Systemy klasy ERP stają się standardem w przedsiębiorstwach dążących do ekspansji – rozumianej albo przez zdobywanie nowych rynków, albo przez ugruntowanie pozycji zajmowanej obecnie. Przyczynia się to do rozwoju tego typu narzędzi IT poza standardowe sfery ich wykorzystania. Przykładem może być tu implementacja funkcji CRM w SAP BO.

System Customer Relationship Management (CRM) to popularny zbiór narzędzi do zarządzania kontaktami z klientami. Często przybiera on sformalizowaną strukturę dedykowanego oprogramowania, niemniej jednak jako zestaw procedur lub wspomniany wyżej zbiór narzędzi może towarzyszyć systemom szerszym niż tylko te przeznaczone właśnie do kontaktów z klientami.

Podstawową funkcją CRM jest, po pierwsze, porządkowanie relacji z klientem i ich ustrukturyzowanie w formie narzędzia informatycznego, a po drugie – możliwość zarządzania działem handlowym poprzez wyznaczanie celów i ich rozliczanie. Ta druga funkcja jest o tyle istotna, że w mierniku pieniężnym pozwala na ocenę skuteczności wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie. Badania prowadzone wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły rozbudowane narzędzia CRM do obsługi kontaktów ze swoimi klientami, pokazują siedem głównych korzyści, jakie płyną z tego typu rozwiązania:

  1. Wzrost strumienia przychodów, a co za tym idzie – wzrost zysków, co jest spowodowane możliwością zarządzania procesem sprzedaży w długim okresie przez centralizację informacji dotyczącej procesu sprzedaży, co umożliwia analizę przychodów i kosztów oraz budowanie raportów na temat perspektyw sprzedaży;
  2. Zwiększenie liczby klientów (również potencjalnych) – rozbudowane systemy CRM pozwalają na śledzenie kontaktów z potencjalnym klientem od momentu ofertowania, poprzez zamówienie, obsługę sprzedaży oraz ewentualne badanie jakości satysfakcji klienta z procesu jego obsługi;
  3. Elastyczność – możliwość skalowalności usług;
  4. Lepszy poziom obsługi klienta przez możliwość stosowania szablonów (patrz pkt 2) dotyczących oferty, zamówienia itp.;
  5. Utrzymanie klientów – analiza tzw. lojalności jest łatwiejsza dzięki dostępowi do scentralizowanych danych;
  6. Szybsze podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących procesu sprzedaży – tu atutem ponownie jest scentralizowany zasób informacyjny;
  7. Profilowanie klientów – nie chodzi tutaj tylko o parametry marketingowe, ale także finansowe typu: wiarygodność płatnicza, historie płatności itp.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Wizualne zarządzanie wynikami

INFO_20_66.jpg

Oczekujemy od pracowników i menedżerów zaangażowania w zadbanie o wyniki firmy, ale czy rzeczywiście stwarzamy im realną szansę na realizację tego celu? Może widzą oni tylko rosnące wymagania bez zrozumienia, dlaczego są one ważne dla nich i dla firmy?

Read more

iGrafx jako narzędzie wsparcia zarządzania procesowego

INFO_20_47.jpg

Zarządzanie procesowe zyskuje coraz większą popularność, a w niektórych obszarach biznesowych jest już niewątpliwie standardem. Głównym wyróżnikiem tego podejścia jest fakt, że kładzie się w nim nacisk na planowanie i monitorowanie. Aby skutecznie podejść do tych dwóch obszarów, warto wykorzystać narzędzia, które pozwalają na rzetelne badanie stanu procesu.

Read more

Czym są zwinne metodyki zarządzania projektami?

INFO_20_44.jpg

Tradycyjne metodyki zarządzania projektami doskonale sprawdzają się w przypadku przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą przewidywalnością i dla których została sporządzona szczegółowa dokumentacja, a klient dokładnie wie, co chce otrzymać. Co jednak, jeśli zapewnienie żadnego z tych aspektów nie jest możliwe? Tu z pomocą przychodzą metodyki zwinne, w których zmiana stanowi naturalny, pożądany element projektu.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement