WMS – 10 korzyści dla twojego biznesu

WMS.jpg
Tekst otwarty Tylko on-line nr 23/2020

WMS to rozwiązanie do zarządzania zadaniami na magazynie, którego wdrożenie może znacznie usprawnić twój biznes. System to nie tylko pełniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, ale także liczne usprawnienia związane z szybkim dostępem do informacji, łatwiejszym kierowaniem pracą magazynierów oraz kompletacją i pakowaniem zamówień. Jakie korzyści mogą płynąć z wdrożenia systemu WMS? Przygotowaliśmy listę 10 najważniejszych efektów, które osiągają nasi klienci w swoich firmach.

1. Kompletacja skrojona na miarę

Im więcej zamówień uda się skompletować w jednym dniu, tym szybciej towary trafią do klientów. Kompletacja to trudny proces i doskonale zdaje sobie sprawę z tego każdy, kto w magazynie ma do czynienia ze zróżnicowaną strukturą zamówień czy złożoną kartoteką asortymentową. Rozwiązanie WMS pozwala na efektywną obsługę wszystkich typów zamówień – całopaletowych, jedno lub wielopozycyjnych i drobnicowych. Dzięki wyposażeniu w złożone algorytmy, które analizują wszystkie zlecenia oczekujące na realizację, system dobiera najefektywniejszą metodę kompletacji. Multipicking, zbiórka jedynek, kompletacja strefowa czy całopaletowa – do każdego zamówienia jest dobierany taki typ zbiórki, jaki pozwoli na jego najefektywniejszą realizację.

WMS zarządza całym procesem kompletacji – nic nie dzieje się przypadkowo, a każde przejście magazyniera jest wykorzystane tak efektywnie, jak w określonym momencie jest to możliwe.

A w jaki sposób wdrożenie WMS zwiększa wydajność procesu kompletacji w praktyce?

Przed wdrożeniem systemu WMS w firmie EGA, która zajmuje się dystrybucją narzędzi, kompletacja każdego zamówienia wymagała pracy brygady składającej się z 5-6 osób. Dzięki zastosowaniu rozwiązań WMS, proces został znacznie skrócony, natomiast zespół osób niezbędnych do obsługi każdego z zamówień zredukowany do 1 osoby.

2. Błyskawiczna identyfikowalność towarów

Magazyn wysokiego składowania składający się z setek regałów i podobnych do siebie produktów na tysiącach metrach kwadratowych to często labirynt, a znalezienie w nim odpowiednich produktów, bez wsparcia systemu, jest bardzo trudne. Proces kompletacji zamówień dodatkowo wspierany jest dzięki pełnej automatyzacji procesu identyfikowania towarów. Produkty znajdujące się w magazynie są przypisane konkretnym lokacjom, opatrzonym indywidualnymi kodami kreskowymi. Dzięki temu magazynierzy odnajdują konkretne produkty bardzo szybko. Ogranicza to także liczbę pomyłek i błędów, a to wpływa bezpośrednio na szybkość realizacji każdego zamówienia i zmniejszenie liczby zwrotów.

Ponadto system automatycznie rozlokowuje towar na magazynie podczas zmian nocnych lub przyjęć. Automatyczne algorytmy czerpią także z danych związanych z sezonowością i prognozami pogody, a więc zwiększonym popytem na poszczególne produkty, zarządzając rozłożeniem towaru. Dzięki lepszemu rozlokowaniu poszczególnych produktów, magazyny zyskują poprawę efektywności – od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent!

Jak wdrożenie pomaga w identyfikowaniu towarów?

Naszemu klientowi, firmie Twój Browar, dzięki wdrożeniu rozwiązania ERP z elementami WMS, udało się skrócić czas realizacji zamówień aż o 60% oraz czas kompletacji o 40%. Najważniejszym wyzwaniem było dostosowanie się do specyficznych potrzeb firmy, która realizuje zamówienia niepowtarzalne i złożone, składające się z mieszanek surowców: różnych rodzajów chmieli, słodów, dodatków i akcesoriów. Dzięki zastosowaniu dedykowanego rozwiązania, magazynierzy otrzymują dokładną instrukcję, co przygotować do konkretnego zamówienia, z których konkretnie surowców skorzystać, co usprawnia i porządkuje cały proces kompletacji.

3. Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Magazyny wysokiego składowania to przestrzenie, które stale poddawane są wielu zmiennym – produkty dynamicznie rotują, wydania i przyjęcia odbywają się każdego dnia, a raz ustalona, najbardziej efektywna w danym momencie struktura rozlokowania towaru, staje się nieaktualna już po kilku godzinach. Rozwiązanie WMS pomaga lepiej wykorzystać powierzchnię poprzez dobranie najbardziej efektywnych reguł rozlokowania produktów dla danego magazynu. Co szczególnie ważne, system “uczy się” magazynu i na bieżąco dopasowuje sposób rozmieszczenia towarów do aktualnej sytuacji. Zapewnia to nie tylko łatwiejszą kompletację, ale także lepszy dostęp do produktów, które szybko rotują, na przykład ze względu na sezonowość.

Co takie rozwiązanie daje w praktyce?

W firmie Lobos wdrożenie rozwiązań WMS pozwoliło pomieścić 10 razy więcej produktów bez zmiany powierzchni magazynowej.

4. Efektywny kierownik magazynu

Tworzenie systemów premiowych, motywowanie pracowników, zapewnianie komfortu pracy – wszystko to należy do zadań kierownika magazynu. Zazwyczaj jednak kierownik jest także osobą odpowiedzialną za większość czynności składających się na zapewnienie płynności obsługi zamówień, delegowanie poleceń czy kontrolę jakości oraz poprawności wykonywanych zadań.

Rozwiązanie WMS zarządza pracą magazynu, odciążając kierownika, dzięki czemu może on skupić się na monitorowaniu wydajności pracy magazynierów i dbaniu o ich motywację. System wspiera proces monitorowania wydajności pracy, co pozwala optymalizować jej podział, uwzględniając umiejętności konkretnego pracownika na danym stanowisku.

Dzięki wdrożeniu systemu WMS firma Logbox zwiększyła wydajność pracy o 300%, a monitorowane w systemie KPI efektywności pozwalają na bieżąco optymalizować działanie magazynu i zwiększać skuteczność działania.

5. Szybsze wdrażanie nowych pracowników

WMS dostarcza kompletnych informacji o znajdujących się w magazynie produktach i ich umiejscowieniu. Rozwiązanie proponuje również najbardziej optymalną trasę zbiórki, tak, by przejścia pracowników były efektywne oraz by maksymalnie skrócić czas kompletacji. Te wszystkie elementy usprawniają proces wdrażania nowych magazynierów, a tym samym przyczyniają się do redukcji kosztów. Co więcej sprawiają, że przeszkolenie nowej osoby do pracy zajmuje kilka godzin – nie ma potrzeby “uczenia się” magazynu – to system ma kontrolę nad towarem i dokładnie podpowiada co i skąd należy pobrać, aby skompletować przydzielone zamówienie.

Wdrażając inteligentny system WMS, nasz klient, firma EGA, zoptymalizował proces wdrożenia nowych pracowników magazynowych, skracając go do kilku godzin

6. Usprawnienie inwentaryzacji

Dzięki przejrzystości i uporządkowaniu magazynu, rozwiązania WMS mogą przyspieszyć czas przeprowadzenia miesięcznej inwentaryzacji, aż o 50%. Umożliwiają także przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych podczas pracy magazynu. Jednym z głównych założeń wdrożenia naszego klienta, firmyTabiplast było zwiększenie szybkości i skuteczności realizacji zamówień, przy jednoczesnym zwiększaniu sprzedaży. Dzięki implementacji rozwiązania WMS udało się osiągnąć te założenia między innymi dzięki usprawnieniu procesów inwentaryzacyjnych, co skróciło je o połowę.

7. Nadzór nad stanami magazynowymi

Dzięki wdrożeniu rozwiązania z elementami WMS Twój Browar zyskał możliwość realizacji jednego ze swoich głównych celów: zapewnienie stałego dostępu do wiarygodnych stanów magazynowych. Platforma sklepu online otrzymuje w czasie rzeczywistym aktualne dane na temat dostępności towaru, co usprawnia sprzedaż i daje pewność, że towar dostępny w sklepie internetowym zawsze znajduje się w magazynie. Algorytm automatycznie przelicza zasoby surowcowe znajdujące się w magazynie na zestawy i mieszanki, które potencjalnie można z nich wykonać, a to umożliwia wydajne wykorzystanie zasobów.

8. Pakowanie na medal

Proces pakowanie, to zaraz po kompletacji, jeden z newralgicznych procesów w każdym magazynie wysokiego składowania. WMS jest wyposażone w specjalnie dostosowany do specyfiki danej firmy panel, który dzięki rozbudowanym funkcjom znacząco usprawnia pakowanie, jak i podnosi jego jakość. Stanowi również drugi punkt kontroli poprawności zamówienia i eliminuje błędy, które nie zostały wykryte wcześniej. Jego rolą jest także uproszczenie procesu pakowania.

Panel pakowania, to jedno z rozwiązań zastosowanych we wdrożeniu w firmie Logbox. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, firmie udało się znacząco usprawnić proces pakowania i wyeliminować błędy, co przyczyniło się do zredukowania braków w zamówieniach z 2,3% do 0,5% wysyłanych linii.

9. Integracja ze spedytorami

System WMS umożliwia zapewnia integrację z oprogramowaniem kurierów i spedytorów, dzięki czemu firma może szybko i łatwo zaplanować transporty zewnętrzne, grupować określone zlecenia wysyłkowe i zarządzać harmonogramem wysyłek. Dzięki zautomatyzowaniu obsługi procesów spedycyjnych, spedytorzy otrzymują komplet dokumentów przewozowych, wraz z informacjami co, w jakich ilościach i skąd odebrać oraz gdzie dostarczyć.

Cały proces odbywa się automatycznie, zdecydowanie odciążając pracowników magazynu ze żmudnego uzupełniania danych i ręcznego drukowania dokumentów. Automatyzacja wymiany informacji ze spedytorami to jedno z rozwiązań, które przyczyniło się do 30-procentowego zwiększenia liczby wysyłanych zamówień bez konieczności zwiększania zatrudnienia w firmie Novoterm.

10. Wsparcie załadunku

Zamówienia szybko skompletowane, bezbłędnie spakowane, uzupełnione o odpowiednie dokumenty spedycyjne – pozostaje załadunek. Ostatni krok przed wysyłką to moment, kiedy łatwo o pomyłkę – na załadunek czeka wiele paczek lub palet, po zamówienia zgłasza się kilku spedytorów naraz, wszystko dzieje się szybko. Istnieją różne metody organizacji strefy wydań z magazynu, które usprawniają proces wysyłki towarów. Jedną z nich jest podział tego obszaru na strefy przypisane poszczególnym firmom kurierskim. System WMS dba o to, aby paczki pakowane do transpotu przez konkretną firmę były odpowiednio oznaczone oraz wskazuje miejsce (zwykle odpowiednio oznaczone), w które powinny zostać odłożone gotowe do wysyłki zamówienia.

System WMS pozwala na łatwą weryfikację kompletności poszczególnych załadunków, co jest szczególnie istotne dla firm dystrybucyjnych, realizujących większe wysyłki. Proces weryfikacji odbywa się za pomocą handheldów podczas przenoszenia gotowych paczek (kartonów lub palet) na środek transportu firmy spedycyjnej. Dzięki temu wyeliminowane zostają braki i błędy w procesie załadunku, a żadna paczka nie zostaje pominięta. W firmie Tabiplast takie rozwiązanie pozwoliło skrócić czas załadunku o 50%.

Zobacz również

Tylko on-line nr 23/2020

Ocena opłacalności projektów

MC_68_42.jpg

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Kiedy system ERP nie wspiera księgowości

MC_68_76.jpg

Przestarzałe systemy, odgórnie narzucone rozwiązania i ciągłe odmowy, gdy zespół wnosi o wprowadzenie zmian. Tak wygląda codzienność w lokalnych działach rachunkowości i finansów wielu międzynarodowych firm. W nieustannym wyścigu o maksymalizowanie wydajności i minimalizowanie kosztów księgowość znajduje się poza torem, nigdy nie mogąc doprosić się o traktowanie na równi z działami sprzedaży czy produkcji.

Czytaj więcej

Scrum – kiedy, dla kogo, po co?

INFO_23_49.jpg

Scrum budzi wiele skrajnych emocji – jedni go uwielbiają, inni nienawidzą. Zwolennicy tej praktyki doceniają jej elastyczność, wysoką podatność na zmiany, a także orientację na potrzeby klienta. Przeciwnicy wskazują z kolei, że projekty scrumowe są chaotycznie zarządzane, a przez ciągłe testowanie i poprawianie ciągną się w nieskończoność. Gdzie leży prawda? Jak zwykle – pośrodku.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama