Informacja Zarządcza 6/2017 (marzec-kwiecień)

Informacja Zarządcza nr 6/2017 - Zastosowanie Excela w badaniach operacyjnych

Zastosowanie Excela w badaniach operacyjnych

W szóstym numerze przedstawiamy zastosowanie funkcji INDEKS, SUMA.WARUNKÓW oraz SUMA.JEŻELI. Na kilku przykładach pokazujemy ich szerokie wykorzystanie w codziennej pracy w controllingu i analizach sprzedaży. Z dziedziny badań operacyjnych proponujemy narzędzie w formie macierzy kosztów transportu służące do analizy tego rodzaju kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Drugim materiałem jest model do badania i analizy opłacalności kredytów w walutach obcych. W części dotyczącej wizualizacji danych w tym wydaniu jak zbudować wykres prędkościomierza do zobrazowania miesięcznego wykonania zakładanych planów sprzedażowych. W kolejnym opracowaniu na temat Business Process Model and Notation o sposobach optymalizacji procesów po wykonaniu ich analizy. W tym numerze rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych narzędziu do analizy danych – KNIME Analytics Platform. W pierwszej części przedstawiamy i opisujemy składowe graficznego interfejsu użytkownika. W strefie on-line wiele ciekawych porad o zastosowaniu Excela w pracy w księgowości, finansach. W tym miesiącu o wykorzystaniu Excela w rozliczeniach różnic kursowych na rachunku bankowym, Excel jako wsparcie statystyczne w podejmowaniu decyzji. Jako narzędzie tym razem formularz do ewidencji czasu pracy pracowników firmy.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 6/2017

W tym roku spodziewane nasilone ataki hakerskie ransomware

Atak hakerski i zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem to coraz częstsza przyczyna utraty danych zapisanych na twardym dysku komputera. Eksperci od cyberbezpieczeństwa przestrzegają w tym roku przed nasilonymi atakami ransomware, które szyfrują pliki...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2017

Zarządzanie skoncentrowane na procesach przynosi wiele profitów

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego polscy menedżerowie wymieniają podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz zwiększenie wydajności i szybkości działania przedsiębiorstw. Jednocześnie wszystkie firmy, które zdecydowały się na taki model zarządzania, wskazują na osiągnięcie większej sprawności biznesowej i wzrost generowanych zysków. Takie...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Funkcja INDEKS

Funkcja INDEKS

Każdy z nas grał chociaż raz w grę „Bitwa morska”. Mamy dwie plansze o wymiarach 10 x 10 z rozstawionymi statkami. Gracze pojedynczymi strzałami starają się zatopić okręty przeciwnika. W funkcji INDEKS użytkownik Excela staje się dowódcą floty i precyzyjnie kieruje swoje pociski w odpowiednie pola. Może nawet więcej, ponieważ nie ogranicza go jedna plansza ze statkami ani jedno pole o wymiarach 1 x...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Funkcje matematyczne SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

Pierwsze skojarzenie dotyczące programu służącego do obliczeń – Excel. Proste obliczenia robimy, posługując się zwykłymi tabelami. Jeśli natomiast zależy nam, aby wyliczenia dotyczyły konkretnych kryteriów, wtedy zastosowanie mają funkcje matematyczne. Dzięki nim możliwe są różne sumowania, w zależności od tego, pod jakim kątem musimy sprawdzić dane, na przykład sprzedażowe.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Macierz kosztów transportu

Macierz kosztów transportu

Firma dystrybucyjna, w której koszty transportu sprzedaży są jednym z głównych i istotnych kosztów, jest na etapie prac nad budżetem na nowy rok. Firma korzysta z 23 różnych firm przewozowych, które dostarczają towary do 20 największych miast Polski.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Funkcje finansowe na przykładzie analizy opłacalności kredytu w walutach obcych

Funkcje finansowe na przykładzie analizy opłacalności kredytu w walutach obcych

Jednym z głównych tematów finansowych w debacie publicznej od kilku już lat jest kwestia kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, w szczególności zaś we frankach szwajcarskich. We wszelkich dyskusjach brakuje najczęściej jednak rzeczowej analizy obejmującej cały okres kredytowania, a uwaga skupia się na obecnej sytuacji, bardzo zależnej od aktualnego kursu danej pary walutowej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Wykresy przebiegu w czasie w Excelu, czyli miniwykresy, które są analityczną iskrą (ang. sparklines)

Wykresy przebiegu w czasie w Excelu, czyli miniwykresy, które są analityczną iskrą (ang. sparklines)

Miniwykresy (ang. sparklines, od spark – iskra) są owocem wyobraźni Edwarda Tufte’a, prekursora takich pojęć w świecie wizualizacji danych jak współczynnik dane/atrament (data-ink ratio), wykres śmieciowy (junkchart) czy wykres panelowy (panel chart). Tufte poświęcił wykresom typu sparklines cały rozdział w swojej książce pt. Beautiful Evidence. Miniwykresy są jasnym i efektywnym (szczególnie jeśli...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Excel jako wsparcie statystyczne w podejmowaniu decyzji

