele, za pomocą których te relacje są utworzone. Następnie przeciągamy odpowiednie pola do projektu znajdującego się w dolnej części okna. Zaprojektowana kwerenda przedstawiona jest na Rysunku 1.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Czy dane finansowe można wizualizować? Analiza wizualna i KPI finansowe w Tableau

INFO_22_74.jpg

Często spotykam się z klientami, którzy postanowili rozpocząć swoją przygodę z rozwiązaniami Business Intelligence. W przypadku danych sprzedażowych nikt nie ma wątpliwości, że można je prezentować wizualnie. Jednak dość powszechna jest opinia, że dane finansowe można przedstawiać wyłącznie w postaci tabel. Wynika to z faktu, że często w tego rodzaju danych porównujemy wskaźniki w czasie, zestawiamy je z innymi wskaźnikami i badamy ich udziały. Czy rzeczywiście tak jest?

Czytaj więcej

Mapa procesu oraz pomiar wartości dla jego elementów

INFO_22_62.jpg

Pomiar strumienia wartości to dość popularna metoda kontroli procesów, np. produkcyjnych. Warto jednak spojrzeć na mapę procesu i generowane w jego efekcie wartości z punktu widzenia modelu biznesowego i towarzyszących mu wskaźników. Umożliwi to rzetelne podejście do analizy.

Czytaj więcej

Graficzna prezentacja danych sprzedażowych

INFO_22_56.jpg

Dane sprzedażowe bardzo często pojawiają się w programie Excel. Oprócz tego, że pojawiają się w wersji stricte analitycznej, często trzeba też dokonać ich wizualizacji i przedstawić na konkretnym wykresie. Co prawda narzędzi do wizualizacji danych jest coraz więcej i czasami wykonuje się je w innych programach, np. w Power BI Desktop, jednak w niniejszym artykule skupię się na możliwościach samego programu Excel w tym zakresie.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama