Bazy danych

Polecenie SELECT

Zastosowanie: Polecenie SELECT pozwala na wyszukanie i wyświetlenie wskazanych kolumn ze wskazanej tabeli w bazie danych.

Archiwum