Coraz częściej osoby decyzyjne mają dostęp do głębokich analiz typu grill-down. Dzięki temu możliwości analizy danych w różnych przekrojach i stopniu szczegółowości wyraźnie wzrastają, co może przekładać się na jakość podejmowanych decyzji. Coraz więcej narzędzi informatycznych posiada możliwość samodzielnego definiowania układu raportów i zestawień, „zaszywania” formuł obliczeniowych oraz tworzenia...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Wykorzystanie arkusza MS Excel w warunkach polityki compliance

Compliance z angielskiego oznacza „zgodność” – jest to zespół procedur i systemów, które mają zapobiegać ryzyku natury prawnej. Ryzyko prawne to podkategoria ryzyka operacyjnego, związanego z możliwością występowania strat wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą to być błędy popełniane zarówno przez ludzi, jak i przez systemy techniczne1.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Budżetowanie elastyczne w sprzedaży

Budżet elastyczny jest to plan tworzony w taki sposób, aby było możliwe korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od zmiany warunków gospodarczych, możliwości firmy czy też zmiany rozmiarów działalności. Budżetowanie elastyczne ma również zastosowanie w zarządzaniu i planowaniu sprzedaży. Podstawowym założeniem tego rodzaju budżetowania jest określenie oraz zdefiniowanie podstawowych...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Wykorzystanie Excela dla rozliczeń różnic kursowych na rachunku bankowym

Rozliczenie różnic kursowych na rachunku bankowym stanowi bardzo duże wyzwanie, jeżeli firma nie dysponuje dedykowanym oprogramowaniem naliczającym różnice automatycznie. Problem potęgowany jest dodatkowo przez niejednoznaczne przepisy w zakresie wykorzystywanych kursów.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Decyzje biznesowe bardziej trafne dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT

Decyzje biznesowe bardziej trafne dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT

Zastosowanie w praktyce biznesowej nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspiera sprawną realizację zadań i obsługę procesów. Ma też ogromny wpływ na biznesowe decyzje podejmowane przez menedżerów, a przez to istotne znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności i efektywności działania przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
nr 6/2017

BPMN ‑ Optymalizacja procesów

BPMN - Optymalizacja procesów

W poprzednich częściach naszej serii artykułów na temat BPMN zaprezentowano podstawowy zasób wiedzy umożliwiający posługiwanie się tym językiem w praktyce. Niniejszy, ostatni artykuł poświęcony zostanie systematycznemu podejściu do optymalizacji bieżącego przebiegu procesów. Zakładamy zatem, że wykorzystaliśmy już zdobytą wiedzę, mapując procesy za pomocą BPMN (tj. odzwierciedliliśmy stan „jest”)....

Czytaj więcej
nr 6/2017

Wycena zapasów w teorii i praktyce

Wycena zapasów w teorii i praktyce

Kluczowym elementem polityki rachunkowości każdego przedsiębiorstwa jest metoda ewidencji i wyceny zapasów. Literatura fachowa wyróżnia kilka metod, z których wiodące są: (1) metoda FIFO (first in – first out, czyli pierwsze weszło – pierwsze wyszło), (2) metoda LIFO (last in – first out, czyli ostatnie weszło – pierwsze wyszło) oraz (3) metoda średniej ważonej. Poniżej nastąpi próba przybliżenia każdej...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia...

Czytaj więcej
nr 6/2017

KNIME Analytics Platform – oprogramowanie do statystycznej analizy danych

W jednym z wcześniejszych numerów magazynu omówione zostały wartość informacji oraz fakt, że we współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Istnieje wiele narzędzi wykorzystywanych w procesie odkrywania wiedzy z danych, m.in. języki programowania R, Java, Python czy też aplikacje, tj. SAS, SPSS. Niemniej jednak, wchodząc po raz pierwszy w rolę badacza danych...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Wykres prędkościomierza jako narzędzie badania wykonania planu sprzedaży

Wykres prędkościomierza jako narzędzie badania wykonania planu sprzedaży

Jak wiadomo, jedną z najważniejszych kwestii działalności przedsiębiorstwa jest realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Od tego poziomu w dużym stopniu zależy realizowany wynik, pokrycie kosztów działalności i stan płynności finansowej jednostki. Realizacja budżetu przychodowego powinna być sprawdzana i komunikowana w podmiocie codziennie. W materiale przedstawiony zostanie wykres w formie prędkościomierza,...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Analizy geograficzne w Tableau

Obecnie duża część danych sprzedażowych czy logistycznych opatrzona jest koordynatami GPS, adresami pozwalającymi na geokodowanie lokalizacji. Jeszcze bardziej popularne są podstawowe dane geograficzne, jak kod pocztowy, województwo czy region sprzedaży lub inna specyficzna dla organizacji jednostka podziału terytorialnego.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

4 kroki tworzenia skutecznej wizualizacji informacji zarządczej

4 kroki tworzenia skutecznej wizualizacji informacji zarządczej

Świetna wizualizacja danych jest jak mityczny Święty Graal – każdy chce TO mieć, choć nie wiadomo, czy w ogóle istnieje. Wśród kontrolerów finansowych sprawa wygląda odwrotnie – każdy myśli, że TO ma (potrafi przygotować wspaniałą wizualizację), ale niewielu rzeczywiście się to udaje, choć jest to jak najbardziej realne i możliwe...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Praca wielu użytkowników w jednym skoroszycie – udostępnianie skoroszytu

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.