Publikacje

Zarządzanie płynnością finansową [e-book]

Kategoria: E-book

Cena netto: 89,00 zł

Cena brutto: 93,45 zł

Autor: Praca zbiorowa

Format: PDF
Objętość: 80 stron + okładka

Zapewnienie płynności finansowej to jeden z podstawowych obowiązków w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa. To od płynności zależy, czy w odpowiednim terminie spłacane są zobowiązania kontrahentom, czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb i wreszcie czy wypłacane są pracownikom wynagrodzenia. Płynność finansowa to też jedno z podstawowych kryteriów oceny działalności firmy.

Określając podstawowe cele działania przedsiębiorstwa, najczęściej przyjmuje się, że w długim okresie dominuje maksymalizacja wartości rynkowej czy też maksymalizacja wartości dla właścicieli, natomiast w krótkim okresie celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która w kompleksowy sposób omawia kwestię zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Zawartość publikacji:

  • Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej
  • Strategie finansowania płynności a koszt kapitału
  • Jak mierzyć płynność finansową? Statyczne i dynamiczne miary płynności
  • Wykorzystanie leasingu jako narzędzia zarządzania płynnością
  • Faktoring – poprawa płynności bez kredytu bankowego
  • Jak poprawić płynność w firmie eksportowej?
  • Nowe możliwości raportowania płynności finansowej – studium przypadku
  • Analiza bilansu źródłem analizy płynności przedsiębiorstwa
  • Analiza wskaźnikowa płynności finansowej w praktyce przedsiębiorstw
  • Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej
Dodaj do koszyka

Przejdź do

Partnerzy

Reklama