W niniejszym artykule podjęty został problem wyznaczania i interpretacji stóp procentowych za pomocą funkcji „EFEKTYWNA”, „NOMINALNA” i – wprowadzonej w wersji Excel 2016 nowej funkcji – „RÓWNOW.STOPA.PROC”. W szczególności uwagę zwrócono na kwestię podejmowania decyzji opartej na stopie nominalnej i efektywnej oraz zaprezentowano równoważną stopę procentową jako szczególny przypadek funkcji IRR pozwalający oszacować – w omówionym w artykule przypadku – stopę RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania).

Funkcje kalkulacji stóp procentowych

Funkcja EFEKTYWNA

Funkcja EFEKTYWNA pozwala wyznaczyć efektywną stopę procentową, a więc stopę rzeczywistą, która uwzględnia kapitalizację odsetek w podokresach. Stopa ta determinuje wielkość rzeczywiście uzyskanych lub zapłaconych odsetek. Jej wielkość jest zależna od wysokości stopy nominalnej oraz od częstotliwości kapitalizacji

Na określenie stopy efektywnej pozwala funkcja o następującej postaci: EFEKTYWNA(stopa_nominalna;okresy), gdzie stopa_nominalna określa wysokość stopy nominalnej w danym okresie, natomiast jako okresy należy rozumieć liczbę kapitalizacji w okresie, którego dotyczy podana stopa nominalna.

Znając stopę nominalną oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek w pierwszej ofercie przy zastosowaniu tej funkcji można zatem z łatwością obliczyć efektywną stopę oprocentowania, która pozwoli na lepsze określenie opłacalności planowanych przedsięwzięć niż stopa nominalna. Załóżmy sytuację, w której planowane jest otwarcie lokaty bankowej na okres dwóch lat i należy dokonać wyboru między dwiema konkurencyjnymi ofertami rynkowymi. Zgodnie z ofertami oprocentowanie lokat wynosi 4,0% i 3,85%. Kapitalizacja odsetek w pierwszej ofercie następuje jednak w stosunku rocznym, podczas gdy druga z nich zakłada kapitalizację miesięczną. Stopa efektywna pierwszej lokaty jest wobec tego równa jej stopie nominalnej. W drugim przypadku natomiast należy posłużyć się prezentowaną formułą, co zostało przedstawione na Rysunku1.

Efektywne oprocentowanie drugiej lokaty wynosi ok. 3,92%, jest więc nadal mniej korzystne niż pierwsza oferta. Co do zasady, konieczne jest jednak porównywanie stóp efektywnych, gdyż w niektórych sytuacjach może okazać się, że mają one wpływ na podejmowane decyzje. Ma to miejsce w sytuacji, gdy stopa nominalna jest wyższa oraz kapitalizacja jest częstsza.

Funkcja NOMINALNA

Funkcje dostępne w arkuszach kalkulacyjnych pozwalają również na działanie odwrotne do przedstawionego na Rysunku 1, tj. obliczenie stopy nominalnej przy znanej stopie efektywnej oraz kapitalizacji. Działanie takie może okazać się przydatne przykładowo w sytuacji, gdy znana jest wyłącznie stopa efektywna, a planowany okres utrzymywania inwestycji lub kredytowania jest krótszy od okresu kapitalizacji.

Stopę nominalną w arkuszu kalkulacyjnym wyznacza się na podstawie funkcji NOMINALNA, której formuła jest następująca: NOMINALNA(stopa_efektywna;okresy), gdzie stopa_efektywna oznacza efektywną stopę procentową w danym okresie, natomiast okresy oznaczają liczbę okresów kapitalizacji w czasie, którego podana stopa efektywna dotyczy.

Posługując się wcześniejszym przykładem, na poniższym rysunku przedstawiono, w jaki sposób można dokonać wyznaczenia nominalnej stopy oprocentowania przy znanej stopie efektywnej.

Pozostałe 61% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tylko on-line nr 27/2021

Wykresy wodospadowe w praktyce

Wykresy są często nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym przy różnego rodzaju raportach. Ich zadaniem jest zarówno przekazać pewne merytoryczne dane, jak również przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jako że większość z nas jest wzrokowcami, to dobrze stworzony wykres pozwoli zapamiętać najważniejsze dane czy różne zależności.

Czytaj więcej

Pętle w Excelu

Pętle w Excelu

Język VBA (ang. Visual Basic for Applications) jest językiem programowania obsługującym aplikacje pakietu Microsoft Office, do których należy m.in. Excel. Celem pracy w VBA jest automatyzacja zadań wykonywanych na dokumentach za pomocą makropoleceń. Jednym z podstawowych narzędzi dostępnych w VBA są pętle.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama