W dobie gospodarki 4.0 walidacja zgodności dokumentów księgowych przez człowieka to wąskie gardło organizacji. Czasochłonną procedurę mogą usprawnić systemy IT wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji.

AI wspiera precyzję controllera

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw sprawdzanie zgodności z przedmiotem zamówienia setek faktur, rachunków czy innych dowodów księgowych to żmudna codzienność. Dotyczy to szczególnie międzynarodowych korporacji, ale także podmiotów sektora finansów publicznych, np. jednostek samorządowych zarządzających środkami publicznymi. Tego typu zadania wykonuje się na wpół automatycznie, na wpół ręcznie, nieraz przy sporych nakładach czasowych i finansowych. Czy istnieje sposób, żeby zautomatyzować klasyfikację faktur oraz wykryć przypadki stuprocentowej zgodności, a zajmować się tylko sytuacjami wymagającymi wyjaśnienia różnic pomiędzy fakturą a zamówieniem?

Jak przygotować się do wdrożenia?

Pojawienie się w przedsiębiorstwie systemu elektronicznego obiegu dokumentów to zdecydowanie duża zmiana, która wyraźnie wpłynie na sposób jego funkcjonowania. Przeprowadzenie dobrej analizy jeszcze przed wdrożeniem pozwoli określić wszystkie kwestie, które będą miały znaczenie dla właściwego działania systemu na przestrzeni lat. Co zatem trzeba wziąć pod uwagę?

Po pierwsze, jakie funkcje system ma pełnić teraz, a jakie będzie realizował wraz z rozwojem firmy w przyszłości. Przewidzenie tego pozwoli na korzystanie z systemu za kilka lat bez problemów i konieczności ingerowania w jego architekturę. Wiadomo, że wielu rzeczy związanych z rozwojem firmy nie można przewidzieć, więc im bardziej wszechstronne i mniej ograniczone sztywnymi modułami rozwiązanie, tym łatwiej będzie można dostosować je do nowych potrzeb. Dlatego najlepiej, żeby wybrany system obiegu dokumentów był elastyczny i skalowalny, pozwalał na łatwą rozbudowę i modyfikacje.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Wpływ big data na rozwój systemów pomiaru efektywności przedsiębiorstw

Wpływ big data na rozwój systemów pomiaru efektywności przedsiębiorstw

Systemy pomiaru efektywności (ang. Performance Measurement Systems, PMS) powstały, aby ułatwić wdrożenie strategii biznesowych, monitorować i poprawiać alokację zasobów, umożliwić lepszą komunikację, zapewnić spójność między działaniami jej poszczególnych komórek organizacyjnych, a w konsekwencji wspomóc kierownictwo w poprawie efektywności całej organizacji. Cel ten miał być zrealizowany poprzez zbudowanie systemu mierników efektywności, zdolnego do dostarczenia kierownictwu kluczowych informacji dzięki usystematyzowanemu gromadzeniu, przetwarzaniu oraz analizie danych operacyjnych i strategicznych. Z tego też względu przez wiele dekad zastanawiano się, w jaki sposób zdefiniować mierniki efektywności i jakie ustalić dla nich wartości referencyjne, aby zapewnić ich zgodność z celami strategicznymi firmy, a także wskazać, w jaki sposób dzisiejsze decyzje wpłyną na przyszłą efektywność firmy. W rezultacie zbudowano różne systemy mierników efektywności, dashboardów oraz kart wyników wraz z powiązanymi celami do osiągnięcia i opartymi na nich systemami wynagradzania. Były one rozwijane centralnie, a następnie kaskadowane w dół organizacji.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 25/2020

Controlling wartości przedsiębiorstwa ‑ perspektywa włascicieli Cz. 1

Controlling wartości przedsiębiorstwa - perspektywa włascicieli Cz. 1

Opracowanie i realizacja strategii zapewniającej wzrost wartości przedsiębiorstwa jest coraz częściej jednym z głównych zadań zarządów firm. Właściciele oczekują, że wszystkie działania zarządu będą podporządkowane maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, jako inwestycji właścicieli i będą pozwalały właścicielom uzyskiwać szybki i oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału. Mimo powszechnej akceptacji takiego zadania zarządu, wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych, jakie działania i w jaki sposób ma konkretnie realizować zarząd, by rosła wartość przedsiębiorstwa i docelowo zwrot z inwestycji właścicieli.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama