Informacja Zarządcza 9/2017 (wrzesień-październik)

Informacja Zarządcza nr 9/2017 - Płynność przedsiębiorstwa

Płynność przedsiębiorstwa

W kolejnym numerze Informacji Zarządczej tematem wiodącym jest płynność przedsiębiorstwa oraz narzędzia do jej badania i planowania. W jaki sposób zbudować raport płynności dowiemy się z materiału: CF z faktur – zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym. Kolejnym polecanym artykułem jest zastosowanie funkcji pieniądza w czasie FV i PV. Na temat planowania zdolności pokrywania przez firmę swoich zobowiązań i zastosowaniu narzędzi przeczytać możemy w obszernym opracowaniu specjalisty z firmy Macrologic. Z obszaru Excela dodatkowo dwa tematy. Pierwszy z nich o tym, w jaki sposób PowerQuery pomaga w łączeniu i scalaniu danych. Natomiast drugi o sposobach zabezpieczania dokumentów w formie plików xlsx, zanim udostępnimy je innym pracownikom. W tym wydaniu kolejna część cyklu opisującego narzędzie do data miningu, jakim jest KNIME Analytics Platform – w jaki sposób przygotować dane do analizy, czyli o operacjach na wierszach i węzłach. W dziale procesy w firmie kolejna część opracowania na temat roli basenów i torów, w projektowaniu BPMN. Polecam również materiał o scrumie bez tajemnic. W prezentacji i wizualizacji informacji zarządczej przykład tabeli przestawnej w Tableau, sprawdzamy czy można je tworzyć w aplikacji.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 9/2017

HR wyposażony w twarde dane dzięki systemom ERP. Najwięcej firm analizuje oceny pracownicze, najmniej sprawdza efektywność zarządzania czasem pracy.

HR wyposażony w twarde dane dzięki systemom ERP. Najwięcej firm analizuje oceny pracownicze, najmniej sprawdza efektywność zarządzania czasem pracy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi „na miękko” jest utożsamiane z niską efektywnością. Działy HR zwracają więc coraz baczniej uwagę na mierzalne dane o pracownikach, które można uzyskać dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi IT. Zdobyte w ten sposób informacje mogą być przekuwane w konkretne rekomendacje dla biznesu. Raport Antal i Macrologic pokazuje, że najwięcej pracy czeka HR-owców w obszarach: adaptacji...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2017

Wnajem pracowników coraz popularniejszy w sektorze IT

Wnajem pracowników coraz popularniejszy w sektorze IT

Body leasing, czyli wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów, staje się coraz popularniejszy w IT. Dzięki tej formie współpracy znacząco spada koszt całego projektu i ryzyko z nim związane. Z body leasingu od kilku lat korzysta sektor prywatny, ale przekonują się do niego także urzędy publiczne. Dla pracowników ta formuła współpracy oznacza zwykle zarobki...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Excel jako baza danych cz.II ‑ jak PowerQuery pomoże w łączeniu i scalaniu danych w Excelu?

Excel jako baza danych cz.II - jak PowerQuery pomoże w łączeniu i scalaniu danych w Excelu?

Z poprzedniego artykułu z serii wiemy, że Excel może pomóc nam w stworzeniu prostej bazy danych, ale chcemy pójść krok dalej i zobaczyć, co jeszcze Microsoft stworzył, żeby ułatwić nam zarządzanie i analizę danych, a tym samym odpowiedzieć na istotne dla nas pytania. W tym artykule omówimy jeden z dodatków do Excela: PowerQuery, tak przydatny, że od wersji 2016 został integralną częścią Excela (karta...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Sposoby na zabezpieczenie dokumentów, zanim udostępnimy je innym pracownikom

Sposoby na zabezpieczenie dokumentów, zanim udostępnimy je innym pracownikom

W firmie zawsze używa się dokumentów, które mogą być edytowane przez kilka osób. Kopię pliku można wysyłać mailem do poszczególnych osób, ale połączenie tych danych w jeden plik pochłonie trochę czasu. Można wysyłać po kolei do poszczególnych osób, ale czas zebrania danych w ten sposób znacznie się wydłuża. Najlepszą metodą będzie udostępnienie takiego pliku na dysku sieciowym i poprzez odpowiednie...

Czytaj więcej
nr 9/2017

CF z faktur ‑ zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa predsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym

CF z faktur - zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa predsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym

CF, czyli rachunek przepływów pieniężnych, stanowi – oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej – część składową rocznego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest obowiązkowo przez jednostki gospodarcze, których sprawozdanie finansowe, w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlega obowiązkowi corocznego badania (art. 45 ust. 3...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest rzeczą naturalną nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia jest jednym z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Przegląd możliwości funkcji JEŻELI

Przeważnie systemy finansowo-księgowe, z których korzysta firma posiadają narzędzie służące do wiekowania należności w określonych przez użytkownika przedziałach czasu. Jeżeli natomiast nie ma takiego narzędzia osoba zajmująca się windykacją należności musi poradzić sobie sama. Pobiera on z systemu wykaz faktur z określonym kontrahentem i terminem płatności do Excela i na takim zestawieniu może pracować....

Czytaj więcej
nr 9/2017

SCRUM bez tajemnic

SCRUM bez tajemnic

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjająca utrzymaniu wysokiej...

Czytaj więcej
nr 9/2017

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: baseny i tory oraz ich rola

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: baseny i tory oraz ich rola

Modelowanie i symulacje biznesowe polegają na wiernym odwzorowaniu przebiegu procesu wraz ze wszystkimi jego aktorami. BPMN porządkuje rolę i znaczenie poszczególnych aktorów (czyli organizacji, departamentów, partnerów) dzięki basenom i torom. W artykule dotyczącym ogólnej charakterystyki modelu (spojrzenie na model) scharakteryzowany został proces analizy wybranego syropu (produkt farmaceutyczny),...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Raportowanie i wizualizacja danych sprzedażowych

W codziennej pracy często spotykamy się z sytuacjami, kiedy to przydatne są zestawienia i raporty. Zazwyczaj są to analizy cykliczne, ale biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki rynkowe, zmuszeni jesteśmy do zlecania, przygotowywania i zapoznawania się z aktualną sytuacją, która dotyczy naszej firmy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Excel – przełamywanie syndromu tabelki

Arkusz kalkulacyjny Excel jest narzędziem, które na trwałe wpisało się w krajobraz analiz i raportowania. Niezłomnie stawia czoła innowacyjnym rozwiązaniom, aby praktycznie w większości przypadków zamykać proces raportowy. Bardzo często zaawansowane systemy BI zwracają wyniki właśnie do Excela i w ten sposób dostarczane są odbiorcom informacji menadżerskiej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Profilaktyka w oczyszczaniu danych

MS Excel to nie tylko narzędzie służące do obliczeń, analiz czy prezentacji danych. To również aplikacja stosowana do wprowadzania i przechowywania danych. Tworzone są w nim różnego rodzaju listy, rejestry, bazy, które stają się następnie podstawą do analiz.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Budżetowanie w SAP

Budżetowanie w SAP

Okres powakacyjny to w większości przedsiębiorstw czas, kiedy rozpoczyna się intensywny proces budżetowania. Oczywiście tworzenie planu na przyszły rok to zadanie nie tylko działów finansowo-księgowych, ale każdej komórki w organizacji. Jednakże całość jest koordynowana i spinana przez działy wspierające gremia decyzyjne informacją zarządczą i dlatego tym ważniejsze jest, by należycie wykorzystywać...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2017

KNIME ANALYTICS PLATFORM ‑ przygotowanie danych do analizy ‑ operacje na wierszach i węzłach

KNIME ANALYTICS PLATFORM - przygotowanie danych do analizy - operacje na wierszach i węzłach

W niniejszej, czwartej części cyklu na temat platformy analitycznej KNIME kontynuujemy temat przygotowania danych do analizy. We wcześniejszym numerze przedstawiliśmy najczęściej używane węzły do wykonywania przekształceń w kolumnach, tj. grupowanie, konwersja, zamiana wartości, filtrowanie, dzielenie, łączenie oraz transformowanie danych. Tym razem zbadamy zakres dostępnych operatorów (węzłów)...

Czytaj więcej
nr 9/2017

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie. I to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w wyniku błędnych decyzji w czasie wdrożenia nowy system nie spełni oczekiwań użytkowników. Musimy zaangażować pracowników we współpracę z kadrą menedżerską i z dostawcą systemu, żeby firma otrzymała praktyczne oprogramowanie, zwiększające efektywność jej procesów biznesowych.

Czytaj więcej
nr 9/2017

TAB[E]LE[AU] PRZESTAWNE, czyli jak to jest z pivotami

TAB[E]LE[AU] PRZESTAWNE, czyli jak to jest z pivotami

Wprowadzenie nowoczesnego systemu BI jak Tableau do organizacji ma często zastąpić prace analityczne w arkuszach kalkulacyjnych typu Excel. Pomimo niebywale niskiego technologicznego progu wejścia w nowe narzędzie (w przypadku Tableau) naturalnym etapem jest chęć odwzorowania w nim istniejących raportów. Radykalna zmiana przyzwyczajeń odbiorców raportów czy samych procesów decyzyjnych może być trudna...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Arkusz Excel jako baza danych

Arkusz MS Excel poza możliwościami analizy danych i kalkulacji bardzo często wykorzystywany może być jako samodzielne narzędzie bazodanowe. Oczywiście trudno nazwać arkusz bazą danych, jednak często stajemy przed wyzwaniem stworzenia narzędzia, które umożliwi nam ewidencję danych. 

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 9/2017

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Analiza finansowa to podliczenie wszystkiego, co wiadomo na temat biznesu, za pomocą liczb i sprawdzenie, czy opłaca się go rozpocząć. Im lepiej znamy branżę, tym łatwiej jest przeprowadzić szczegółową analizę, a tym samym poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainwestować w biznes, czy należy coś w nim zmienić albo w ogóle zainwestować w inne przedsięwzięcie.

Czytaj więcej
nr 9/2017

Przeliczanie metrów na kilkometry

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.