Wizualizacja oceny jakości rozmów za pomocą wykresu mozaikowego

info_11_10.jpg

To, że przedsiębiorstwa mają własne strony internetowe jest w obecnych czasach standardem. Współczesny klient to przede wszystkim osoba mająca dostęp do Internetu, który jest bazą wszelakich informacji. Wykorzystywanie tego źródła kontaktu z klientem sprawia, że firmy często zainteresowane są badaniem poziomu satysfakcji z prowadzonej obsługi.

Naszym zadaniem będzie stworzenie wykresu na podstawie zestawionych w Excelu danych (Rysunek 1), który będzie prezentował ocenę jakości obsługi klientów.

Na podstawie zebranych w Excelu danych stworzymy tabelę przestawną w osobnym arkuszu.

W obszarze „wiersze” umieścimy staż klienta oraz ważność klienta. Ważność klienta jest ustalana zgodnie z założeniami firmy i zależy od stażu klienta. Układ pól tabeli przestawnej prezentuje Rysunek 2.

Do obszaru Kolumny dodamy pole Ocena rozmowy, a do obszaru Wartości wrzucimy sumę z oceny rozmowy.

Po zastosowaniu wcześniej opisanej procedury otrzymujemy w tabeli wartość sumy wszystkich ocen. Chcieliśmy jednak otrzymać udział procentowy wystawionych ocen w podziale na staż klienta. W obszarze wartości wybieramy Ustawienia pola wartości, następnie przechodzimy do zakładki Pokazywanie wartości jako i znajdujemy w liście Pokaż wartości jako % sumy wiersza.

Po wykonaniu opisanych czynności otrzymujemy tabelę przestawną z odpowiednimi wartościami. Aby stworzyć wykres mozaikowy, musimy przygotować dane wsadowe poprzez stworzenie tabeli przejściowej. W pierwszej kolejności pod naszą tabelą przestawną tworzymy wiersz z opisem udzielanych ocen przez klientów od
1 do 5 (w tym 1 – słaba jakość obsługi, 5 – wysoka jakość obsługi). W następnym wierszu wprowadzimy wartość 0% pod każdą oceną oraz utworzymy kolumnę Ważność klientów ze względu na staż. Po dodaniu wartości zero wprowadzamy kolejno trzy następne wiersze. Wstawimy w nich identyczne wartości dla klienta ze stażem 0–1. Z kolei w kolumnie Ważność B rozmieścimy odpowiednie przedziały wartości, tak aby powstała nam tabela jak na Rysunku 4.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Załączniki do artykułu
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy