Niestety formuły do liczenia niepowtarzających się wartości czy ich wyciągania nie należą do najprostszych, ale czasami musimy z nich korzystać ze względu na to, że potrzebujemy rozwiązania, które automatycznie się przelicza, albo inne rozwiązanie jest niedostępne.

Formuły na zliczenie unikatowych wartości lub ich wyciąganie są bardzo różne. Większość z nich to formuły tablicowe i wymagają zatwierdzenia kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter. Opiszemy tu jedno z prostszych rozwiązań.

W pierwszej kolejności skorzystamy z funkcji LICZ.JEŻELI, która jako pierwszy argument, jak i drugi argument (kryteria sprawdzające) ma podany ten sam zakres (B2:B15), czyli listę wszystkich klientów (rys. 16). W sytuacji, gdy funkcji LICZ.JEŻELI jako kryteria podamy zakres danych, zwróci ona ilość wyników odpowiadający długości tego zakresu. Możemy podejrzeć wynik funkcji LICZ.JEŻELI klawiszem F9 – uzyskamy wynik w postaci tablicy: {2;1;1;2;3;1;2;3;3;1;1;2;1;1}. Ta tablica oznacza, że wartość znajdująca się na pierwszym miejscu naszej listy występuje na liście dwukrotnie, wartość znajdująca się na drugim miejscu tylko raz, a na piątym – trzykrotnie.

Rys. 1. Funkcja LICZ.JEŻELI, która liczy ile razy każda wartość powtarza się na liście

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Jak stworzyć histogram w Excelu? Dystrybuanta wieku w Excelu

Read more

Wykres mostowy – dodanie etykiet danych, tytułu wykresu

Read more
On-line only no. 17/2019

Dodawanie wartości dla wielu różnych kryteriów – SUMA.WARUNKÓW()

Formułą w Excelu, która pozwala szybko zrobić analizę danych w wybranych kategoriach jest SUMA.WARUNKÓW(). Ta ba formuła dodaje wartości dla wielu różnych kryteriów.
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama