Informacja Zarządcza 5/2017 (styczeń-luty)

Informacja Zarządcza nr 5/2017 - Excel w księgowości

Excel w księgowości

W kolejnym numerze magazynu część materiału poświęcamy zastosowaniu Excela w księgowości. Polecamy opracowanie pokazujące, jak w prosty sposób zbudować narzędzie do planowania kosztów amortyzacji w przedsiębiorstwie. Kolejnym artykułem o tej tematyce jest zbiór przykładów z zastosowania funkcji finansowych. Z wizualizacji danych tym razem o dwuwymiarowych wykresach i ich zastosowaniu oraz wiekowaniu należności w Tableau.

W ramach nauki BPMN piąta część, a w niej pule jako procesy, adnotacje i grupy. Z obszaru procesów w firmie materiał o wykorzystaniu narzędzia iGrafx w ocenie wdrożeń rozwiązań IT przy wykorzystaniu analizy AS IS – TO BE. Dla użytkowników tabel przestawnych porada, jak tworzyć w nich pola obliczeniowe. W jaki sposób posortować dane z użyciem dostępnych funkcji MIN.K i MAX.K w sztuczkach i trikach. W strefie online wiele ciekawych porad o zastosowaniu Excela w pracy w księgowości, finansach i HR. W tym miesiącu m.in. planowanie przyszłych wpływów i wydatków z tytułu należności i zobowiązań, arkusz kalkulacyjny Excela w analizach HR, plan leasingu w arkuszu, jak prezentować odchylenia sprzedaży na poszczególnych produktach. W formie e-learnigu krok po kroku instrukcja, jak stworzyć narzędzie do analizy obrotów na kontach księgowych.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 5/2017

Jak cyfrowa transformacja zmienia rolę CIO i jego wpływ na biznes

Mobilność, Big Data, cloud computing, Internet rzeczy czy social media – trendy te wpływają na strategię działania firmy i obsługę jej klientów. Przedsiębiorstwo przyszłości musi być skupione na kliencie, wielokanałowe, partnerskie, przystosowujące się. Transformacja cyfrowa dotyczy całej organizacji. Musi rozumieć ją nie tylko CIO, ale i CEO.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2017

Cloud w 2017: jak zabezpieczyć chmurę?

Eksperci zgadzają się, że w przyszłym roku będziemy mogli zaobserwować szybszy rozwój i popularyzację rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwach. To jednak oznacza, że specjaliści ds. IT będą jeszcze bardziej niespokojnie sypiać, mając na głowie ochronę danych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2017

Chmura: 5 popularnych mitów

Organizacje znajdują się pod coraz większą presją, żeby osiągać więcej przy angażowaniu coraz mniejszych zasobów. Oczekuje się coraz większego wzrostu i poprawy zwinności biznesowej. To warunek przetrwania na hiperkonkurencyjnym rynku. Cloud computing – który pod wieloma względami stanowi odpowiedź na te wszystkie bolączki – nadal boryka się z „problemem wizerunkowym”. Zwłaszcza pośród menedżerów i...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Narzędzie do planowania amortyzacji

Narzędzie do planowania amortyzacji

Amortyzacja posiadanych przez firmę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest jednym z rodzajów kosztów, które podlegają planowaniu. Jesteśmy w stanie zrobić to dokładnie, ponieważ znamy wartość bieżącą danego środka trwałego czy też wartości niematerialnej i prawnej, jego stawkę amortyzacyjną oraz okres użytkowania. Bardzo często za stworzenie takiego planu odpowiedzialny jest...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Funkcje finansowe w Excelu

Funkcje finansowe w Excelu

W dzisiejszych czasach świadomość finansowa Polaków jest coraz większa. Wiele osób prowadzi w Excelu nawet domowy budżet – zestawienie wpływów i wydatków. Mając na uwadze przyszłość, staramy się oszczędzać, a jeśli jest to możliwe, inwestujemy. W programie Excel możemy skorzystać z wielu funkcji finansowych, które pomagają wybrać najlepszą inwestycję, sprawdzić rentowność lub też zdecydować się na...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Tworzenie obliczeń na tabelach przestawnych

Tworzenie obliczeń na tabelach przestawnych

Tabele przestawne (ang. Pivot Table) należą do kluczowych narzędzi analitycznych arkusza kalkulacyjnego. Ułatwiają pracę na dużych zbiorach danych oraz poprzez odpowiednie ułożenie wierszy i kolumn pozwalają w czytelny i przejrzysty sposób przedstawić informacje zawarte w danych źródłowych. Zbudowanie prostej tabeli przestawnej nie powinno nastręczać większych problemów średnio zaawansowanemu użytkownikowi...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Microsoft Excel w pracy finansisty

Można korzystać z wysublimowanych narzędzi analitycznych, ale każdy controller wie, że bez Excela jak bez ręki. W poniższym tekście omawiamy na praktycznych przykładach wykorzystanie funkcji PPMT, PMT oraz IPMT.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Planowanie przyszłych wpływów i wydatków z tytułu należności i zobowiązań

Jednym z ważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem jest utrzymanie jego płynności finansowej. W tym zadaniu bardzo istotna jest informacja na temat zarówno przyszłych wpływów z powstałych należności, jak i przyszłych planowanych wydatków wynikających z powstałych zobowiązań.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Jak grupować pola tabeli przestawnej

Problem: Częstokroć z danych pozyskanych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych, magazynowych, sprzedażowych lub produkcyjnych nie jestem w stanie utworzyć interesującego mnie raportu czy zestawienia w Excelu. Konieczna jest modyfikacja poprzez dodanie pomocniczych kolumn. Przykładem może być sytuacja, gdy dane z systemu otrzymuję w układzie miesięcznym, a raport wymagany jest w układzie kwartalnym....

