Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie danych zbieranych lub generowanych przez system do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Pozwala to na maksymalne zbliżenie modelu i symulacji do warunków rzeczywistości, przy jednoczesnej możliwości testowania stabilności procesu na dużych zbiorach danych.

Dane to jeden z głównych zasobów współczesnego przedsiębiorstwa. Są one wszechobecne i wpływają w znaczący sposób na postrzeganie biznesu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Informatyzacja procesów zarządczych sprawia, że okiełznanie dużych zbiorów danych jest coraz prostsze, a inżynierowie danych przetwarzają je na informacje, dzięki czemu usprawniają schematy podejmowania decyzji.

Systemy klasy ERP to dedykowane narzędzia, które umożliwiają zarządzanie nie tylko przedsiębiorstwem, ale także dużymi zbiorami danych, a w konsekwencji transformacje danych do postaci informacji. Te zaś są kluczowym elementem w procesie modelowania i symulacji biznesowych.

Dobrze skonstruowany system klasy ERP powinien mieć wbudowany komponent, który pozwala na wyeksportowanie danych w nim zgromadzonych do ogólnie przyjętych standardów, tj. do plików MS Excel lub do standardu CSV. Taka konstrukcja zapewnia możliwość wymiany danych między różnymi systemami. Dodatkową cechą wyróżniającą system ERP może być możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami oprogramowania.

Dzięki wymienionym wyżej funkcjonalnościom systemy ERP mogą dostarczać nieograniczone zbiory danych, które wykorzystane w procesie budowania modelu biznesowego i jego późniejszej symulacji sprawią, iż cały proces będzie zasilany rzeczywistymi danymi, a nie np. zbiorem wartości generowanych przez funkcję pseudolosową.

SAP BO a eksport danych

SAP Business One to produkt z rodziny systemów klasy ERP przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw. Warto przy tym zaznaczyć, że nie powinno się go kojarzyć z klasyfikatorem MŚP wykorzystywanym np. do obsługi procesu udzielania pomocy de minimis, gdyż może być to mylące. Tego typu systemy w polskich warunkach powinny być jednak wdrażane w przedsiębiorstwach, których właściciele i zarządzający rozumieją wagę zarządzania strategicznego oraz usług IT.

Niemniej jednak system ten, poza klasycznymi funkcjonalnościami ERP, takimi jak:

  1. księgowość,
  2. sprzedaż,
  3. zakupy,
  4. partnerzy handlowi,
  5. banki,
  6. magazyn,
  7. zasoby,
  8. MRP,
  9. produkcja,
  10. pracownicy

…zawiera możliwość eksportu danych do wspomnianych już w tym tekście formatów, to znaczy między innymi do formatu MS Excel oraz CSV. Pozwala to na wymianę danych między różnymi systemami, co otwiera dość szerokie możliwości wykorzystania SAP BO jako systemu zasilającego model i symulację procesu biznesowego wykonaną np. w iGrafx. SAP oferuje też możliwość integracji z iGrafx poprzez dedykowane rozwiązanie iGrafx SAP modeler – co pozwala na całkowitą automatyzację procesu zasilania modelu w dane. Niniejszy tekst przedstawi pierwszy scenariusz, tj. zasilanie modelu i symulacji poprzez wykorzystanie możliwości eksportu danych do MS Excel.

Pozostałe 67% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tylko on-line nr 24/2020

Wycena wartości godziwej aktywów przedsiębiorstwa

MC_69_25.jpg

W artykule zajmiemy się kwestią szacowania wartości godziwej składników majątku przedsiębiorstwa. Na gruncie rachunkowości definicja wartości godziwej zawarta jest przede wszystkim w ustawie o rachunkowości oraz – poświęconym w całości szacowaniu wartości godziwej – Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 13. W obu tych źródłach definicje w zasadzie są zbieżne, przy czym MSSF 13 stanowi znaczne rozwinięcie metodologii jej szacowania.

Czytaj więcej

Jakiego lidera i jakich kompetencji potrzebuje zespół multidyscyplinarny?

INFO_24_55.jpg

Rzeczywistość zmienia się dziś błyskawicznie – wymaga od nas szybkiej adaptacji, ciągłego poszerzania umiejętności i nieskończonej kreatywności. Realia biznesowe udowadniają nieustannie, że w pojedynkę nie da się zrobić wszystkiego, a kluczem do sukcesu jest współpraca w zespołach.

Czytaj więcej

Integracja WMS z platformą e‑commerce

INFO_24_50.jpg

System WMS, jak każde inne rozwiązanie przygotowane dla biznesu, wdraża się po to, żeby w dłuższej perspektywie oszczędzać (albo nawet zarabiać) pieniądze. W przypadku systemów do zarządzania magazynem jest to przede wszystkim oszczędność na zasobach ludzkich, zwrotach i reklamacjach.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama