Pojawienie się w programie Microsoft Excel nowego narzędzia, którym były tabele przestawne, sprawiło, że analiza zgromadzonych danych stała się szybsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Za pomocą kilku przeciągnięć myszką można zbudować raport, który będzie prezentował informacje zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy końcowego. To wszystko sprawiło, że raporty nabrały jeszcze większej przejrzystości, a czas poświęcony na ich przekształcenie się skrócił. Stan ten trwał przez bardzo wiele lat, aż w końcu świat ujrzał nowy dodatek do Excela o nazwie Power Pivot...

Power Pivot wprowadził sporo zmian, m.in. zaimplementowanie modelu danych, który pozwala budować relacje pomiędzy danymi umieszczonymi w różnych tabelach. Dzięki temu informacje „kotmunikują” się ze sobą i nie ma potrzeby tworzenia obszernych zbiorów danych, w których niepotrzebnie powtarzane są niektóre wartości. Tym samym po zbudowaniu modelu danych jesteśmy w stanie stworzyć dowolny raport tabeli przestawnej, którego elementy mogą pochodzić z różnych źródeł. Czyż nie jest to genialne?

Nie bez powodu mówi się, że pojawienie się narzędzi Power Pivot czy Power Query jest największą rewolucją w programie Microsoft Excel w ciągu ostatnich 20 lat.

Budowa raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Dotychczas, tworząc tabelę przestawną w Excelu, należało pobrać dane źródłowe, np. z systemu transakcyjnego typu ERP, a następnie oczyścić je ze wszystkich niepotrzebnych elementów, zapewnić właściwą formę tabelaryczną danych, pousuwać puste kolumny, pododawać brakujące etykiety kolumn itd. Następnym krokiem było wstawienie tabeli przestawnej na podstawie zgromadzonych informacji (karta Wstawianie > Tabele > Tabela przestawna).

W przypadku dodatku Power Pivot dane zewnętrzne możemy pobrać z różnych źródeł, dzięki czemu od razu wszystkie zostaną umieszczone w modelu danych w postaci osobnych kart, z których każda reprezentuje osobną tabelę (Rysunek 1).

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Open access On-line only no. 20/2019

Osadzenie pliku video w arkuszu

Przeglądając różne strony poświęcone Excelowi, czasami spotykam się z plikami, które zawierają animację wideo. Zastanawiam się, w jaki sposób to działa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w arkuszu kalkulacyjnym można zamieszczać animacje flash. Czy istnieje sposób na to, aby zamieszczać w nim pliki wideo, np. z serwisu YouTube?

Read more
On-line only no. 20/2019

Jak tworzyć użyteczne KPI?

CiRZ_07-08_9.jpg

Monitoring działalności firmy z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (z ang. Key Performance Indicators, KPI) praktykowany jest w wielu przedsiębiorstwach. Z założenia wskaźniki KPI mają pomóc menedżerom w realizowaniu strategii firmy, prowadząc ją ku ściśle określonym celom. Aby zadanie to mogło stać się wykonalne wskaźniki, którymi posługują się zarządzający powinny być dobrze zdefiniowane i właściwie zaprezentowane.

Read more
On-line only no. 20/2019

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

CiRZ_07-08_20.jpg

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement