Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

INFO_9_strona_26.jpg

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie. I to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

Parametrów opisujących kondycję finansową firmy jest wiele. Pomagają one osobom zarządzającym ocenić kondycję przedsiębiorstwa i podjąć właściwe decyzje. Jednymi z najważniejszych parametrów są wskaźniki płynności. Dla poziomu płynności w firmie podstawowe znaczenie mają: zysk osiągany przez firmę, posiadane środki finansowe, spłata w terminie należności przez klientów oraz poziom wymagalnych zobowiązań.

Płynność finansowa to zdolność do regulowania w terminie własnych zobowiązań. Nie mają tutaj znaczenia źródła zobowiązań. Najważniejszą cechą w tym procesie jest dążenie do takiego gospodarowania środkami finansowymi, aby firma była w stanie regulować zobowiązania zgodnie z ustalonymi terminami płatności. Istotne jest, że proces ten nie zależy wyłącznie od samego przedsiębiorstwa, ale w ogromnej części także od otoczenia zewnętrznego – od wielkości sprzedaży i spływu środków z tego tytułu do firmy.

W procesie planowania płynności obecnych jest wiele podmiotów i dużo niewiadomych. Są również co najmniej dwie kategorie zdarzeń: zarządzanie należnościami oraz zarządzanie zobowiązaniami. Pomiędzy tym wszystkim pojawiają się koszty dodatkowego, zewnętrznego finansowania, które wspomaga utrzymanie płynności oraz strategiczne i operacyjne zarządzanie planowaniem płynności. Podstawowym celem tych działań jest utrzymywanie właściwej wartości środków obrotowych, aby na czas regulować zobowiązania i zapewnić sobie postrzeganie firmy jako stabilnego i rzetelnego przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie doprowadzić do nadpłynności, czyli niepotrzebnego przetrzymywania środków finansowych na rachunku bankowym, skutkującym obniżoną efektywnością przychodową.

Właściwe planowanie powinno również zapewnić optymalny poziom zaciągniętych pożyczek i kredytów, aby uniknąć dodatkowych kosztów zaciąganych długów. Wszystkie te działania mają zapobiec utracie płynności, czyli niezdolności do spłacania przez przedsiębiorstwo zobowiązań w ustalonych terminach. Planowanie płynności może mieć charakter bardzo szczegółowy – operacyjny – oraz bardziej ogólny – strategiczny. Przystępując do operacyjnego planowania płynności, należy wybrać wskaźniki i zdarzenia, jakie będziemy monitorować. Dla planowania strategicznego, dla okresów co najmniej rocznych, należy przygotować budżet na wiele kategorii bilansowych i wynikowych, a dopiero z nich przejść do planowania rachunku przepływów dla jednostki.

Definiowanie wskaźników płynności

Wskaźnik bieżącej płynności (CR) pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi.

Wyliczany jest jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Optymalna wartość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 1,2 do 2. Wskaźnik niższy niż 1 powinien alarmować zarząd, że w firmie mogą być kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jeżeli wskaźnik przekracza wartość 3, oznacza to, że majątek obrotowy nie jest optymalnie zarządzany. Trzeba sięgnąć wtedy do innych wskaźników związanych z rotacją w magazynach lub należnościami. Jest to sygnał, że trzeba sprawdzić zarządczo majątek obrotowy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy