Procesy

nr 16/2018

BPMN – podejście zaawansowane: rozszerzenie zagadnienia czynności i ich rozwinięcie

INFO_16_20.jpg

Czynności w BPMN to nie tylko statyczne odzwierciedlenie procesu i przepływu pracy. Kształt „czynności” w przypadku rozszerzenia modelu o symulacje procesu biznesowego pozwala na „podłączenie” do modelu wielu zmiennych.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 16/2018

Success Factors w zarządzaniu procesami personalnymi

Success Factors powstało w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych jako system autorstwa Larsa Dalgaarda. 10 lat później oprogramowanie, ale przede wszystkim firma znalazły się w rękach amerykańskiej spółki należącej do SAP – SAP America. Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych oraz technologii rozwiązanie, jakim jest Success Factors, stało się jednym z najlepszych na świecie systemów do zarządzania procesami...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 16/2018

SAP Business One jako przykład systemu klasy ERP – studium przypadku

Ewolucja informatyki jako nauki stosowanej już dawno sprawiła, że systemy komputerowe stały się nieodłącznym narzędziem współczesnego menedżera. Obecnie nikt rozsądny nie wyobraża sobie zarządzania przedsiębiorstwem bez wykorzystania narzędzi do analizy danych, jak też oprogramowania typu finanse i księgowość (FK). Należy jednak zauważyć, że zwłaszcza dla większych podmiotów tego typu systemy są niewystarczające,...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 15/2018

Budżetowanie procesów z wykorzystaniem iGrafx i zaawansowanych symulacji

Tworzenie budżetów – zwłaszcza w dużych korporacjach – to proces żmudny i złożony oraz rozpisany na kilka miesięcy. Dość często do tego typu zadań wykorzystywany jest MS Excel – jednak w niniejszym artykule zagadnienie to zostanie omówione (również z punktu widzenia liczbowego) za pomocą narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 15/2018

Narzędzia IT w procesie konsolidacji

Grupy kapitałowe mają obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Czasami obowiązek ten istnieje częściej, np. jeśli jednostka dominująca jest notowana na giełdzie / rynku pozagiełdowym. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych (zarządczych) na koniec miesiąca / kwartału, żeby kierownictwo jednostki dominującej...

Czytaj więcej
nr 15/2018

Budżet szkoleń finansowanych ze środków UE

INFO_15_36.jpg

Obecna perspektywa finansowa UE jest interesująca dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na uzyskanie dofinansowania na działalność szkoleniową, w tym daje możliwość przygotowania samodzielnego wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z możliwością uzyskania dla pracowników szkoleń „szytych na miarę”. Wymaga to jednak sporego nakładu pracy w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Czytaj więcej
nr 15/2018

Prognozowanie z wykorzystaniem uczenia maszyn

INFO_15_30.jpg

Któż z nas nie chciałby trafnie przewidywać przyszłości? Potrzeba przewidywania występuje nieomal wszędzie: w życiu codziennym, gdy np. chcemy zaplanować najlepszy termin wakacji, potrzebujemy trafnej prognozy pogody; w zarządzaniu, gdy potrzebujemy przewidzieć popyt; w produkcji, gdzie np. możemy przewidywać uzyski poszczególnych produktów. Istnieje wiele różnych sposobów przewidywania, a w tym artykule...

Czytaj więcej
nr 15/2018

Automatyzacje w budżetowaniu, czyli jak uprościć pracę controllerów i właścicieli budżetu?

INFO_15_26.jpg

Co i jak usprawnić w procesie budżetowym? Odpowiadając na to pytanie, pochylamy się nad typowymi zastosowaniami automatyzacji w budżetowaniu. Przedstawiamy i omawiamy przykłady najczęściej stosowanych usprawnień oraz dyskutujemy ich wdrożenia w wariancie make oraz buy.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama