Success Factors w zarządzaniu procesami personalnymi

Jerzy Bednarek   Informacja Zarządcza 16/2018 Tylko on-line
Success Factors powstało w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych jako system autorstwa Larsa Dalgaarda. 10 lat później oprogramowanie, ale przede wszystkim firma znalazły się w rękach amerykańskiej spółki należącej do SAP – SAP America. Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych oraz technologii rozwiązanie, jakim jest Success Factors, stało się jednym z najlepszych na świecie systemów do zarządzania procesami personalnymi, już nie tylko w obrębie działów HR, ale także wykraczając daleko poza nie.

Mówiąc o Success Factors, mówimy o zarządzaniu kapitałem ludzkim (Human Capital Management) i usłudze typu SaaS (czyli System as a Service). Dzisiaj większość narzędzi informatycznych tego typu znajdziemy w tzw. chmurze, czyli dostępne poza lokalnymi serwerami, za pośrednictwem połączenia internetowego. Rozwiązanie, o którym mowa, wspiera przedsiębiorstwa zarówno w obszarze twardego, jak i miękkiego HR. W naturalny sposób oferuje ono narzędzia zarówno dla menedżerów, działu HR, jak i pracowników.

Zmiana myślenia w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Na rynku dostępne są oczywiście różne rozwiązania, które ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami firm i organizacji. Niektóre rozwijały się w starszym, bardziej tradycyjnym podejściu. Były to systemy dedykowane działom zarządzającym poszczególnymi procesami. Zanim nadeszła era digitalizacji, przedstawiciele działu HR ewidencjonowali w systemie te dane, których potrzebowali. Jednak dzisiejszy Success Factors wychodzi z funkcją personalną poza dział zajmujący się sprawami pracowniczymi. Każdy menedżer w przedsiębiorstwie jest w gruncie rzeczy odpowiedzialny za wyniki finansowe, np. szef działu sprzedaży odpowiada za wyniki w tym obszarze osiągnięte przy pomocy pracowników, którymi zarządza. Tym samym potrzebuje narzędzi do zarządzania swoim zespołem, ludźmi. Jednakże Success Factors pozwala także pracownikom weryfikować swoje wyniki i różne aspekty działań. Hicron oferując rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim, skupia się na tym, by było ono rozumiane jako narzędzie zarówno dla menedżerów, jak i pracowników.

Success Factors w obrębie twardego HR (kadry, płace i czas pracy)

W kontekście twardego HR menedżer potrzebuje dostępu do informacji. To on podejmuje decyzje związane z płacami i premiami, a także miejscem pracowników w strukturze organizacji, czyli w kwestii potencjalnych awansów. W tradycyjnym modelu przełożony dzwoni do działu personalnego, aby ten przygotował mu zestawienie dotyczące wyników poszczególnych pracowników, kwestie urlopów czy wynagrodzeń i dodatków motywacyjnych. Za pośrednictwem rozwiązania Success Factors menedżer ma dostęp do danych w systemie. Powoduje to, że dział odpowiedzialny za kadry i płace nie musi zajmować się przygotowywaniem odpowiednich danych, ponieważ system generuje automatyczny raport w przystępny sposób, prezentowany na różne sposoby. Każdy menedżer ma dostęp do potrzebnych informacji zgodnie z przyznanymi mu odgórnie uprawnieniami. Część  danych otrzymuje w postaci dashboardów, które wyświetlają sumaryczne podsumowanie informacji. Jest to przyjazne rozwiązanie dla kadry zarządzającej, która nie musi się martwić dzięki temu o czasochłonną analizę danych cząstkowych. Narzędzie SAP postępuje w ten sposób zgodnie z trendami dostępnymi dla systemów tej klasy. Otrzymywane za pośrednictwem tego narzędzia ekrany mogą pokazywać dane za pośrednictwem wykresów kołowych, słupków czy w inny łatwy i przejrzysty sposób.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy