Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Aby móc dobrze zaplanować płynność finansową, musimy przyjrzeć się obiegowi gotówki w firmie oraz temu, jak szybko firma jest w stanie zamienić dane aktywo na gotówkę (czyli upłynnić dane aktywo). Pod uwagę weźmiemy więc różne wskaźniki płynności:

  • wskaźnik płynności bieżącej,
  • wskaźnik szybki,
  • wskaźnik płynności gotówkowej,
  • wskaźnik upłynniania.

Ich analiza bierze pod uwagę źródła gotówki, za pomocą której firma może regulować bieżące zobowiązania.

Aby móc wyliczać odpowiednie wskaźniki, potrzebny nam będzie arkusz Excela, w którym będziemy mieć zsumowane różne wartości dla przedsiębiorstwa. Przykład takiego arkusza pokazany jest na rysunku 1.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej nazywany jest też wskaźnikiem kapitału obrotowego i oblicza się go jako stosunek aktywów bieżących do bieżących zobowiązań. Zatem w przypadku naszego arkusza wskaźnik ten będzie wyliczany formułą:

=B2/B3.

Przyjmuje się, że wskaźnik powinien przyjmować wartości od 1,2 do 2 (niektórzy przyjmują do 2,4). Przedział ten jest bardzo płynny i zależy od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten jest ważny jeszcze z jednego powodu: często kontroli tego wskaźnika dokonują banki przy udzielaniu decyzji kredytowych, aby upewnić się, czy firma będzie w stanie spłacać regularnie zaciągnięte zobowiązanie.

Wskaźnik szybki

Wskaźnik szybki jest to stosunek aktywów płynnych do wartości bieżących zobowiązań. Pod uwagę bierze się jednak tylko te najbardziej płynne aktywa: gotówkę, inwestycje krótkoterminowe oraz należności. Warto jednak sprawdzić, czy wśród należności nie ma należności przeterminowanych, które mogą być nieściągalne. Nie są przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględniane w żaden sposób chociażby zapasy, dlatego ten wskaźnik jest bardziej rygorystyczny niż wskaźnik płynności bieżącej.

W naszym przypadku formuła wyliczająca wskaźnik szybki będzie miała następującą postać:

=(B4+B5+B6)/B3.

Wartość wskaźnika szybkiego powinna wynosić około 1 (najlepiej, aby to było 1 lub więcej).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2019

Zobacz również

Tylko on-line nr 22/2020

Funkcje finansowe w programie Excel

CiRZ_1_2020_22.jpg

Spośród wielu różnych dostępnych w programie Excel funkcji dość liczną grupę stanowią funkcje finansowe. Najogólniej rzecz biorąc służą nam one do tego, by w prosty sposób móc policzyć różne wskaźniki związane z finansami oraz inwestycjami.

Czytaj więcej

Porównanie zawartości skoroszytów za pomocą dodatku Inquire

INFO_22_67.jpg

Program MS Excel jest często wykorzystywany m.in. do tworzenia biznesplanów, budżetów czy zaawansowanych modeli finansowych. Wszystkie te formy skoroszytów wymagają od użytkownika wypełnienia setek, a nawet tysięcy komórek znajdujących się w licznych arkuszach. Wspomniane pliki, zanim uzyskamy ich wersję finalną, powstają w wielu wersjach wstępnych, które nierzadko są modyfikowane przez różne osoby.

Czytaj więcej

Pobieranie danych z .csv i .xlsx do Power Query

INFO_22_14.jpg

W tym artykule zajmiemy się dwoma sposobami pobierania danych do Power Query. Pierwszy dotyczy danych pobieranych z plików .csv, drugi – .xlsx.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama