Excel: triki i tajniki

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Jednym z zagadnień dotykających zarówno każdego pracownika, jak i pracodawcę jest kalkulacja kosztów wynagrodzeń oraz zrozumienie wszystkich składników płacowych składających się na kwotę brutto i netto. Zapewne każdy pracownik starał się zrozumieć, z czego wynika różnica między płacą netto otrzymywaną na konto bankowe a płacą brutto zapisaną w umowie o pracę. Niektórym wystarczyła zapewne zgrubna kalkulacja, że pensja netto to ok. 2/3 płacy brutto, bardziej dociekliwi nie poprzestali na tym, tylko starali się zrozumieć, jaka część z płacy brutto odciągana jest na nasze przyszłe emerytury (tudzież wypłacana obecnym emerytom), ile płacimy na opiekę zdrowotną itd. Rzecz jasna każdy pracodawca powinien być zainteresowany szerszym ujęciem problemu, jako że na jego realny koszt funduszu wynagrodzeń składają się nie tylko składki umownie przyjęte jako te po stronie pracownika, ale też te po stronie pracodawcy nieujęte w pensji brutto.

Plan leasingu w Excelu

Planując inwestycje w przedsiębiorstwie często jako źródło zewnętrznego finansowania jej używany jest leasing. W jaki sposób przygotować taki plan w zależności od parametrów leasingu ? W materiale zostanie opisane narzędzie do planowania leasingu w zależności od jego podanych parametrów oraz wartości zakupywanego składnika.

Tworzenie rachunku wyników na podstawie obrotówki w Excelu

Zamykając miesiąc rozliczeniowy bardzo użo czasu zajmuje przygotowanie zestawień i raportów. Stworzenie rachunku zysków i strat z obrotówki wygenerowanej do arkusza kalkulacyjnego również jest czasochłonne. W materiale zostanie opisane narzędzie do automatycznego generowania rachunku wyników (wariant porównawczy) na podstawie danych z zestawienia sald kont wynikowych. Raport będzie generowany dla wybranego miesiąca oraz narastająco od początku roku do tego miesiąca. 

Archiwum