Twoja firma ewoluuje w kierunku modelu horyzontalnego? Twój kokpit zarządczy musi to odzwierciedlać!

INFO_10_str_41.jpg

Czy można dobrze zarządzać firmą bez dostępu do twardych danych? Nawet w dzisiejszych czasach to oczywiście możliwe, ale zdecydowanie mało efektywne. Jednak natłok różnych danych to także wyzwanie. Kluczowe jest bowiem to, by mieć w danym momencie dostęp do tych danych, które są nam akurat potrzebne, ale także w takiej formie, by można było je łatwo czytać i dzięki temu wyciągać odpowiednie wnioski – także na potrzeby prezentacji przygotowywanych z myślą o zarządzie lub pracownikach. Wiele systemów ERP umożliwia tworzenie zindywidualizowanych kokpitów zarządczych, jednak nie każdy z nich daje możliwość analizowania i wizualizowania danych pochodzących z różnych poziomów organizacji – a to właśnie jest niezbędne każdemu zarządzającemu, którego organizacja odchodzi od silosowego zarządzania na rzecz organizacji horyzontalnej lub procesowej.

Tam, gdzie decyzje biznesowe podejmowane są pod presją czasu, na znaczeniu zyskuje sposób prezentacji danych i raportów. Dzięki nowoczesnym narzędziom klasy ERP oraz BI monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa staje się oczywiście coraz łatwiejsze, jednak to, co w największym stopniu decyduje o ich przydatności, to ich dopasowanie do struktury i sposobu pracy firmy oraz sposób prezentacji zbieranych danych. Jeśli zatem myślisz o wdrożeniu w swojej firmie takiego narzędzia, poproś oferującą go firmę o zaprezentowanie funkcjonalności kokpitu, czyli dashboardu zarządczego.

Wraz z ewolucją systemów analitycznych statyczne raporty coraz częściej są zastępowane przez bardziej interaktywne formy prezentacji danych oraz wizualizacje na bazie mechanizmów analitycznych.

Doskonałym przykładem takich narzędzi są kokpity menedżerskie. To nowoczesne rozwiązania zapewniające użytkownikom łatwy dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji, prezentowanych w czytelny, przejrzysty sposób.

Podane w ten sposób informacje pomagają szybko zrozumieć istotę zdarzeń zachodzących w firmie i jej otoczeniu, w efekcie czego często stanowią podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Informacje zwizualizowane

Kokpit menedżera to narzędzie wspierające nowoczesne raportowanie i stanowiące uzupełnienie dla funkcjonalności poszczególnych modułów czy aplikacji biznesowych. Dzięki symplifikacji jeden odpowiednio zdefiniowany i dynamiczny ekran może z powodzeniem informować o najważniejszych parametrach funkcjonowania firmy. W ramach paneli menedżerskich, za pomocą interaktywnych tabel, a także dynamicznych wykresów i wskaźników, prezentowane mogą być np. najważniejsze dane dotyczące efektywności całej organizacji lub tylko konkretnych procesów biznesowych.

Kokpity menedżerskie mogą też mieć funkcje alertów, które automatycznie ostrzegają o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń, a także o nadmiernych odchyleniach poszczególnych wskaźników.

Co ważne, informacje są prezentowane za pomocą czytelnych i zrozumiałych wizualizacji graficznych.

Centralizacja informacji i mobilny dostęp

Za sprawą takich narzędzi użytkownicy już po chwili dysponują najważniejszymi, aktualnymi informacjami na temat funkcjonowania wybranych procesów biznesowych oraz efektywności całej organizacji. Dużo łatwiejsze staje się też podejmowanie decyzji mających na celu wykorzystanie pojawiających się okazji rynkowych lub przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym.

Dodatkowo, kokpity menedżerskie nie są ograniczone tylko do grupy użytkowników tradycyjnych komputerów. Nowoczesne funkcje tego typu mogą być dostępne także za pośrednictwem urządzeń mobilnych: tabletów czy smartfonów.

Tak szeroka dostępność paneli informacyjnych czyni je narzędziami bardzo uniwersalnymi i pomocnymi w codziennej pracy menedżerów. Dzięki nim kondycja firmy jest zawsze pod kontrolą.

Rozszerzeniem możliwości typowych pulpitów menedżerskich są nowoczesne narzędzia analityczne. Pozwalają one uzupełnić zakres informacji prezentowanych w kokpitach menedżerskich o rozbudowane, wysoce interaktywne raporty oparte na błyskawicznej analizie danych pochodzących z różnych systemów biznesowych.

Procesowość a kokpity menedżerskie

W firmach, które są zarządzane procesowo, czyli odchodzą od hierarchicznego zarządzania w ramach danego działu, kluczowe staje się to, by kokpity menedżerskie dopasowane były nie tylko do różnych stanowisk, ale przede wszystkim do funkcji pełnionych przez danego menedżera w procesie. Dla przykładu: jeśli w sklepie internetowym zarządza on procesem, który obejmuje ofertowanie online nowych produktów, ich sprzedaż, a następnie realizację zamówienia, to powinien mieć możliwość takiej personalizacji kokpitu menedżerskiego, by odzwierciedlał on te właśnie procesy, integrując dane pochodzące z różnych źródeł. Taką możliwość dają systemy ERP oparte na procesowości, np. Macrologic Merit.

Zakres wizualizacji oraz szerokość prezentowanych w ten sposób informacji sprawiają, że narzędzie to staje się dostępne zarówno dla najwyższej kadry zarządzającej, jak i dla innych pracowników, chociażby kierowników średniego szczebla, odpowiadających nie tyle za konkretne działy, co projekty.

Dzięki czytelnym i przyjaznym narzędziom dużo łatwiejsze staje się też tworzenie przez nich wielowymiarowych analiz i porównań wspierających podejmowanie odpowiednich decyzji.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy