Procesy

Tylko on-line nr 24/2020

Wycena wartości godziwej aktywów przedsiębiorstwa

Wycena wartości godziwej aktywów przedsiębiorstwa

W artykule zajmiemy się kwestią szacowania wartości godziwej składników majątku przedsiębiorstwa. Na gruncie rachunkowości definicja wartości godziwej zawarta jest przede wszystkim w ustawie o rachunkowości oraz – poświęconym w całości szacowaniu wartości godziwej – Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 13. W obu tych źródłach definicje w zasadzie są zbieżne, przy czym MSSF 13 stanowi...

Czytaj więcej
nr 24/2020

Jakiego lidera i jakich kompetencji potrzebuje zespół multidyscyplinarny?

Jakiego lidera i jakich kompetencji potrzebuje zespół multidyscyplinarny?

Rzeczywistość zmienia się dziś błyskawicznie – wymaga od nas szybkiej adaptacji, ciągłego poszerzania umiejętności i nieskończonej kreatywności. Realia biznesowe udowadniają nieustannie, że w pojedynkę nie da się zrobić wszystkiego, a kluczem do sukcesu jest współpraca w zespołach.

Czytaj więcej
nr 24/2020

Integracja WMS z platformą e‑commerce

Integracja WMS z platformą e-commerce

System WMS, jak każde inne rozwiązanie przygotowane dla biznesu, wdraża się po to, żeby w dłuższej perspektywie oszczędzać (albo nawet zarabiać) pieniądze. W przypadku systemów do zarządzania magazynem jest to przede wszystkim oszczędność na zasobach ludzkich, zwrotach i reklamacjach.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 24/2020

Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT

Każda organizacja chcąca przetrwać i konkurować z innymi firmami, musi inwestować w technologię informatyczną, która zapewnia dostępność, integralność i poufność danych. Epidemia COVID-19 i jej konsekwencje, udowadniają nam, że technologia jest nam potrzebna do życia niczym woda czy tlen. Liderzy odpowiedzialni za organizację muszą stawić czoła bardzo złożonym procesom, w tym informatycznym. Wraz ze...

Czytaj więcej
nr 24/2020

Zarządzanie złożonością: e‑dokumenty w firmach rozproszonych lub wielospółkowych

Zarządzanie złożonością: e-dokumenty w firmach rozproszonych lub wielospółkowych

W nadchodzących kwartałach sposób prowadzenia biznesu zapewne się zmieni, a zapanowanie nad złożonością organizacji nabierze nowego znaczenia. Nowoczesna platforma do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi to jedyny sposób, by wielooddziałowa firma mogła funkcjonować jak jeden organizm.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 23/2020

WMS – 10 korzyści dla twojego biznesu

WMS – 10 korzyści dla twojego biznesu

WMS to rozwiązanie do zarządzania zadaniami na magazynie, którego wdrożenie może znacznie usprawnić twój biznes. System to nie tylko pełniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, ale także liczne usprawnienia związane z szybkim dostępem do informacji, łatwiejszym kierowaniem pracą magazynierów oraz kompletacją i pakowaniem zamówień. Jakie korzyści mogą płynąć z wdrożenia systemu WMS? Przygotowaliśmy...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Ocena opłacalności projektów

Ocena opłacalności projektów

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu...

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama