Problem ryzyka kursowego pojawia się zawsze, jeżeli strony transakcji nominowane są w różnych walutach. Powszechnie dotyczy to transakcji wynikowej, kiedy nominowanie przychodów i kosztów w tej samej walucie nie powoduje ryzyka kursowego. Typowym stwierdzeniem jest, że bezpieczne jest generowanie kosztów w walucie, w której osiągane są przychody.

Wykorzystanie arkusza MS Excel w analizie ryzyka kursowego

Niestety, zasada ta wykorzystywana bywa dla celów bilansowych. Panuje przekonanie, że dla podmiotów, które osiągają przychody w walucie obcej, równie bezpieczne jest zaciąganie zobowiązań w tej walucie. Z punktu widzenia finansów będzie to sytuacja bezpieczna wyłącznie wtedy, kiedy po drugiej stronie (w tym wypadku po stronie aktywów) również pojawi się równoważna wartość w walucie. Dla typowego przedsiębiorstwa działającego na terytorium Polski zaciągnięcie zobowiązania w walucie powoduje otwarcie ekspozycji na ryzyko kursowe i konieczność dokonania wyceny tej pozycji na koniec okresu obrachunkowego.

Zasady wyceny różnic kursowych w największym skrócie polegają na tym, aby na moment wyceny obliczyć, jaka jest wartość zobowiązania według kursu historycznego i jaka jest wartość zobowiązania, gdyby jego spłata nastąpiła w momencie wyceny (do kalkulacji przyjmuje się kurs średni NBP). Jeśli kwota wyrażona w PLN według kursu obecnego będzie większa od tej wyrażonej według kursu historycznego, wskazywać to będzie stan, kiedy spłata spowodowałaby stratę – czyli ujemne różnice kursowe. Podobne zasady stosowane są w odniesieniu do spłat kapitałowych realizowanych dla zobowiązań walutowych.

Z punktu widzenia planowania finansowego odzwierciedlenie ryzyka kursowego bywa uciążliwe, szczególnie w sytuacji, kiedy rozważane są serie kolejnych transakcji kredytowych (lub leasingowych) oraz transakcje te mają charakter annuitetowy.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Magazyn Controlling nr 24/2012

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 27/2021

Wykresy wodospadowe w praktyce

Wykresy są często nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym przy różnego rodzaju raportach. Ich zadaniem jest zarówno przekazać pewne merytoryczne dane, jak również przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jako że większość z nas jest wzrokowcami, to dobrze stworzony wykres pozwoli zapamiętać najważniejsze dane czy różne zależności.

Czytaj więcej

Pętle w Excelu

Pętle w Excelu

Język VBA (ang. Visual Basic for Applications) jest językiem programowania obsługującym aplikacje pakietu Microsoft Office, do których należy m.in. Excel. Celem pracy w VBA jest automatyzacja zadań wykonywanych na dokumentach za pomocą makropoleceń. Jednym z podstawowych narzędzi dostępnych w VBA są pętle.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama