Znalezienie idealnego rozwiązania dla badanego modelu i ręczne wprowadzanie coraz innych wartości liczbowych, to proces długi i pracochłonny. Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie po prostu można do tego stracić cierpliwość i zrezygnować z dalszych poszukiwań. Na szczęście istnieje remedium, a jest nim Solver – dodatek do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Optymalizacja z użyciem Solvera jest szybka i prosta, więc warto przyjrzeć się możliwościom, jakie on daje.

Czym jest Solver?

Solver jest bezpłatnym dodatkiem do programu Microsoft Excel, pozwalającym zoptymalizować wartość komórek zmienianych w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu końcowego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich zdefiniowanych parametrów oraz ograniczeń.

Korzystając z tego narzędzia, można znaleźć rozwiązanie dla każdego modelu, oczywiście pod warunkiem, że istnieje chociaż jedno rozwiązanie.

Głównymi obszarami zastosowania Solvera są przede wszystkim finanse, inwestycje, produkcja, logistyka, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz inżynieria.

Jest on niezmiernie przydatny w procesie podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji takich zagadnień, jak: ustalenie wielkości produkcji, najlepsze wykorzystanie posiadanych materiałów, zmniejszenie kosztów dostaw i przewozów czy ustalenie idealnego harmonogramu pracy wielozmianowej.

Wspomniano wcześniej o prostocie zastosowania tego narzędzia w praktyce. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że zanim uruchomi się Solvera, należy zdefiniować zagadnienie, które będzie poddane optymalizacji. W kolejnych krokach tworzyć będziemy odpowiedni model w arkuszu, uzupełniając go o niezbędne formuły i wartości, a także formułować warunki ograniczające niezbędne do prawidłowego wyliczenia rezultatu końcowego. Dopiero wtedy można „odpalić” Solvera. Kiedy już uzyskamy ostateczny wynik, nie pozostanie nam nic innego, jak zinterpretować i wykorzystać otrzymany rezultat.

Jak aktywować dodatek w Excelu?

Przed przystąpieniem do stworzenia modelu, do którego następnie zostanie zastosowany Solver, aby znaleźć optymalną wartość, trzeba go aktywować. Dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z tego narzędzia, nie będzie one dostępne na Wstążce Excela. W tym celu należy wykonać, krok po kroku, krótką instrukcję.

Jak aktywować dodatek Solver:

KROK 1: Na Wstążce Excela kliknij kartę Plik, a następnie z menu Backstage wybierz pozycję Opcje.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Osadzenie pliku video w arkuszu

Read more

Dashboard w Excelu- materiały do pracy

Read more

Jak tworzyć użyteczne KPI?

CiRZ_07-08_9.jpg

Monitoring działalności firmy z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (z ang. Key Performance Indicators, KPI) praktykowany jest w wielu przedsiębiorstwach. Z założenia wskaźniki KPI mają pomóc menedżerom w realizowaniu strategii firmy, prowadząc ją ku ściśle określonym celom. Aby zadanie to mogło stać się wykonalne wskaźniki, którymi posługują się zarządzający powinny być dobrze zdefiniowane i właściwie zaprezentowane.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama