W artykule wyjaśnimy, jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy mamy podwójne nagłówki. Nasze zadanie będzie polegało na rozbiciu zapisu danych z dwoma nagłówkami i zastąpieniu go bazodanowym sposobem zapisu.

Jak widać na Rysunku 1 z przykładowymi danymi, w dwóch pierwszych wierszach mamy informacje nagłówkowe.

W naszych danych mamy przedstawione dwa miesiące, które dodatkowo zostały podzielone na Godziny i Koszty. W bazie danych powinny być one rozdzielone na osobne kolumny, niestety taki sposób zapisywania danych nie zawsze jest wygodny do wpisywania dla użytkowników.

Z kolei zapis, który jest wygodniejszy i bardziej zrozumiały dla ludzi, może stwarzać problemy przy podsumowywaniu danych. Nasze zadanie będzie polegało na rozbiciu zapisu danych z dwoma nagłówkami i zastąpieniu go bazodanowym sposobem zapisu. Mówiąc dokładniej – informacja o miesiącach musi znaleźć się w osobnej kolumnie, natomiast dwie kolumny Godziny powinny połączyć się w jedną i analogicznie powinny zachować się kolumny Koszty.

W naszych przykładowych danych mamy rozpisaną sytuację tylko dla dwóch miesięcy w celu dokładnego objaśnienia wykonywanych czynności, ale dla większej liczby danych wszystko będzie działało analogicznie. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę, że celowo mamy zostawione puste komórki w danych dla Olgi oraz komórki wypełnione wartościami zero dla Marii, ponieważ w naszym rozwiązaniu te dwa przypadki będą traktowane inaczej.

Podsumowując, omówiliśmy dane, które będziemy przekształcać za pomocą Power Query, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób przekształcenia takich danych do postaci bazodanowej. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest zamiana naszego zakresu danych w tabelę. W tym celu naciskamy skrót klawiszowy Ctrl + T, otworzy nam się okno Tworzenie tabeli, w którym automatycznie zostanie zaznaczony zakres naszych danych. Istotne jest, aby odznaczyć checkbox przy poleceniu Moja tabela ma nagłówki (zaznaczone strzałką na Rysunku 2). Zaznaczony zakres tabeli potwierdzamy przyciskiem OK.

Otrzymamy tabelę z domyślnymi nagłówkami przedstawioną na Rysunku 3.

Po takim przygotowaniu tabeli możemy załadować ją do Power Query. W tym celu wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (Rysunek 4).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 23/2020

Wycena wartości godziwej aktywów w arkuszu Excel

CiRZ_3_20.jpg

Regulacje bilansowe, jak ustawa o rachunkowości, czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ /Sprawozdawczości Finansowej przewidują wycenę niektórych aktywów i pasywów w wartości godziwej. Jednak ani definicja, ani przepisy uprawniające do wyboru tego standardu nie wyjaśniają, jak ma wyglądać proces wyceny wartości godziwej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Biała lista podatników VAT w Excelu

CiRZ_02_18.jpg

Na temat białej listy podatników powstało mnóstwo artykułów poświęconych przede wszystkim istocie jej działania, obowiązkom nałożonym na przedsiębiorców oraz sankcjom grożącym za niedopełnienie obowiązku weryfikacji. Na rynku pojawiło się sporo rozwiązań ułatwiających weryfikację rachunków bankowych z pominięciem wyszukiwarki Ministerstwa Finansów. W tym artykule przeanalizujemy w jaki sposób Excel umożliwia sprawdzenie kont kontrahentów, oczywiście odwołując się do danych białej listy podatników VAT.

Czytaj więcej

Tworzenie raportów w Excelu na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży

INFO_23_27.jpg

Program Excel jest bardzo często wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju raportów. Mogą być one mniej lub bardziej rozbudowane, mniej lub bardziej skomplikowane oraz do ich wykonania możemy stosować przeróżne narzędzia Excela. Wszystko zależy od tego, co nasz raport ma przedstawiać i w jakiej formie mamy do niego dane źródłowe. W niniejszym artykule pokażę na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży, jak tworzyć go za pomocą tabel przestawnych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama