Język VBA (ang. Visual Basic for Applications) jest językiem programowania obsługującym aplikacje pakietu Microsoft Office, do których należy m.in. Excel. Celem pracy w VBA jest automatyzacja zadań wykonywanych na dokumentach za pomocą makropoleceń. Jednym z podstawowych narzędzi dostępnych w VBA są pętle.

Pętle w Excelu

Pętle wykorzystuje się do powtórzenia danej operacji określoną liczbę razy. Odnosząc się do aplikacji Excela, dzięki pętlom można np. przeskanować zakres wskazanych komórek, sprawdzając poprawność znajdujących się w nich danych lub przejść przez wszystkie otwarte skoroszyty, zapisując je pod określoną nazwą. Wszystkie te i wiele innych operacji w aplikacjach Office można wykonać dzięki kilku liniom kodu wykorzystującym proces powtórzenia.

W językach programowania występują różne rodzaje pętli, które pojawiają się również w VBA. Zalicza się do nich pętle For Next, For Each oraz Do Loop W niniejszym artykule chciałbym przedstawić mechanizm posługiwania się każdą z pętli, prezentując przykład jej zastosowania.

Pętla For Next

Pętla For Next jest jedną z najczęściej używanych rodzajów pętli. Pozwala na wykonanie bloku kodu określoną liczbę razy. Składnia pętli wygląda w następujący sposób:

For licznik = początek To koniec [Step wartość kroku]

[instrukcje]

[Exit For]

[instrukcje]

Next [licznik]

gdzie:

  • licznik – Wymagany. Zmienna liczbowa używana jako licznik pętli.
  • początek – Wymagany. Wartość początkowa licznika.
  • koniec – Wymagany. Wartość końcowa licznika.
  • wartość kroku – Opcjonalny. Wartość, o jaką zwiększa się licznik przy każdym przejściu przez pętlę. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Jeżeli nie zostanie określona domyślnie, będzie wynosić 1. Zatem każde przejście przez pętlę będzie zwiększało wartość licznika o 1.
  • instrukcje – Opcjonalny. Blok kodu, który zostanie wykonany przy każdym przejściu przez pętlę.

Pozostałe 84% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tylko on-line nr 27/2021

Wykresy wodospadowe w praktyce

Wykresy są często nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym przy różnego rodzaju raportach. Ich zadaniem jest zarówno przekazać pewne merytoryczne dane, jak również przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jako że większość z nas jest wzrokowcami, to dobrze stworzony wykres pozwoli zapamiętać najważniejsze dane czy różne zależności.

Czytaj więcej

Funkcja LAMBDA w Excelu

Funkcja LAMBDA w Excelu

W tym artykule pomówimy o funkcji LAMBDA, dzięki której możemy tworzyć własne, nowe funkcje w Excelu bez korzystania z programowania w VBA. Ta funkcja na tę chwilę dostępna jest tylko w programie Insider w Excelu 365, ale po przejściu testów będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Excela (nie będzie jednak dodawana do wcześniejszych wersji oprogramowania).

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama