Czynności w BPMN to nie tylko statyczne odzwierciedlenie procesu i przepływu pracy. Kształt „czynności” w przypadku rozszerzenia modelu o symulacje procesu biznesowego pozwala na „podłączenie” do modelu wielu zmiennych.

Do tej pory w ramach cyklu BPMN uniwersalnym językiem biznesu omówiono najważniejsze zagadnienia związane z notacją. Dodatkowo zaprezentowano podstawowe etapy przygotowania poprawnego modelu procesu biznesowego z wykorzystaniem elementów takich, jak:

  • zdarzenie początkowe, zdarzenie końcowe,
  • czynność,
  • bramka logiczna.

Wymienione powyżej elementy modelu procesu biznesowego były jednak traktowane jako statyczna reprezentacja logiczna, która nie wpływała w żaden sposób na fakt, iż model można przekształcić w symulację i w ten sposób uzyskać znacznie większą paletę informacji o naturze procesu. Aby jednak przejść od modelu do symulacji, należy dokonać wprowadzenia do tematu zaawansowanego podejścia BPMN.

Czynność jako podstawa symulacji

Czynność to jeden z podstawowych elementów palety kształtów wykorzystywana przy przygotowaniu modelu procesu biznesowego, który jest podstawą przygotowania symulacji. Na Rysunku 1 zaprezentowano właściwości czynności.

Jak wynika z Rysunku 1, w ramach definiowania właściwości czynności analityk procesu może personalizować następujące elementy:

  • wejścia – czyli parametry, które mogą wpływać na uruchomienie czynności w procesie symulacji,
  • zasoby – pracownicy oraz sprzęt lub architektura,
  • zadania – harmonogram wykonywania czynności czy czas ich trwania,
  • wyjścia – właściwości żetonu na wyjściu czynności,
  • atrybuty – parametry symulacji, które mogą być pobierane z funkcji lub zewnętrznych źródeł, takich jak MS Excel.
  • z punktu widzenia wprowadzenia do zaawansowanych zagadnień symulacji, kluczowe na tym etapie będzie kompleksowe omówienie zasobów oraz zadań.

Zasoby w symulacji

Zasoby są niezbędnym elementem każdej symulacji, gdyż ich istnienie związane jest z kosztem, który stanowi podstawowy zakres zainteresowania w analizach procesów biznesowych. W BPMN zasoby skojarzone są właśnie z czynnościami, a żeby połączyć czynność i zasób, w pierwszej kolejności należy zdefiniować zasób i jego typ.

Na Rysunku 2 przedstawiono podstawowe parametry definiowania zasobów. Przy wykorzystaniu iGrafx domyślnie dla każdego modelu procesu biznesowego automatycznie przeniesiona jest do zasobów logika odzwierciedlająca model, tzn. do zasobów przenoszona jest struktura basenów i torów. Jest to o tyle ważne, że w ramach analizy symulacji koszty będą przypisywane właśnie do torów i basenów, tworząc klasyczne miejsca powstawania kosztów (MPK). Domyślnie iGrafx tworzy dodatkowo jednego pracownika – oczywiście jego nazwę można modyfikować. Można również poza pracownikiem zdefiniować narzędzia lub infrastrukturę wykorzystaną w danej czynności.

Kolejnym krokiem jest parametryzacja stworzonego zasobu, co zostanie przedstawione na Rysunku 3 na przykładzie pracownika.

Po wyborze typu zasobu pojawia się szczegółowa karta jego właściwości. Po pierwsze, można zdefiniować charakter zasobu z punktu widzenia jego liczności. Może być to pula lub zasób indywidualny.

W przypadku wyboru zasobu typu pula w modelu pojawi się zasób o jednorodnych właściwościach/umiejętnościach i strukturze, a analityk procesu biznesowego może ustalić licznik tejże puli.

W przypadku skorzystania z zasobu o charakterze indywidualnym definiowaniu podlega konkretny i unikatowy zasób, którego licznik domyślnie wynosi 1 (i nie więcej).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

Read more

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

INFO_19_45.jpg

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

Read more

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

INFO_19_39.jpg

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama