Ocena opłacalności projektów

MC_68_42.jpg
Tylko on-line nr 23/2020

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

W niniejszym artykule została przedstawiona metodologia dokonywania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W części pierwszej zaprezentowano zasady wyznaczania poszczególnych kategorii niezbędnych w ocenie efektywności inwestycji, takich jak:

  • prognoza przepływów pieniężnych generowana w związku z realizacją projektu,
  • stopa dyskontowa stanowiąca średnio ważony koszt kapitału,
  • długość ekonomicznego cyklu życia projektu.

Szczególną uwagę poświęcono omówieniu pierwszej z wymienionych kategorii – prognozie przepływów pieniężnych. Punktem wyjścia do ich szacunku jest określenie nakładów inwestycyjnych na projekt oraz prognoza sprzedaży zależna od przewidywanego wolumenu i ceny jednostkowej. Następnym krokiem jest wyznaczenie kosztów i podatku dochodowego. Ostatnim elementem szacunku jest uwzględnienie zapotrzebowania na tzw. kapitał obrotowy netto.

Po przedstawieniu metodologii szacowania poszczególnych kategorii zaprezentowano mierniki oceny projektów inwestycyjnych występujące w popularnym oprogramowaniu MS Excel ze szczegółowym omówieniem ich użycia.

Ostatnia część artykułu obejmuje ilustrację zagadnień przedstawionych w części pierwszej i drugiej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej rozważającego wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Zasady ustalania wielkości przepływów pieniężnych dla projektów inwestycyjnych

Każdy projekt inwestycyjny ma inny charakter i inną specyfikę, co oznacza, że sposób wyznaczania przepływów pieniężnych również może (a często nawet powinien) być odmienny. Mimo to, wyznaczając wartość przepływów pieniężnych dla projektu, warto kierować się pewnymi ogólnymi zasadami. Planując inwestycję, w pierwszej kolejności – zaraz po określeniu szacowanych nakładów inwestycyjnych – należy zadać sobie pytanie, jaki będzie spodziewany popyt na produkty/usługi, które będą rezultatem wdrożenia. Trudno jednak ustalić wielkość popytu, nie znając ceny, od której przecież popyt jest zależny. W tym miejscu rodzi się pytanie – jaka powinna być cena? Czy sugerować się jedynie kosztem jednostkowym i ustalić cenę, dodając minimalny (lub standardowy) narzut na cenę? Czy może warto pokusić się o próbę uzyskania wyższej ceny? Są to standardowe dylematy, jakie pojawiają się wśród osób odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw. W teorii ekonomii odpowiedź na nie znajdujemy w cenowej elastyczności popytu, która określa, w jaki sposób popyt na dane dobro będzie się zmieniał wraz ze zmianami ceny. W zależności od tego, jak popyt reaguje na zmianę ceny, rozróżnia się popyt elastyczny, jednostkowo elastyczny oraz popyt nieelastyczny. Skąd jednak wiedzieć, jaka będzie elastyczność popytu na nasze „dobro”? Najlepiej zapytać samych zainteresowanych, czyli potencjalnych klientów. Jeśli firma działa już w danej branży i ma pewne grono klientów, możemy poprosić ich o wyrażenie opinii na temat produktu oraz ceny, jaką byliby skłonni zapłacić. W sytuacji gdy branża jest nowa, należy przeprowadzić badanie rynku – samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanej firmy.

Warto zaznaczyć, że wielkość popytu i wielkość produkcji nie są analogiczne. Ma to szczególne znaczenie na początku realizacji projektu, kiedy trzeba stworzyć zapasy. Jest to kluczowe dla planowania płynności finansowej przedsiębiorstwa, jednak w długim okresie można przyjąć, że produkcja jest równa sprzedaży.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Finanse i Controlling nr 68/2020

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 23/2020

WMS – 10 korzyści dla twojego biznesu

WMS.jpg

WMS to rozwiązanie do zarządzania zadaniami na magazynie, którego wdrożenie może znacznie usprawnić twój biznes. System to nie tylko pełniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, ale także liczne usprawnienia związane z szybkim dostępem do informacji, łatwiejszym kierowaniem pracą magazynierów oraz kompletacją i pakowaniem zamówień. Jakie korzyści mogą płynąć z wdrożenia systemu WMS? Przygotowaliśmy listę 10 najważniejszych efektów, które osiągają nasi klienci w swoich firmach.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Kiedy system ERP nie wspiera księgowości

MC_68_76.jpg

Przestarzałe systemy, odgórnie narzucone rozwiązania i ciągłe odmowy, gdy zespół wnosi o wprowadzenie zmian. Tak wygląda codzienność w lokalnych działach rachunkowości i finansów wielu międzynarodowych firm. W nieustannym wyścigu o maksymalizowanie wydajności i minimalizowanie kosztów księgowość znajduje się poza torem, nigdy nie mogąc doprosić się o traktowanie na równi z działami sprzedaży czy produkcji.

Czytaj więcej

Scrum – kiedy, dla kogo, po co?

INFO_23_49.jpg

Scrum budzi wiele skrajnych emocji – jedni go uwielbiają, inni nienawidzą. Zwolennicy tej praktyki doceniają jej elastyczność, wysoką podatność na zmiany, a także orientację na potrzeby klienta. Przeciwnicy wskazują z kolei, że projekty scrumowe są chaotycznie zarządzane, a przez ciągłe testowanie i poprawianie ciągną się w nieskończoność. Gdzie leży prawda? Jak zwykle – pośrodku.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama