W niniejszym artykule prezentujemy kompleksowy model, który w uniwersalny sposób łączy ocenę z perspektywy wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji oraz umożliwiający porównywanie danej klasy aktywów pod względem zakładanych parametrów inwestycji.

Inwestycja to proces nabywania i wykorzystywania aktywów w celu osiągnięcia zakładanych korzyści ekonomicznych w danym czasie i przy danym poziomie ryzyka. Miejscem nabycia aktywów jest rynek giełdowy lub pozagiełdowy, a źródła korzyści inwestycyjnych to wzrost wartości aktywa i wypłata tego wzrostu w formie dywidend, odsetek, czynszu lub realizacja zysku kapitałowego ze sprzedaży aktywa.

Główne czynniki wpływu na opłacalność inwestycji to: nakład inwestycyjny, czas inwestycji, oczekiwany dochód (stopa zwrotu) i ryzyko inwestycji. Inwestycje w aktywa podlegają ocenie głównie z trzech perspektyw:

  1. opłacalności wejścia w inwestycję (kryterium opłacalności nabycia inwestycji),
  2. opłacalności utrzymywania inwestycji (kryterium opłacalności posiadania inwestycji),
  3. opłacalności wyjścia z inwestycji (kryterium opłacalności sprzedaży inwestycji).

Do najczęściej wybieranych i umożliwiających uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu należą inwestycje w akcje spółek giełdowych. Celem artykułu jest prezentacja modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki giełdowej na przykładzie spółki PKN Orlen.

Założenia modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki

Teoria i praktyka inwestycji w aktywa zwrotne szeroko opisuje rodzaj aktywów inwestycyjnych oraz istotę, zasady, cele, funkcje, elementy procesu inwestycyjnego i zarządzania inwestycjami. W równym stopniu znane są także metody i zasady analizy efektywności inwestycji z punktu widzenia etapu wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji, co prezentuje tabela 1.

Pozostałe 66% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5-6/2020

Zobacz również

Tylko on-line nr 25/2020

Wykresy przestawne

CiRZ_250_25.jpg

Bardzo często przygotowując jakiś raport w programie Excel przychodzi nam przedstawić pewne dane na wykresie. Kiedy jednak dane te są zgromadzone w tabeli przestawnej, albo stworzenie wykresu wymaga wcześniej pewnego podsumowania tych danych, to z pomocą przyjść nam mogą wykresy przestawne. Częstym przykładem wykorzystania wykresów przestawnych jest analiza danych sprzedażowych i potrzeba ich zwizualizowania na wykresie.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 25/2020

MS Excel w planowaniu płynności finansowej (cz. 1)

MC_71_66.jpg

W czasie kryzysu spowodowanego globalną pandemią wiele firm za najważniejszą informację dotyczącą bieżącej działalności uznaje analizę płynności. Dla analityków i kontrolerów to wyzwanie, aby tego typu dane były prezentowane interesariuszom nie tylko dokładnie, ale też szybko.

Czytaj więcej

Power Query i prawidłowe przypisanie opiekuna do klienta

INFO_25_22.jpg

Spotkałem się z opinią, że odkąd Excel oferuje Power Query, nie ma potrzeby uczenia się języka VBA. Czy nie ma też potrzeby inwestowania w zaawansowane aplikacje CRM? Zobaczmy!

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama