Procesy

nr 15/2018

BPMN – podejście zaawansowane: rozszerzenie zagadnienia czynności

INFO_15_23.jpg

Czynności w BPMN to nie tylko statyczne odzwierciedlenie procesu i przepływu pracy. Kształt „czynności” w przypadku rozszerzenia modelu o symulacje procesu biznesowego pozwala na „podłączenie” do modelu wielu zmiennych.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 14/2018

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Postawy i zachowania konsumenckie kreowane przez internet i nieograniczona możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami. Nowe firmy, które całkowicie przedefiniują obecnie znane branże, np. Uber, Netflix. Klienci, którzy coraz częściej wzmacniają swoje oczekiwania, współuczestniczą w opracowaniu wymagań, zgłaszają uwagi/komentarze na każdym etapie testowania. To tylko niektóre ze zmian w otoczeniu...

Czytaj więcej
nr 14/2018

Czy rozwiązania IT mogą wspierać analizy strategiczne w firmie

INFO_14_28.jpg

Współczesne przedsiębiorstwo, aby móc myśleć o przetrwaniu i dalszym funkcjonowaniu na rynku, musi nie tylko wypracować zysk, ale również być stale konkurencyjne. Przez konkurencyjność rozumie się obecnie wsłuchiwanie się w głosy klientów, podążanie za ich zachowaniami, perfekcyjną i intuicyjną obsługę klientów, ale przede wszystkim kreowanie nowych produktów, których nie posiada w ofercie konkurencja,...

Czytaj więcej
nr 13/2018

Prognozowanie w Tableau i Alteryx, czyli jak prognozować dane w czasie bez znajomości programowania i zaawansowanej wiedzy statystycznej

13_INFO_30.jpg

Wiele decyzji biznesowych dotyczących planowania, kupna, sprzedaży czy zatrudnienia wymaga znajomości prognoz. W większej skali prognozowanie automatyczne w takich przypadkach, jak planowanie zapotrzebowania/dostaw produktów czy prognozowanie zużycia energii jest bardzo atrakcyjną kosztowo metodą planowania.

Czytaj więcej
nr 13/2018

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: bramka „równoległa” – jej właściwości i zastosowanie

Bramka „równoległa” jest jedną z podstawowych bramek logicznych w BPMN 2.0. Jest stosowana do modelowania złożonych procesów, w których wymagana jest choreografia zakładająca wykonanie kilku warunków.

Czytaj więcej
nr 12/2018

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: bramka „lub” – jej właściwości i zastosowanie

INFO_12_27.jpg

Bramka „Lub” jest jedną z podstawowych bramek logicznych w BPMN 2.0. Stosuje się ją do modelowania złożonych procesów, w których konieczna jest choreografia wymagająca przejścia procesu przez jedną lub kilka równoległych ścieżek zarówno bezwarunkowo, jak i przy jednoczesnym spełnieniu jednego lub kilku warunków.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 11/2018

Wykorzystanie lejka sprzedaży w analizie sprzedaży

Problem: Z mojej praktyki zawodowej oraz bieżącego przeglądu sytuacji rynkowej wyraźnie wynika, iż obecnie analizy wyników sprzedaży zyskują w polskich przedsiębiorstwach wyraźnie na znaczeniu. Oczywiście mówię w tym miejscu o analizach wykraczających poza typowe badanie odchyleń od planu sprzedaży w ujęciu miesięcznym, kroczącym oraz według osób odpowiedzialnych bezpośrednio za wyniki handlowe. Moje...

Czytaj więcej
nr 11/2018

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: bramka „Albo” ‑ jej właściwości i zastosowanie

Model procesu biznesowego wraz z jego symulacją może odzwierciedlać przebieg podejmowania decyzji. Jednym z ważniejszych elementów modelu decyzyjnego w BPMN jest bramka decyzyjna „Albo”.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama