Transformacja cyfrowa, przemysł 4.0, rewolucja… nie są już tylko popularnymi hasłami wskazującymi przyszłe kierunki rozwoju czy prognozowane zmiany w biznesie. To twarda rzeczywistość, która tu i teraz powoduje, że firmy, które chcą konkurować na rynku, muszą sprawnie dostosować się do realiów ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów oraz dostępnością nowych technologii. Robotic Process Automation jest jednym z kluczowych elementów tej rewolucji.

Powstawanie nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług oraz sposobów ich dystrybucji (tutaj warto wspomnieć choćby o zyskującym ogromną popularność modelu chmurowym), nowych sposobów komunikacji, a co za tym idzie zmieniające się przyzwyczajenia oraz świadomość klientów powodują, że firmy, chcąc nadążyć za stosunkowo szybko zachodzącymi zmianami, same muszą dopasowywać się do nowych trendów. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez IDC Poland, zgodnie z którymi wśród głównych innowacji biznesowych planowanych do wdrożenia w firmach w ciągu najbliższych dwóch lat wymieniane są automatyzacja i robotyzacja (48%), konsolidowanie i analityka danych biznesowych (47%). 40% przedsiębiorstw planuje cyfryzację kanałów sprzedaży online i mobilnych, co ma przyspieszyć procesy biznesowe.

Jak pokazuje przytoczony raport, firmy na pierwszym miejscu wskazują robotyzację procesów biznesowych jako najważniejsze i najbardziej efektywne narzędzie wspierające je w transformacji cyfrowej.

Robotic Process Automation (RPA) pomaga zmienić organizację oraz sposób prowadzenia działalności w firmach wykorzystujących technologie informatyczne, czyli w zdecydowanej ich większości. Umożliwia organizacjom zautomatyzowanie procesów biznesowych, skracając czas poświęcany na kosztowne zadania wykonywane ręcznie przy jednoczesnym uwolnieniu pracowników od wykonywania powtarzalnych, często żmudnych i nielubianych czynności.

RPA pomaga organizacjom robić więcej za mniej: ułatwia automatyczne przetwarzanie i przechowywanie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Przykładowo zastosowanie RPA znacznie oszczędza czas pracy w programie Excel przy generowaniu raportów finansowych oraz zmniejsza ilość ręcznej pracy w systemie CRM włożonej w przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowej skierowanej do klientów. Tego typu optymalizacje stały się rzeczywistością dzięki wykorzystaniu RPA, a organizacje coraz częściej decydują się na ich wdrażanie i dostosowywanie do swoich potrzeb.

Według raportu „Ramię w ramię z robotem”, opublikowanego przez McKinsey, potencjał robotyzacji w Polsce jest ogromny: „nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce (odpowiednik 7,3 mln miejsc pracy) zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu istniejących dziś technologii. Zautomatyzowane mogą zostać przede wszystkim zawody oparte na przewidywalnych czynnościach – zarówno fizycznych (np. pakowanie, spawanie, załadunek, przygotowanie posiłków), jak i umysłowych (np. zbieranie i analiza danych, wypełnianie formularzy, generowanie faktur, uzupełnianie i przetwarzanie danych)”.

Według McKinsey zadania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych mogą zostać zautomatyzowane nawet w 70%.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama