Wszyscy interesariusze funkcjonujący na rynku windykacyjnym zainteresowani są stabilnością tej branży oraz jej funkcjonowaniem opartym na fundamentach zapewniających etykę oraz rozwój gospodarczy. Jak to osiągnąć?

Często można słyszeć głosy, że procesy windykacyjne są konstruowane w sposób niekoniecznie przyjazny i odzwierciedlający potrzeby samych dłużników – zwłaszcza zwykłych konsumentów, którzy mogli się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej. Debata na temat etyki zawodowej w branży wciąż trwa i ostatnio jest oficjalną przyczyną powstania wielu nowych projektów legislacyjnych. Myśląc o etyce, niektórzy odnoszą się raczej do pewnych zasad i reguł postępowania, natomiast nie zawsze rozumieją, że sposób, w jaki organizacja od samego początku traktuje dłużnika i jego potrzeby, wyznacza ramy etyczne i biznesowe. Jeśli zatem jest to takie ważne, to co w praktyce oznacza prawidłowe i etyczne traktowanie dłużnika? I jak analityka może wspierać promowanie kultury etycznego biznesu?

Odpowiedzi na pytanie o to, co w praktyce może oznaczać prawidłowe i etyczne traktowanie dłużnika, pomoże udzielić zastosowanie narzędzi analitycznych oraz budowa organizacji data-driven, która wdraża swoje praktyki biznesowe, opierając się na zaawansowanych metodach statystycznych. Odpowiednio opracowana i wdrożona analityka może stać się fundamentem do budowy procesów etycznych i przyjaznych, które spełniają wymagania wszystkich interesariuszy oraz budują wartość zarówno społeczną, jak i ekonomiczną.

Analityka w branży windykacyjnej

Dlaczego w pierwszej kolejności odwołujemy się do wykorzystania narzędzi analitycznych? Oprócz wyzwań związanych z organizacją procesów odzyskania należności, w tym procesów prawnych związanych z postępowaniami sądowymi lub komorniczymi, jednym z najtrudniejszych wyzwań w branży jest mnogość momentów decyzyjnych, wymagających zaplanowania i podjęcia stosownych decyzji oraz działań operacyjnych. Poniżej znajduje się przykładowa lista pytań, w których wymagane są stosowne decyzje biznesowe:

  • Czy daną sprawę trzeba skierować do sądu, czy pozostawić nadal w dziale windykacji polubownej?
  • Czy warto kontynuować kontakty zdalne z dłużnikiem, czy lepiej zorganizować wizytę terenową?
  • Jakim kanałem najlepiej się skontaktować z konkretnym dłużnikiem?
  • Czy warto zaproponować umorzenie części długu? Jeśli tak, to jaką jego część?
  • Dłużnik po raz kolejny nie dotrzymał obietnicy spłaty – co dalej?

Nie tylko mnogość samych momentów decyzyjnych jest wyzwaniem samym w sobie, ale również fakt, że analiza czynników, które powinny pomóc w procesie podejmowania decyzji biznesowych, jest skomplikowana i wymaga spojrzenia w wielu wymiarach jednocześnie.

Samo istnienie wielu wyzwań nie zwalnia organizacji z konieczności osiągnięcia postawionych celów strategicznych. Z jednej strony, w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy zewnętrznych, firma windykacyjna powinna wnosić dużą wartość społeczną, rozwiązując problemy zarówno wierzycieli, jak i ich dłużników, z drugiej zaś strony, jako organizacja realizująca założenia biznesowe, firma windykacyjna powinna przynosić wartość ekonomiczną poprzez stosowanie przewag konkurencyjnych w sposób powtarzalny, przynosząc zyski własnym inwestorom.

Zacznij od „Dlaczego?”

W jaki sposób można osiągnąć powyżej opisane cele strategiczne?

Mając do czynienia z operacyjną działalnością i problemami w codziennym życiu menedżerskim, można z łatwością zapomnieć, z jakiego powodu nasza organizacja istnieje na rynku oraz jaką wartość powinna wnosić zarówno społecznie, jak i ekonomicznie. W swojej słynnej książce, „Zaczynaj od Dlaczego?” Simon Sinek wskazuje, że warto w pierwszej kolejności zwrócić szczególną uwagę na powyższe pytanie. Szukając odpowiedzi na pytanie „Dlaczego nasza organizacja jest na rynku i jaki cel nadrzędny chce osiągać?” – zaczynamy podchodzić do zaprojektowania działań operacyjnych w sposób, który kierunkuje je w stronę budowy wyróżników konkurencyjnych oraz tworzenie unikatowej wartości rynkowej.

W prowadzeniu działalności windykacyjnej, mimo faktu pomocy odzyskania należności dla pierwotnego wierzyciela, ważnym aspektem naszego działania jest założenie, z którym powinniśmy podchodzić do odzyskania należności.

Założenie:

Dłużnik ma świadomość, że trzeba spłacić należność, ale z jakiegoś powodu obecna sytuacja nie pozwala mu tego dokonać. Wymagane jest wsparcie eksperckie, aby pomóc wyjść dłużnikowi z zaistniałej sytuacji.

Trudno mówić o etyce i odpowiedzialności społecznej, jeśli wyjdziemy z innego założenia – dłużnik nie zakłada zwrotu długu i będzie robił wszystko, aby nie zwrócić należności. Chociaż w praktyce można spotkać sytuacje, w których mamy do czynienia z takim zjawiskiem, to mimo wszystko powinniśmy zawsze zakładać, że dłużnik szuka pomocy, potrzebuje edukacji oraz odpowiednich bodźców.

Rysunek 3 pokazuje, że w zależności od tego, do jakiego segmentu należy dłużnik, organizacja może i powinna stosować inne metody.

W takim przypadku wiedza o dłużniku przekuta na stosowne działania, które odzwierciedlają jego indywidualne potrzeby, pomagając rozwiązać niekorzystną sytuację finansową, spełnia wszystkie założenia „Zacznij od Dlaczego?”.

Dlaczego?

Ważne jest zrozumienie, kto jest po drugiej stronie i dlaczego znalazł się w takiej sytuacji?

Jak?

Procesy organizacji są zaplanowane dla każdego segmentu oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb?

Co?

Jesteśmy organizacją, która pomaga wyjść z trudnej sytuacji, wspierając wszystkich interesariuszy rynku wierzytelności.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

On-line only no. 19/2019

Narzędzia IT SAP w analizie finansowej

MC_63_79.jpg

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo z oddziałami na całym świecie. Do tej pory do raportowania danych używano w nim narzędzia, którego kontrolowanie było utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Na podstawie wprowadzanych do systemu danych obliczano m.in. rentowność firmy i premie dla danego oddziału. W takim przypadku podatność na manipulacje przy danych jest ogromna i stanowi realne zagrożenie. Aby je zminimalizować, potrzeba pełnej integracji systemów. Tylko one są w stanie zniwelować ryzyko ludzkiej pomyłki, nadużyć i opóźnień.

Read more

Jak środowisko Power BI łączy się z Excelem?

INFO_19_14.jpg

Jednym z wyróżników Power BI jest współpraca z całym środowiskiem Microsoftu. Użytkowników programu Excel szczególnie zaś interesuje, w jaki sposób można pracować wymiennie w obu narzędziach (pamiętaj: Excel nigdy nie umiera). W artykule przedstawiono najważniejsze sposoby powiązania obu środowisk.

Read more

Nadciągają inteligentne chmury

INFO_18_21.jpg

Rola CFO zmienia się z roku na rok. Poza finansami coraz częściej odpowiada ona za przygotowanie analizy ryzyka biznesowego czy trendów, na podstawie których zarząd może wypracować przewagi konkurencyjne. Jednocześnie szybki wzrost liczby danych, zmienność i ich złożoność sprawiają, że CFO nie jest w stanie analizować ich w dotychczasowy sposób. Nowe wyzwania każą na nowo przyjrzeć się technologiom chmurowym. Tym bardziej że w ciągu dwóch najbliższych lat aż 79% zarządzających finansami planuje z nich skorzystać.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama