W ostatnich latach zaszło sporo zmian w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, a wszystko dzięki stworzeniu dodatków BI (Business Intelligence). Nie dość, że ułatwiają proces pobierania i przekształcania danych (Power Query), to jeszcze pozwalają budować modele danych (Power Pivot), a następnie prezentować je z użyciem Power Map czy Power View. To wszystko sprawia, że nasza praca staje się o wiele ciekawsza, a jednocześnie może być bardziej zoptymalizowana.

Budowanie modeli danych w Power Pivot pozwala użytkownikowi na pracę z naprawdę dużymi ilościami informacji. Możemy je przetwarzać, przeliczać, analizować, a następnie prezentować chociażby w postaci raportu tabeli przestawnej. W modelu danych możemy również dodawać kolumny obliczeniowe oraz tzw. miary. Wszystko to realizujemy z użyciem języka DAX (Data Analysis Expressions).

Dla wielu użytkowników Excela język DAX wydaje się czymś niesamowicie trudnym do zrozumienia i nauczenia, co w praktyce nie jest prawdą. Owszem, trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż tworząc formuły w tym języku, odwołujemy się do całych kolumn, a nie do komórek, jak to miało miejsce w przypadku pisania standardowych formuł w Excelu. Ponadto sporo funkcji znanych z Excela istnieje w języku DAX i ma taką samą lub nieco zmienioną składnię.

Zanim przejdziemy do omawiania różnic pomiędzy kolumnami obliczeniowymi a miarami, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów związanych z użyciem języka DAX.

Przede wszystkim każdą formułę będziemy rozpoczynać od znaku równości (=) tak samo, jak to miało miejsce przy tworzeniu formuły w Excelu. Kolejne podobieństwo odnosi się do zastosowania operatorów arytmetycznych i logicznych. Są identyczne.

Jeżeli będziemy tworzyć bardziej rozbudowane formuły w Power Pivot, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zagnieżdżać np. w przypadku budowania złożonej formuły weryfikującej spełnienie wielu różnych kryteriów.

Jak już wcześniej wspominałem, pisząc formuły w języku DAX, odwołujemy się do całych kolumn, a nie konkretnych komórek. W takim przypadku nazwy kolumn umieszczamy w nawiasach kwadratowych, np. [Sprzedaż] czy [Koszty wysyłki]. Jeżeli tworzona formuła odwołuje się do kolumny lub miary umieszczonych w tej samej tabeli, to możemy pominąć jej nazwę. W przeciwnym razie przed nazwą kolumny umieszczamy dodatkowo nazwę tabeli. Jeśli zawiera ona spację, zaczyna się od cyfry lub jest tzw. słowem zarezerwowanym, np. Suma, to w takim przypadku musi być umieszczona pomiędzy pojedynczymi cudzysłowami, np. ‘Transakcje 2018’[Sprzedaż].

Kolumny obliczeniowe

Kolumna obliczeniowa znajdzie zastosowanie zawsze wtedy, gdy zajdzie potrzeba przypisania wartości do każdego wiersza w konkretnej tabeli modelu danych. W takim przypadku mówimy o wyrażeniu w języku DAX operującym w kontekście bieżącego wiersza tabeli.

Do raz utworzonej kolumny obliczeniowej możemy następnie odwoływać się w raporcie tabeli przestawnej, umieszczając ją w obszarach wierszy, kolumn, filtrów. Możemy ją również wykorzystać we fragmentatorach połączonych z konkretną tabelą przestawną.

Co ważne, zdefiniowana kolumna obliczeniowa może być użyta do skonstruowania kolejnej kolumny obliczeniowej lub miary w analizowanym modelu danych.

Pracując z ogromnymi ilościami danych, warto również mieć świadomość, jak takie kolumny są obliczane i jaki mają wpływ na wielkość pliku. Otóż w przypadku kolumn obliczeniowych są one wyliczane podczas przetwarzania bazy danych, a następnie ich wyniki są przechowywane w modelu danych. Tym samym mają bezpośredni (negatywny) wpływ na rozmiar pliku.

Innymi słowy, każda dodatkowa kolumna obliczeniowa powoduje, że plik staje się coraz większy. Co w takim przypadku? Cóż, sugeruje się wykonanie niektórych obliczeń jeszcze na etapie czyszczenia i przygotowywania danych w Power Query, ewentualnie zastosowanie miar tworzonych już z poziomu Power Pivot.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne MAX.K i MIN.K

W funkcjach statystycznych Excela dostępne są funkcje MAX oraz MIN, które pozwalają wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość w badanej próbie.

Read more
On-line only no. 19/2019

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg
Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).
Read more
On-line only no. 19/2019

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama