Program MS Excel jest często wykorzystywany m.in. do tworzenia biznesplanów, budżetów czy zaawansowanych modeli finansowych. Wszystkie te formy skoroszytów wymagają od użytkownika wypełnienia setek, a nawet tysięcy komórek znajdujących się w licznych arkuszach. Wspomniane pliki, zanim uzyskamy ich wersję finalną, powstają w wielu wersjach wstępnych, które nierzadko są modyfikowane przez różne osoby.

Podczas przygotowywania plików tego typu czasami pojawia się potrzeba zestawienia dwóch dotychczas utworzonych wersji w celu porównania wprowadzonych zmian. Porównanie dwóch plików pod względem wizualnym zazwyczaj okazuje się niewystarczające. W takim przypadku warto wykorzystać możliwości jednego z dodatków Excela o nazwie Inquire. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić potencjał, jaki może zaoferować ten dodatek, opisując jedną z jego funkcjonalności związaną z porównywaniem plików.

Standardowe formy porównywania plików

Dodatek Inquire pozwala na dokonanie bardzo szczegółowego porównania dwóch skoroszytów. Przeważnie podobne porównanie wykonujemy w Excelu, korzystając z kilku opcji.

Pierwszą z nich jest porównanie dwóch skoroszytów przez zestawienie ich obok siebie przy użyciu karty Widok > Wyświetl obok siebie. Funkcja ta umożliwia wizualne porównanie dwóch plików przy użyciu opcji synchronicznego przewijania. Metoda ta sprawdza się z reguły jako sposób na porównanie mało złożonych plików, które są dobrze znane finalnemu użytkownikowi.

Druga z metod znajduje swoje zastosowanie w przypadku porównania dwóch arkuszy znajdujących się w tym samym pliku. W tym celu również za pomocą karty Widok posługujemy się ikonką o nazwie Nowe okno. Dzięki tej opcji aktualnie otwarty skoroszyt otwiera się drugi raz w nowym oknie, a użytkownik ma możliwość analizy dwóch dowolnych arkuszy tego samego pliku.

Kolejna metoda polega na wykorzystaniu formuły, która wykaże różnice w porównywanych plikach. Aby skorzystać z tej opcji porównywania, wystarczy w czystym arkuszu wpisać następującą formułę:

JEŻELI(Arkusz1!A1<>Arkusz2!A1; „Arkusz1:”& Arkusz1!A1&” vs Arkusz2:”& Arkusz2!A1;””)

Wskaże ona miejsca i wartości różniące badane pliki.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tylko on-line nr 23/2020

Wycena wartości godziwej aktywów w arkuszu Excel

CiRZ_3_20.jpg

Regulacje bilansowe, jak ustawa o rachunkowości, czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ /Sprawozdawczości Finansowej przewidują wycenę niektórych aktywów i pasywów w wartości godziwej. Jednak ani definicja, ani przepisy uprawniające do wyboru tego standardu nie wyjaśniają, jak ma wyglądać proces wyceny wartości godziwej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Biała lista podatników VAT w Excelu

CiRZ_02_18.jpg

Na temat białej listy podatników powstało mnóstwo artykułów poświęconych przede wszystkim istocie jej działania, obowiązkom nałożonym na przedsiębiorców oraz sankcjom grożącym za niedopełnienie obowiązku weryfikacji. Na rynku pojawiło się sporo rozwiązań ułatwiających weryfikację rachunków bankowych z pominięciem wyszukiwarki Ministerstwa Finansów. W tym artykule przeanalizujemy w jaki sposób Excel umożliwia sprawdzenie kont kontrahentów, oczywiście odwołując się do danych białej listy podatników VAT.

Czytaj więcej

Tworzenie raportów w Excelu na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży

INFO_23_27.jpg

Program Excel jest bardzo często wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju raportów. Mogą być one mniej lub bardziej rozbudowane, mniej lub bardziej skomplikowane oraz do ich wykonania możemy stosować przeróżne narzędzia Excela. Wszystko zależy od tego, co nasz raport ma przedstawiać i w jakiej formie mamy do niego dane źródłowe. W niniejszym artykule pokażę na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży, jak tworzyć go za pomocą tabel przestawnych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama