SCRUM bez tajemnic

INFO_9_strona_41.jpg

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjająca utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

Scrum a tradycyjne metody zarządzania projektami

Tradycyjne metody zarządzania projektami opierają się na podejściu sekwencyjno-kaskadowym. Bazą projektu jest niezmienny, z góry ustalony plan projektu, zaś cały cykl zarządzania opiera się na koordynacji procesów i realizacji założonego planu za pomocą odpowiednich narzędzi projektowych. Scrum opiera się na koncepcji iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnej. Plan projektu nigdy nie jest zdefiniowany do końca i podlega ciągłym zmianom adaptacyjnym. Celem projektu jest wydanie pewnej skończonej części produktu (zwanej przyrostem), która ma konkretną wartość dla klienta. Produkt nie powstaje w trakcie jednego projektu, ale jest tworzony przyrostowo. Ponieważ plan projektu jest otwarty, daje to szansę na lepsze i szybsze reagowanie na zmiany (w potrzebach klienta, uwarunkowaniach projektu czy ograniczeniach produktywności zespołu projektowego). Różnice między tradycyjnymi i zwinnymi metodami zarządzania projektami wpływają na to, że będą one miały zastosowanie do różnych typów projektów (Tabela 1).

Konstrukcja Scruma

Scrum składa się z trzech ważnych elementów:

Ról w zespole scrumowym: właściciela produktu, scrum mastera koordynującego przebieg prac w czasie sprintu oraz zespołu projektowego nazywanego zespołem deweloperskim.

Zdarzeń scrumowych, które składają się na proces wytwarzania produktu. Zdarzeniami tymi są: planowanie sprintu, sprint, codzienny scrum, przegląd sprintu i retrospektywa sprintu.

Dwóch głównych list: backlogu produktu, w którym zawarte są wymagania stawiane przed gotowym produktem, oraz backlogu sprintu, w którym zawarte są zadania, jakie należy zrealizować w czasie sprintu (czyli te elementy backlogu produktu, które zostały wzięte na sprint)

Duża popularność Scruma w realizacji złożonych, wieloaspektowych projektów wynika z wartości, na jakich opiera się ten system, które wpływają w bezpośredni sposób na cykl życia projektu. Najważniejsze z nich to otwarte podejście do zmian, orientacja na klienta, nacisk na produktywność zespołu projektowego, podejście przyrostowe i ciągłe doskonalenie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy