Całościowa analiza przychodów i kosztów często wymaga połączenia wielu źródeł danych i przygotowania odpowiedniego modelu, który ułatwia uzyskanie odpowiedzi dotyczącej rentowności w różnych kategoriach, takich jak projekt czy produkt.

W opisanym przypadku zajmiemy się wyliczeniem marży na projektach uwzględniającej koszty bezpośrednie, takie jak koszt materiałów i koszt pracy, oraz koszty wspólne, proporcjonalnie rozłożone pomiędzy projekty. Proporcja rozdziału kosztów wspólnych uwzględnia klucz czasowy. Przyjęto założenie, że im więcej czasu zajmuje dany projekt, tym bardziej partycypuje w udziale kosztów wspólnych. Końcowym efektem jest model danych, który pozwala na analizę projektów w czasie i daje możliwość sprawdzenia udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych.

Przykładową analizę przedstawiają poniższe rysunki. Na Rysunku 1 pokazany został wynik globalny w czasie, narastająco w poszczególnych miesiącach. Widzimy też, jak wygląda wynik w poszczególnych grupach produktowych oraz według klientów.

Rysunek 2 przedstawia z kolei zestawienie projektów wraz z aktualnym wynikiem oraz przewidywanym przychodem.

Zajmijmy się teraz modelem danych. Dane przechowywane są w czterech miejscach:

  • Przychody w podziale na projekty, z systemu ERP;
  • Koszty bezpośrednie dotyczące projektów i koszty wspólne, z systemu FK;
  • Koszty wynagrodzeń, z systemu HR;
  • Rejestracja czasu pracy na poszczególne projekty.

Do stworzenia modelu danych zostało użyte oprogramowanie Alteryx, umożliwiające dowolną transformację danych, zaawansowaną analizę i automatyzację stworzonych procesów. Alteryx ma wiele gotowych możliwości przekształcania danych, które dostępne są w postaci komponentów (np. podłączanie się do danych, grupowanie, łączenie, transformacje). Oprócz najbardziej popularnych narzędzi Alteryx umożliwia również bardziej zaawansowaną analizę typu predictive, gdzie możemy stworzyć np. model zawierający regresje czy drzewa decyzyjne (Rysunek 3).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama