W niniejszym artykule prezentujemy kompleksowy model, który w uniwersalny sposób łączy ocenę z perspektywy wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji oraz umożliwiający porównywanie danej klasy aktywów pod względem zakładanych parametrów inwestycji.

Inwestycja to proces nabywania i wykorzystywania aktywów w celu osiągnięcia zakładanych korzyści ekonomicznych w danym czasie i przy danym poziomie ryzyka. Miejscem nabycia aktywów jest rynek giełdowy lub pozagiełdowy, a źródła korzyści inwestycyjnych to wzrost wartości aktywa i wypłata tego wzrostu w formie dywidend, odsetek, czynszu lub realizacja zysku kapitałowego ze sprzedaży aktywa.

Główne czynniki wpływu na opłacalność inwestycji to: nakład inwestycyjny, czas inwestycji, oczekiwany dochód (stopa zwrotu) i ryzyko inwestycji. Inwestycje w aktywa podlegają ocenie głównie z trzech perspektyw:

  1. opłacalności wejścia w inwestycję (kryterium opłacalności nabycia inwestycji),
  2. opłacalności utrzymywania inwestycji (kryterium opłacalności posiadania inwestycji),
  3. opłacalności wyjścia z inwestycji (kryterium opłacalności sprzedaży inwestycji).

Do najczęściej wybieranych i umożliwiających uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu należą inwestycje w akcje spółek giełdowych. Celem artykułu jest prezentacja modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki giełdowej na przykładzie spółki PKN Orlen.

Założenia modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki

Teoria i praktyka inwestycji w aktywa zwrotne szeroko opisuje rodzaj aktywów inwestycyjnych oraz istotę, zasady, cele, funkcje, elementy procesu inwestycyjnego i zarządzania inwestycjami. W równym stopniu znane są także metody i zasady analizy efektywności inwestycji z punktu widzenia etapu wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji, co prezentuje tabela 1.

Pozostałe 66% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5-6/2020

Zobacz również

Tylko on-line nr 24/2020

Znajdowanie udziałów oraz porównywanie wartości w tabeli przestawnej

CiRZ_04_9.jpg

Pracując z różnego rodzaju danymi często dochodzimy do momentu, w którym mamy stworzoną tabelę przestawną, którą potrzebujemy dalej analizować. Okazuje się, że mamy do tego szereg narzędzi, które warto wykorzystywać.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 24/2020

Weryfikacja statusu płatności w Power Query

CiRZ_5-6_28.jpg

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Odpowiadamy za sprawy księgowe w firmie i potrzebujemy trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o kontrolę spływających płatności od klientów. Wystawiamy setki dokumentów sprzedażowych w programie transakcyjnym, a informacje o płatnościach otrzymujemy w postaci wyciągów z banków. Potrzebujemy „zderzyć” ze sobą te dane, aby wiedzieć który klient zalega z płatnością, a który jest przykładem do naśladowania. Niestety używany system nie pozwala nam na prostą weryfikację. Co robimy? Sięgamy po Excela i Power Query.

Czytaj więcej

Radiowe słupki, czyli sterowanie wykresem za pomocą pól wyboru

INFO_24_35.jpg

Wykres w Excelu sterowany radiem? Wydaje się to niemożliwe – i takie też jest. A jednak wszystkie te słowa znajdą zastosowanie w poniższym tekście, dzięki czemu stworzymy prawdziwie interaktywny wykres słupkowy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama