Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Planowanie płynności finansowej w Excelu

Aby móc dobrze zaplanować płynność finansową, musimy przyjrzeć się obiegowi gotówki w firmie oraz temu, jak szybko firma jest w stanie zamienić dane aktywo na gotówkę (czyli upłynnić dane aktywo). Pod uwagę weźmiemy więc różne wskaźniki płynności:

  • wskaźnik płynności bieżącej,
  • wskaźnik szybki,
  • wskaźnik płynności gotówkowej,
  • wskaźnik upłynniania.

Ich analiza bierze pod uwagę źródła gotówki, za pomocą której firma może regulować bieżące zobowiązania.

Aby móc wyliczać odpowiednie wskaźniki, potrzebny nam będzie arkusz Excela, w którym będziemy mieć zsumowane różne wartości dla przedsiębiorstwa. Przykład takiego arkusza pokazany jest na rysunku 1.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej nazywany jest też wskaźnikiem kapitału obrotowego i oblicza się go jako stosunek aktywów bieżących do bieżących zobowiązań. Zatem w przypadku naszego arkusza wskaźnik ten będzie wyliczany formułą:

=B2/B3.

Przyjmuje się, że wskaźnik powinien przyjmować wartości od 1,2 do 2 (niektórzy przyjmują do 2,4). Przedział ten jest bardzo płynny i zależy od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten jest ważny jeszcze z jednego powodu: często kontroli tego wskaźnika dokonują banki przy udzielaniu decyzji kredytowych, aby upewnić się, czy firma będzie w stanie spłacać regularnie zaciągnięte zobowiązanie.

Wskaźnik szybki

Wskaźnik szybki jest to stosunek aktywów płynnych do wartości bieżących zobowiązań. Pod uwagę bierze się jednak tylko te najbardziej płynne aktywa: gotówkę, inwestycje krótkoterminowe oraz należności. Warto jednak sprawdzić, czy wśród należności nie ma należności przeterminowanych, które mogą być nieściągalne. Nie są przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględniane w żaden sposób chociażby zapasy, dlatego ten wskaźnik jest bardziej rygorystyczny niż wskaźnik płynności bieżącej.

W naszym przypadku formuła wyliczająca wskaźnik szybki będzie miała następującą postać:

=(B4+B5+B6)/B3.

Wartość wskaźnika szybkiego powinna wynosić około 1 (najlepiej, aby to było 1 lub więcej).

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2019

Zobacz również

Tylko on-line nr 27/2021

Wykresy wodospadowe w praktyce

Wykresy są często nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym przy różnego rodzaju raportach. Ich zadaniem jest zarówno przekazać pewne merytoryczne dane, jak również przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jako że większość z nas jest wzrokowcami, to dobrze stworzony wykres pozwoli zapamiętać najważniejsze dane czy różne zależności.

Czytaj więcej

Pętle w Excelu

Pętle w Excelu

Język VBA (ang. Visual Basic for Applications) jest językiem programowania obsługującym aplikacje pakietu Microsoft Office, do których należy m.in. Excel. Celem pracy w VBA jest automatyzacja zadań wykonywanych na dokumentach za pomocą makropoleceń. Jednym z podstawowych narzędzi dostępnych w VBA są pętle.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama