Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest tak bliska praktykom controllingu jak idea data-driven organization. Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne. Kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej uwalniające potencjał ukryty w danych nie muszą być domeną liderów gospodarki cyfrowej czy globalnych gigantów. Praktycznie w każdej firmie możliwe jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi dostarczających menedżerom obiektywnych, wiarygodnych informacji niezbędnych do codziennego prowadzenia biznesu...

Studia przypadków opisujące wdrożenia rozwiązań typu Data Science czy Big Data w największych firmach e-commerce, globalnych sieciach handlowych, bankach detalicznych czy u operatorów telefonicznych – choć niezwykle ciekawe – trudno odnieść do praktyki biznesowej typowej firmy produkcyjnej czy usługowej. W tym artykule chciałbym się pochylić nad kwestią optymalnego wykorzystania danych w średnich i dużych firmach. Intencją artykułu jest dostarczenie menedżerom odpowiedzialnym za raportowanie wskazówek i inspiracji dotyczących doskonalenia systemu informacji zarządczej firmy, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w danych rejestrowanych i gromadzonych w systemach informatycznych wspierających procesy operacyjne. Przedstawione w dalszej części artykułu pomysły czy sugestie bazują na praktycznych rozwiązaniach wprowadzonych w firmach konsekwentnie wdrażających narzędzia zarządzania efektywnością oparte na danych.

Business Analytics – przyszłość czy chwilowa moda?

Swoista moda na hasła takie jak Big Data czy Business Analytics nieustannie napędza rozwój rozwiązań analitycznych typu Tableu, QlickView czy PowerBI. Klasyczne platformy Business Intelligence oparte na raportowaniu danych zgromadzonych w hurtowniach danych są w ostatnich latach w defensywie – wiele firm decyduje się na wykorzystanie narzędzi umożliwiających samodzielne podłączenie się do istniejących zbiorów danych i przygotowanie na ich podstawie syntetycznych zestawień z wykorzystaniem bogatej palety komponentów wizualizacyjnych, takich jak mapy, wykresy czy alerty (światła drogowe, prędkościomierze, wskaźniki postępu).

Koncepcja narzędzi Business Analytics jest niewątpliwie słuszna, a przewagi nad typowymi systemami Business Intelligence w kwestiach efektywności rozwoju i zapewnienia dostępu do danych kluczowym odbiorcom są bezdyskusyjne.

Choć jest to krok w kierunku budowy data-driven organization, to budowa przewagi konkurencyjnej oparta na tych informacjach, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, wymaga zdecydowanie szerszej perspektywy. W mojej opinii trzy kluczowe obszary, na których powinni skupić się menedżerowie odpowiedzialni za raportowanie zarządcze, to:

  • zapewnienie szczegółowości i transparentności danych rejestrowanych w istniejących systemach transakcyjnych,
  • wdrożenie procesów i narzędzi wspierających procesy planistyczne (budżetowanie, prognozowanie), dostarczających informacji prospektywnej, umożliwiającej formułowanie celów oraz ewaluację pomysłów i inicjatyw biznesowych,
  • budowa modeli i reguł analitycznych umożliwiających analizę rentowności klientów, produktów czy usług pozwalających na zrozumienie trendów i odchyleń w raportowanych wartościach.

Narzędzia Business Analytics czy klasyczne platformy Business Intelligence nie są generalnie rozwiązaniami, za pomocą których można realizować powyższe inicjatywy. Warstwa prezentacji i wizualizacji danych, będąca domeną tych rozwiązań, to ostatni (choć oczywiście ważny) krok w budowie kultury organizacyjnej wspierającej podejmowanie decyzji na podstawie danych i faktów.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Small multiples

Read more

Dashboardy krok po kroku

Read more

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama