Same liczby w raportach już dawno przestały wystarczać. Do raportów musimy dodawać wizualizacje – najczęściej są to wykresy. Te z kolei muszą być dynamiczne. Muszą się zmieniać i dostosowywać, np. przez filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów. W tym artykule opiszemy dwa przykłady, w których będziemy zmieniać wizualizacje i wyróżniać najważniejsze dla nas dane za pomocą formantów z karty Deweloper.

Pokazywanie wybranych serii danych na wykresie

Zaczniemy od prostego wykresu z dwoma checkboxami (formantu), które umożliwiają usuwanie konkretnej serii danych z wykresu (Rysunek 1).

W podobnych przykładach najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie danych. Zaczynamy od przykładowych źródłowych danych pokazujących sprzedaż w okresie dwóch lat (Rysunek 2).

Zależy nam na uzyskaniu takiego efektu, żeby przez zaznaczanie checkboxa (formantu) odpowiednio pokazywać na wykresie serię odpowiedzialną za konkretny rok (powiązany z danym checkboxem). Żeby uzyskać taki efekt, potrzebujemy stworzyć formuły, które będą powiązane ze stanem checkboxów, czyli pierwszym naszym krokiem będzie wstawienie checkboxów (pól wyboru). Możemy to zrobić z karty Deweloper, rozwijając polecenie Wstaw i wybierając pole wyboru z sekcji Kontrolki formularza (formanty) (Rysunek 3).

Uwaga! Formanty z sekcji Kontrolki formularza nie obsługują eventów VBA, w przeciwieństwie do kontrolek ActiveX.

Przy wstawionym checkboksie nie potrzebujemy żadnego tekstu (będzie on wyświetlany w legendzie wykresu), dlatego usuwamy go i zmniejszamy obszar pola wyboru tylko do kwadracika do zaznaczania, a następnie go kopiujemy, bo potrzebujemy dwóch checkboxów.

Mamy już przygotowane miejsce na przekształcone dane (Rysunek 4). Chcemy, żeby informacja o tym, czy checkbox jest zaznaczony, czy nie, znalazła się odpowiednio w komórkach F1 i G1.

Żeby połączyć dane checkboxa (formantu) z komórką Excela, musimy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i w podręcznym menu wybrać opcję Formatuj formant (Rysunek 5).

Otworzy się okno formatowania pola wyboru, gdzie na zakładce Kontrolka musimy ustawić łącze do komórki ($F$1) (Rysunek 6). Na tej zakładce widać też aktualny stan pola wyboru – czy jest zaznaczony, czy nie. Trzeci stan, mieszany, nie jest możliwy do uzyskania przez klikanie w pole wyboru, więc się nim nie interesujemy.

Wartość w połączonej komórce zmieni się po pierwszej zmianie stanu pola wyboru. Jeśli pole wyboru będzie zaznaczone, to w połączonej komórce będzie wpisana wartość logiczna PRAWDA, a gdy będzie odznaczone, to w połączonej komórce pojawi się wartość logiczna FAŁSZ.

Analogicznie drugi checkbox potrzebujemy połączyć z komórką $G$1. Gdy już mamy połączone checkboxy z komórkami, możemy napisać odpowiednią formułę: =JEŻELI(F$1;B3;BRAK()) (Rysunek 7), która będzie wyświetlać dane źródłowe, gdy checkbox jest zaznaczony (w odpowiedniej komórce jest wartość logiczna PRAWDA), a błąd – funkcja BRAK(), gdy checkbox będzie odznaczony.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 23/2020

Wycena wartości godziwej aktywów w arkuszu Excel

CiRZ_3_20.jpg

Regulacje bilansowe, jak ustawa o rachunkowości, czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ /Sprawozdawczości Finansowej przewidują wycenę niektórych aktywów i pasywów w wartości godziwej. Jednak ani definicja, ani przepisy uprawniające do wyboru tego standardu nie wyjaśniają, jak ma wyglądać proces wyceny wartości godziwej.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 23/2020

Biała lista podatników VAT w Excelu

CiRZ_02_18.jpg

Na temat białej listy podatników powstało mnóstwo artykułów poświęconych przede wszystkim istocie jej działania, obowiązkom nałożonym na przedsiębiorców oraz sankcjom grożącym za niedopełnienie obowiązku weryfikacji. Na rynku pojawiło się sporo rozwiązań ułatwiających weryfikację rachunków bankowych z pominięciem wyszukiwarki Ministerstwa Finansów. W tym artykule przeanalizujemy w jaki sposób Excel umożliwia sprawdzenie kont kontrahentów, oczywiście odwołując się do danych białej listy podatników VAT.

Czytaj więcej

Tworzenie raportów w Excelu na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży

INFO_23_27.jpg

Program Excel jest bardzo często wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju raportów. Mogą być one mniej lub bardziej rozbudowane, mniej lub bardziej skomplikowane oraz do ich wykonania możemy stosować przeróżne narzędzia Excela. Wszystko zależy od tego, co nasz raport ma przedstawiać i w jakiej formie mamy do niego dane źródłowe. W niniejszym artykule pokażę na przykładzie miesięcznego raportu sprzedaży, jak tworzyć go za pomocą tabel przestawnych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama