Tradycyjne metodyki zarządzania projektami doskonale sprawdzają się w przypadku przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą przewidywalnością i dla których została sporządzona szczegółowa dokumentacja, a klient dokładnie wie, co chce otrzymać. Co jednak, jeśli zapewnienie żadnego z tych aspektów nie jest możliwe? Tu z pomocą przychodzą metodyki zwinne, w których zmiana stanowi naturalny, pożądany element projektu.

Kiedy stosować zwinne podejście?

Tradycyjne metody zarządzania projektami, oprócz szeregu zalet, mają także swoje ograniczenia. Jedną z nich jest niewątpliwie niska odporność na zmiany, przez co one obecnie rzadko wykorzystywane w przypadku projektów IT. W obszarze tym ważne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku, wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych i tworzenie innowacyjnych produktów, które kreują nową wartość dla klientów. W efekcie projekt nie może być „sztywny”, ale musi cały czas podlegać ewolucji, elastycznie reagować na sygnały pochodzące z rynku. W przypadku projektów innowacyjnych niemożliwe jest również precyzyjne zaplanowanie wszystkich prac, jakie będzie musiał wykonać zespół projektowy. Często w trakcie ich realizacji pojawiają się nowe problemy i ograniczenia, które wymagają indywidualnego podejścia.

Z uwagi na szybki rozwój technologii, w przypadku złożonych projektów – może się zmieniać wraz z postępem prac projektowych. Wskutek tego w trakcie realizacji kolejnych prac mogą pojawiać się nowe wymagania funkcjonalne i techniczne, które należy uwzględnić, by efekt projektu miał wartość dla klienta. Zwinne podejście do zarządzania projektami warto stosować szczególnie gdy:

  • organizacja realizuje dany projekt po raz pierwszy,
  • zakres projektu, jak i prace, które wiążą się z jego realizacją, nie są do końca zdane,
  • klient zgłasza, że w trakcie realizacji projektu mogą pojawić się nowe wymagania funkcjonalne i techniczne,
  • projekt jest złożony i wieloetapowy, a klientowi zależy, by produkt powstawał w modelu przyrostowym.

Zwinne zarządzanie projektami – co to takiego?

Zwinne zarządzanie projektami (ang. agile project management) można scharakteryzować jako zbiór metodyk i narzędzi przeznaczonych do wykorzystania w przypadku projektów, które spełniają wymienione wyżej kryteria. Podejście to opiera się na tak zwanym manifeście zwinnego zarządzania, ogłoszonym w 2001 r., w którym wyodrębniono cztery kluczowe obszary:

  • ludzie i narzędzia,
  • działający produkt,
  • współpraca z klientem,
  • reagowanie na zmiany.

Aspekty te stanowiły przeciwieństwo tradycyjnych wartości wykorzystywanych w klasycznych metodykach, w których ważne były procesy realizowane na podstawie obszernej dokumentacji i formalnych ustaleń. Zmianie uległ też sposób rozumienia celu projektu – w podejściu zwinnym nie jest nim tylko wykonanie planu projektu, ale też zaspokojenie potrzeb klienta.

Metodyki agile’owe opierają się na założeniu, że w zarządzaniu projektem większy nacisk należy położyć na ludzi – ich efektywność, kreatywność, pomysłowość, a także samodzielność. W efekcie środowisko, w którym powstaje projekt, powinno być na tyle elastyczne, by pozwalało na opracowywanie, wdrażanie i testowanie nowych pomysłów. Z czynnikiem ludzkim związany jest również aspekt komunikacji. W zwinnych projektach przybiera ona często nieformalną formę, dzięki czemu jest szybsza i bardziej efektywna, a także pozwala na bardziej elastyczną realizację zadań w zmiennym otoczeniu. Odejście od sztywnych procedur i formalnych ustaleń sprawia z kolei, że w metodykach zwinnych zarządzanie projektem ma często charakter intuicyjny. Opiera się na szybkim reagowaniu zarówno na szanse, jak i zagrożenia dla realizowanych prac. To z kolei pozwala bardziej efektywnie wykorzystać zasoby.

Jednym z niewątpliwych atutów zwinnego zarządzania projektami jest włączenie. Podejście to opiera się na założeniu, że celem projektu jest zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez stronę biznesową poprzez dostarczenie tego, czego klient faktycznie potrzebuje. Odmienne podejście metodyki agile’owe proponują również w kwestii planowania. Proces ten jest w tym przypadku zdecydowanie bardziej ograniczony, niż ma to miejsce w podejściu tradycyjnym. Plan projektu ma powstać „w samą porę”, a zatem nie musi obejmować całego projektu, ale jedynie zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie prace. Dzięki temu możliwe jest szybsze reagowanie na zmiany – zarówno te wynikające z potrzeb klienta, jak i technologii dostępnych na rynku.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tylko on-line nr 22/2020

Wybór systemu WMS w czterech krokach

MC_67_79.jpg

Wybór właściwego systemu klasy WMS jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Błędny wybór może spowodować, że cele firmy nie zostaną zrealizowane, a koszty przekroczą potencjalne korzyści.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 22/2020

Marketing Automation w e‑sprzedaży – czy automatyzacja załatwia wszystko?

Coraz bardziej popularna automatyzacja procesów staje się orężem również w rękach marketerów. Dobrze wykorzystana, pozwala uratować porzucone koszyki zakupowe, wpłynąć na sprzedaż w okresach spadku popytu, zwiększyć efektywność promocji czy budować dobre relacje z klientem. Jak wszystko ma ona jednak swoje granice. Dlatego również w działalności e-commerce są obszary, które nie zawsze warto automatyzować.

Czytaj więcej

Czego boją się przedsiębiorcy? Nowoczesne narzędzia w prowadzeniu firmy vs. dotychczasowe rozwiązania

INFO_22_51.jpg

Trudno powiedzieć, co zapewnia firmie sukces – znacznie łatwiej wskazać, co zwykle przyczynia się do jej porażki. Błędne decyzje finansowe, nieudolne zarządzanie, opieranie się na utartych schematach to ledwie wierzchołek góry lodowej. Przedsiębiorcy wiedzą o tym doskonale – zapytani o przepis na porażkę, wskazują lenistwo, brak elastyczności i komunikacji. Skoro jednak wszyscy zgadzamy się, że kluczem do zwycięstwa jest to, by świadomie i z planem przeć do przodu, to dlaczego wciąż w naszych firmach królują niewydajne rozwiązania?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama