Zaprojektowanie procesu, a następnie jego symulacja służą poznaniu jego natury, ale także rozpoznaniu informacji dotyczących danych tego procesu, tj. czasu trwania, kosztu i kolejki. Jest to ostatni element zaawansowanego podejścia do modelowania przy wykorzystaniu narzędzia iGrafx.

Wprowadzenie

W poprzednim artykule z serii BPMN – podejście zaawansowane opisano znaczenie zaawansowanego podejścia do definiowania czynności w ramach projektowania modelu procesu biznesowego. W tekście wyjaśniono ideę czynności i możliwości, jakie daje iGrafx w zakresie parametryzowania rozwiązań przebiegu procesu biznesowego. Przekłada się to bezpośrednio na możliwość generowania raportów, które stanowią podsumowanie całego procesu tworzenia modelu oraz jego symulacji.

Definiowanie modelu

W celu uzyskania raportu dotyczącego przebiegu procesu biznesowego niezbędne jest sparametryzowanie wszystkich elementów tego procesu. Etapy tej parametryzacji zostały gruntownie omówione w poprzednich artykułach z serii BPMN językiem biznesu. W tym miejscu należy jednak przypomnieć, że do etapów tych należą:

  1. Przygotowanie kompletnego statycznego odzwierciedlenia modelu;
  2. Sparametryzowanie czynności;
  3. Określenie harmonogramów wykonania czynności;
  4. Zdefiniowanie zasobów organizacji;
  5. Ustawienie generatorów uruchamiania symulacji modelu.

Wykonanie czynności od 1 do 5 pozwoli na uruchomienie symulacji, której przeprowadzenie jest niezbędne do wygenerowania raportu z jej przebiegu.

Na Rysunku 1 zaprezentowano model procesu, który ma sparametryzowane etapy 1–5, co umożliwia uruchomienie symulacji procesu (widoczne ikony pozwalające na start-stop symulacji).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

Read more

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

INFO_19_27.jpg

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Read more

Data driven company. O kierunkach ewolucji systemów informacji zarządczej

INFO_18_29.jpg

Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest tak bliska praktykom controllingu jak idea data-driven organization. Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne. Kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej uwalniające potencjał ukryty w danych nie muszą być domeną liderów gospodarki cyfrowej czy globalnych gigantów. Praktycznie w każdej firmie możliwe jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi dostarczających menedżerom obiektywnych, wiarygodnych informacji niezbędnych do codziennego prowadzenia biznesu...

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama