Systemy klasy ERP stają się standardem w przedsiębiorstwach dążących do ekspansji – rozumianej albo przez zdobywanie nowych rynków, albo przez ugruntowanie pozycji zajmowanej obecnie. Przyczynia się to do rozwoju tego typu narzędzi IT poza standardowe sfery ich wykorzystania. Przykładem może być tu implementacja funkcji CRM w SAP BO.

System Customer Relationship Management (CRM) to popularny zbiór narzędzi do zarządzania kontaktami z klientami. Często przybiera on sformalizowaną strukturę dedykowanego oprogramowania, niemniej jednak jako zestaw procedur lub wspomniany wyżej zbiór narzędzi może towarzyszyć systemom szerszym niż tylko te przeznaczone właśnie do kontaktów z klientami.

Podstawową funkcją CRM jest, po pierwsze, porządkowanie relacji z klientem i ich ustrukturyzowanie w formie narzędzia informatycznego, a po drugie – możliwość zarządzania działem handlowym poprzez wyznaczanie celów i ich rozliczanie. Ta druga funkcja jest o tyle istotna, że w mierniku pieniężnym pozwala na ocenę skuteczności wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie. Badania prowadzone wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły rozbudowane narzędzia CRM do obsługi kontaktów ze swoimi klientami, pokazują siedem głównych korzyści, jakie płyną z tego typu rozwiązania:

  1. Wzrost strumienia przychodów, a co za tym idzie – wzrost zysków, co jest spowodowane możliwością zarządzania procesem sprzedaży w długim okresie przez centralizację informacji dotyczącej procesu sprzedaży, co umożliwia analizę przychodów i kosztów oraz budowanie raportów na temat perspektyw sprzedaży;
  2. Zwiększenie liczby klientów (również potencjalnych) – rozbudowane systemy CRM pozwalają na śledzenie kontaktów z potencjalnym klientem od momentu ofertowania, poprzez zamówienie, obsługę sprzedaży oraz ewentualne badanie jakości satysfakcji klienta z procesu jego obsługi;
  3. Elastyczność – możliwość skalowalności usług;
  4. Lepszy poziom obsługi klienta przez możliwość stosowania szablonów (patrz pkt 2) dotyczących oferty, zamówienia itp.;
  5. Utrzymanie klientów – analiza tzw. lojalności jest łatwiejsza dzięki dostępowi do scentralizowanych danych;
  6. Szybsze podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących procesu sprzedaży – tu atutem ponownie jest scentralizowany zasób informacyjny;
  7. Profilowanie klientów – nie chodzi tutaj tylko o parametry marketingowe, ale także finansowe typu: wiarygodność płatnicza, historie płatności itp.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama