Same liczby w raportach już dawno przestały wystarczać. Do raportów musimy dodawać wizualizacje – najczęściej są to wykresy. Te z kolei muszą być dynamiczne. Muszą się zmieniać i dostosowywać, np. przez filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów. W tym artykule opiszemy dwa przykłady, w których będziemy zmieniać wizualizacje i wyróżniać najważniejsze dla nas dane za pomocą formantów z karty Deweloper.

Pokazywanie wybranych serii danych na wykresie

Zaczniemy od prostego wykresu z dwoma checkboxami (formantu), które umożliwiają usuwanie konkretnej serii danych z wykresu (Rysunek 1).

W podobnych przykładach najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie danych. Zaczynamy od przykładowych źródłowych danych pokazujących sprzedaż w okresie dwóch lat (Rysunek 2).

Zależy nam na uzyskaniu takiego efektu, żeby przez zaznaczanie checkboxa (formantu) odpowiednio pokazywać na wykresie serię odpowiedzialną za konkretny rok (powiązany z danym checkboxem). Żeby uzyskać taki efekt, potrzebujemy stworzyć formuły, które będą powiązane ze stanem checkboxów, czyli pierwszym naszym krokiem będzie wstawienie checkboxów (pól wyboru). Możemy to zrobić z karty Deweloper, rozwijając polecenie Wstaw i wybierając pole wyboru z sekcji Kontrolki formularza (formanty) (Rysunek 3).

Uwaga! Formanty z sekcji Kontrolki formularza nie obsługują eventów VBA, w przeciwieństwie do kontrolek ActiveX.

Przy wstawionym checkboksie nie potrzebujemy żadnego tekstu (będzie on wyświetlany w legendzie wykresu), dlatego usuwamy go i zmniejszamy obszar pola wyboru tylko do kwadracika do zaznaczania, a następnie go kopiujemy, bo potrzebujemy dwóch checkboxów.

Mamy już przygotowane miejsce na przekształcone dane (Rysunek 4). Chcemy, żeby informacja o tym, czy checkbox jest zaznaczony, czy nie, znalazła się odpowiednio w komórkach F1 i G1.

Żeby połączyć dane checkboxa (formantu) z komórką Excela, musimy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i w podręcznym menu wybrać opcję Formatuj formant (Rysunek 5).

Otworzy się okno formatowania pola wyboru, gdzie na zakładce Kontrolka musimy ustawić łącze do komórki ($F$1) (Rysunek 6). Na tej zakładce widać też aktualny stan pola wyboru – czy jest zaznaczony, czy nie. Trzeci stan, mieszany, nie jest możliwy do uzyskania przez klikanie w pole wyboru, więc się nim nie interesujemy.

Wartość w połączonej komórce zmieni się po pierwszej zmianie stanu pola wyboru. Jeśli pole wyboru będzie zaznaczone, to w połączonej komórce będzie wpisana wartość logiczna PRAWDA, a gdy będzie odznaczone, to w połączonej komórce pojawi się wartość logiczna FAŁSZ.

Analogicznie drugi checkbox potrzebujemy połączyć z komórką $G$1. Gdy już mamy połączone checkboxy z komórkami, możemy napisać odpowiednią formułę: =JEŻELI(F$1;B3;BRAK()) (Rysunek 7), która będzie wyświetlać dane źródłowe, gdy checkbox jest zaznaczony (w odpowiedniej komórce jest wartość logiczna PRAWDA), a błąd – funkcja BRAK(), gdy checkbox będzie odznaczony.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 22/2020

Planowanie płynności finansowej w Excelu

CiRZ_12_16.jpg

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 22/2020

Funkcje finansowe w programie Excel

CiRZ_1_2020_22.jpg

Spośród wielu różnych dostępnych w programie Excel funkcji dość liczną grupę stanowią funkcje finansowe. Najogólniej rzecz biorąc służą nam one do tego, by w prosty sposób móc policzyć różne wskaźniki związane z finansami oraz inwestycjami.

Czytaj więcej

Porównanie zawartości skoroszytów za pomocą dodatku Inquire

INFO_22_67.jpg

Program MS Excel jest często wykorzystywany m.in. do tworzenia biznesplanów, budżetów czy zaawansowanych modeli finansowych. Wszystkie te formy skoroszytów wymagają od użytkownika wypełnienia setek, a nawet tysięcy komórek znajdujących się w licznych arkuszach. Wspomniane pliki, zanim uzyskamy ich wersję finalną, powstają w wielu wersjach wstępnych, które nierzadko są modyfikowane przez różne osoby.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama