Procesy w firmie

SAP Business One jako przykład systemu klasy ERP – studium przypadku

Bartosz Banduła   Informacja Zarządcza 16/2018 Tylko on-line
Ewolucja informatyki jako nauki stosowanej już dawno sprawiła, że systemy komputerowe stały się nieodłącznym narzędziem współczesnego menedżera. Obecnie nikt rozsądny nie wyobraża sobie zarządzania przedsiębiorstwem bez wykorzystania narzędzi do analizy danych, jak też oprogramowania typu finanse i księgowość (FK). Należy jednak zauważyć, że zwłaszcza dla większych podmiotów tego typu systemy są niewystarczające, stąd potrzeba wdrożeń oprogramowania typu Enterprise Resource Planning (ERP).

Success Factors w zarządzaniu procesami personalnymi

Jerzy Bednarek   Informacja Zarządcza 16/2018 Tylko on-line
Success Factors powstało w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych jako system autorstwa Larsa Dalgaarda. 10 lat później oprogramowanie, ale przede wszystkim firma znalazły się w rękach amerykańskiej spółki należącej do SAP – SAP America. Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych oraz technologii rozwiązanie, jakim jest Success Factors, stało się jednym z najlepszych na świecie systemów do zarządzania procesami personalnymi, już nie tylko w obrębie działów HR, ale także wykraczając daleko poza nie.
INFO_15_30.jpg

Prognozowanie z wykorzystaniem uczenia maszyn

Któż z nas nie chciałby trafnie przewidywać przyszłości? Potrzeba przewidywania występuje nieomal wszędzie: w życiu codziennym, gdy np. chcemy zaplanować najlepszy termin wakacji, potrzebujemy trafnej prognozy pogody; w zarządzaniu, gdy potrzebujemy przewidzieć popyt; w produkcji, gdzie np. możemy przewidywać uzyski poszczególnych produktów. Istnieje wiele różnych sposobów przewidywania, a w tym artykule zajmiemy się prognozowaniem na podstawie danych o przebiegu zjawiska w przeszłości.

INFO_15_36.jpg

Budżet szkoleń finansowanych ze środków UE

Obecna perspektywa finansowa UE jest interesująca dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na uzyskanie dofinansowania na działalność szkoleniową, w tym daje możliwość przygotowania samodzielnego wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z możliwością uzyskania dla pracowników szkoleń „szytych na miarę”. Wymaga to jednak sporego nakładu pracy w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Narzędzia IT w procesie konsolidacji

Monika Karniewska-Mazur   Informacja Zarządcza 15/2018 Tylko on-line
Grupy kapitałowe mają obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Czasami obowiązek ten istnieje częściej, np. jeśli jednostka dominująca jest notowana na giełdzie / rynku pozagiełdowym. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych (zarządczych) na koniec miesiąca / kwartału, żeby kierownictwo jednostki dominującej miało pełny obraz grupy kapitałowej i wyników jej działalności na bieżąco. Konsolidacja jest ćwiczeniem bardzo potrzebnym i praktycznym – co bowiem można wyczytać z kilkunastu / kilkudziesięciu odrębnych jednostkowych danych finansowych? Konsolidacja pozwala „widzieć” obraz grupy kapitałowej, jakby była ona pojedynczą organizacją.

Budżetowanie procesów z wykorzystaniem iGrafx i zaawansowanych symulacji

Bartosz Banduła   Informacja Zarządcza 15/2018 Tylko on-line

Tworzenie budżetów – zwłaszcza w dużych korporacjach – to proces żmudny i złożony oraz rozpisany na kilka miesięcy. Dość często do tego typu zadań wykorzystywany jest MS Excel – jednak w niniejszym artykule zagadnienie to zostanie omówione (również z punktu widzenia liczbowego) za pomocą narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych.

INFO_14_28.jpg

Czy rozwiązania IT mogą wspierać analizy strategiczne w firmie

Współczesne przedsiębiorstwo, aby móc myśleć o przetrwaniu i dalszym funkcjonowaniu na rynku, musi nie tylko wypracować zysk, ale również być stale konkurencyjne. Przez konkurencyjność rozumie się obecnie wsłuchiwanie się w głosy klientów, podążanie za ich zachowaniami, perfekcyjną i intuicyjną obsługę klientów, ale przede wszystkim kreowanie nowych produktów, których nie posiada w ofercie konkurencja, a klienci za moment” będą chcieli mieć. Pierwszym krokiem umożliwiającym takie działanie jest analiza potencjału strategicznego.

Archiwum

Polecamy