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Model do badania wpływu polityki cenowej na przyszłe wyniki przedsiębiorstwa

Model do badania wpływu polityki cenowej na przyszłe wyniki przedsiębiorstwa

W artykule prezentujemy krok po kroku, jak stworzyć narzędzie do badania wpływu polityki cenowej firmy na jej przyszłe wyniki, wspierające podejmowanie decyzji w tym obszarze. Model umożliwia zastosowanie metody scenariuszowej w planowaniu polityki cenowej

Czytaj więcej
nr 5/2017

Automatyzacja i analityka w działach finansowo‑księgowych odpowiedzią na biurokrację

Automatyzacja i analityka w działach finansowo-księgowych odpowiedzią na biurokrację

Serce każdej organizacji bije w dziale finansowo-księgowym. To tam najczęściej krzyżują się najważniejsze czynności i procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Aby nie utonąć w biurokratycznej dżungli, działy te muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorstwa unikają problemów związanych z błędami księgowymi, opóźnionymi płatnościami czy zagubionymi...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Pule jako procesy, adnotacje i grupy

Pule jako procesy, adnotacje i grupy

Niniejsza część stanowi dopełnienie prezentacji podstawowych elementów języka BPMN. W bezpośrednim nawiązaniu do części IV przedstawiamy kolejną możliwość wykorzystania pul na mapach procesów. Przyglądamy się też adnotacjom i grupom, czyli elementom, które nie wpływają bezpośrednio na przebieg procesu, lecz stanowią źródło dodatkowych informacji dla odbiorców map.

Czytaj więcej
nr 5/2017

Wykorzystanie narzędzia iGrafx w ocenie wdrożeń rozwiązań IT przy wykorzystaniu analizy AS IS ‑ TO BE

Zakup nowej infrastruktury informatycznej lub wdrożenie nowego oprogramowania wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednocześnie kadra zarządzająca wymaga jasnego sprecyzowania korzyści wynikających z ponoszenia tego typu nakładów inwestycyjnych. Pomocnym narzędziem w kalkulacjach jest analiza AS IS – TO BE, którą można wykonać przy wykorzystaniu modelu procesu biznesowego przygotowanego w iGrafx....

Czytaj więcej
nr 5/2017

Wpływ technologii informatycznej na zarządzanie organizacją – głos w dyskusji

Za prekursorów nauki o zarządzaniu można uznać między innymi: przemysłowca R. Owena oraz ekonomistę A. Smitha, jednak największy wkład w rozwój tej dziedziny miała rewolucja przemysłowa.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Łączenie tabel i tworzenie kwerend w SAP‑ie

Jak powszechnie wiadomo, najpopularniejszy system ERP wykorzystywany przez średnie i duże przedsiębiorstwa oparty jest na tabelach i strukturach. Bardzo przydaje się zatem umiejętność odszukania tabeli źródłowej poszczególnych pól oraz znajdowania powiązań pomiędzy tabelami. Jest to tym bardziej istotne, że niezwykle często się zdarza, iż potrzebne nam informacje zawarte są w dwóch różnych tabelach....

Czytaj więcej
nr 5/2017

Tableau w księgowości – wiekowanie należności

W wielu organizacjach możemy się spotkać z problemem nieterminowych płatności, zarówno po stronie należności, jak i zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, ale to nie nimi będziemy się dziś zajmować. Pojawianie się przeterminowanych dokumentów wymaga rozpoczęcia kontroli ich liczby, wielkości zaległych kwot czy wreszcie długości przeterminowania. Skuteczne zarządzanie wspomnianymi...

Czytaj więcej
nr 5/2017

Przedstawianie zróżnicowanych danych na wykresie dwuwymiarowym

Przedstawianie zróżnicowanych danych na wykresie dwuwymiarowym

W programie Excel istnieje wiele rodzajów wykresów i w zależności od danych źródłowych są one stosowane w różnych przypadkach. Najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane są wykresy jednowymiarowe, np. słupkowe czy liniowe. W tym artykule jednak skupimy się na wykresie dwuwymiarowym, czyli takim, który ma dwie osie – główną i pomocniczą.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Wielowymiarowa analiza sprzedaży

Wielowymiarowa analiza sprzedaży

Analizując informacje z zakresu sprzedaży, bardzo ważne jest, aby mieć szeroki pogląd na jej wyniki. Możemy to osiągnąć, stosując różnego rodzaju zestawienia ukierunkowane na określone zagadnienia. W zależności od branży, możemy podejść do tematu w inny sposób. Jako punkt wyjścia można przyjąć wynik sprzedaży globalnej i rozbijać ją według kryteriów przyjętych w firmie.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Jak prezentować odchylenia sprzedaży na poszczególnych produktach

Problem: Prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej przemawia do odbiorcy w formie graficznej – jako schemat, wykres itp. Jak zatem najlepiej pokazywać odchylenia sprzedaży na poszczególnych produktach?

Czytaj więcej
nr 5/2017

Dwa wiersze w jednej komórce

Jak zrobić aby w jednej komórce wyświetlało nam się kilka wierszy?

Czytaj więcej
nr 5/2017

Sortowanie malejąco i rosnąco przy użyciu funkcji

Sortować malejąco lub rosnąco zbiór danych można przy użyciu funkcji dostępnych w Excelu.

Czytaj więcej
nr 5/2017

Ukrywanie symboli błędów

W wyniku obliczeń pojawiły się błędy #DZIEL/0!, #ADR! I #N/D!.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.