Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie danych zbieranych lub generowanych przez system do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Pozwala to na maksymalne zbliżenie modelu i symulacji do warunków rzeczywistości, przy jednoczesnej możliwości testowania stabilności procesu na dużych zbiorach danych.

Dane to jeden z głównych zasobów współczesnego przedsiębiorstwa. Są one wszechobecne i wpływają w znaczący sposób na postrzeganie biznesu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Informatyzacja procesów zarządczych sprawia, że okiełznanie dużych zbiorów danych jest coraz prostsze, a inżynierowie danych przetwarzają je na informacje, dzięki czemu usprawniają schematy podejmowania decyzji.

Systemy klasy ERP to dedykowane narzędzia, które umożliwiają zarządzanie nie tylko przedsiębiorstwem, ale także dużymi zbiorami danych, a w konsekwencji transformacje danych do postaci informacji. Te zaś są kluczowym elementem w procesie modelowania i symulacji biznesowych.

Dobrze skonstruowany system klasy ERP powinien mieć wbudowany komponent, który pozwala na wyeksportowanie danych w nim zgromadzonych do ogólnie przyjętych standardów, tj. do plików MS Excel lub do standardu CSV. Taka konstrukcja zapewnia możliwość wymiany danych między różnymi systemami. Dodatkową cechą wyróżniającą system ERP może być możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami oprogramowania.

Dzięki wymienionym wyżej funkcjonalnościom systemy ERP mogą dostarczać nieograniczone zbiory danych, które wykorzystane w procesie budowania modelu biznesowego i jego późniejszej symulacji sprawią, iż cały proces będzie zasilany rzeczywistymi danymi, a nie np. zbiorem wartości generowanych przez funkcję pseudolosową.

SAP BO a eksport danych

SAP Business One to produkt z rodziny systemów klasy ERP przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw. Warto przy tym zaznaczyć, że nie powinno się go kojarzyć z klasyfikatorem MŚP wykorzystywanym np. do obsługi procesu udzielania pomocy de minimis, gdyż może być to mylące. Tego typu systemy w polskich warunkach powinny być jednak wdrażane w przedsiębiorstwach, których właściciele i zarządzający rozumieją wagę zarządzania strategicznego oraz usług IT.

Niemniej jednak system ten, poza klasycznymi funkcjonalnościami ERP, takimi jak:

  1. księgowość,
  2. sprzedaż,
  3. zakupy,
  4. partnerzy handlowi,
  5. banki,
  6. magazyn,
  7. zasoby,
  8. MRP,
  9. produkcja,
  10. pracownicy

…zawiera możliwość eksportu danych do wspomnianych już w tym tekście formatów, to znaczy między innymi do formatu MS Excel oraz CSV. Pozwala to na wymianę danych między różnymi systemami, co otwiera dość szerokie możliwości wykorzystania SAP BO jako systemu zasilającego model i symulację procesu biznesowego wykonaną np. w iGrafx. SAP oferuje też możliwość integracji z iGrafx poprzez dedykowane rozwiązanie iGrafx SAP modeler – co pozwala na całkowitą automatyzację procesu zasilania modelu w dane. Niniejszy tekst przedstawi pierwszy scenariusz, tj. zasilanie modelu i symulacji poprzez wykorzystanie możliwości eksportu danych do MS Excel.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama