Z poprzedniego artykułu z serii wiemy, że Excel może pomóc nam w stworzeniu prostej bazy danych, ale chcemy pójść krok dalej i zobaczyć, co jeszcze Microsoft stworzył, żeby ułatwić nam zarządzanie i analizę danych, a tym samym odpowiedzieć na istotne dla nas pytania. W tym artykule omówimy jeden z dodatków do Excela: PowerQuery, tak przydatny, że od wersji 2016 został integralną częścią Excela (karta Dane). Wcześniej możliwy do zainstalowania od wersji Excela 2010.

PowerQuery do importowania danych?

Głównym zadaniem dodatku PowerQuery jest importowanie danych z różnych źródeł (jako tzw. zapytania, które mają postać tabel) i ich wstępna obróbka. Umożliwia on m.in. przestawianie kolumn, grupowanie danych, dodawanie kolumn obliczeniowych oraz wiele innych przekształceń. Najważniejsze dla nas z punktu widzenia baz danych będą polecenia służące do łączenia danych: scalanie zapytań, dołączanie zapytań i pobierania danych z folderu.

Scalanie zapytań (tabel)

Na czym polega scalanie zapytań (tabel)? Przyjrzyjmy się dwóm tabelom przechowującym informacje o naszych klientach i nieruchomościach, którymi dla nich zarządzamy (odrobinę zmodyfikowanych w porównaniu do danych z wcześniejszego artykułu) (rysunek 1).

Mają odpowiednią postać jako tabele bazy danych, ale znacznie trudniej na ich podstawie odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • W ilu nieruchomościach mają udziały (są właścicielami) poszczególni nasi klienci?
  • Ilu udziałowców (właścicieli) ma poszczególną nieruchomość?
  • Jakie nieruchomości nie mają właścicieli lub przypisany im właściciel nie istnieje w bazie?

Podobne pytania możemy zadawać bardzo długo i to jest najważniejsze przy bazach danych – samo przechowywanie danych nam nie wystarcza. Potrzebujemy na ich podstawie odpowiedzieć na istotne dla nas pytania! Łatwiej nam będzie na nie odpowiedzieć, np. scalając nasze tabele. Najpierw musimy wykonać kilka kroków.

Uwaga! Na chwilę obecną możemy sobie wyobrazić scalanie jako korzystanie z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, dzięki której odnajdujemy interesujące nas informacje do pierwszej tabeli z drugiej tabeli na podstawie kolumny z identycznymi danymi (kolumn klucza głównego i obcego).

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Download files:

Favorites Print

Also check

Open access On-line only no. 20/2019

Osadzenie pliku video w arkuszu

Przeglądając różne strony poświęcone Excelowi, czasami spotykam się z plikami, które zawierają animację wideo. Zastanawiam się, w jaki sposób to działa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w arkuszu kalkulacyjnym można zamieszczać animacje flash. Czy istnieje sposób na to, aby zamieszczać w nim pliki wideo, np. z serwisu YouTube?

Read more
On-line only no. 20/2019

Jak tworzyć użyteczne KPI?

CiRZ_07-08_9.jpg

Monitoring działalności firmy z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (z ang. Key Performance Indicators, KPI) praktykowany jest w wielu przedsiębiorstwach. Z założenia wskaźniki KPI mają pomóc menedżerom w realizowaniu strategii firmy, prowadząc ją ku ściśle określonym celom. Aby zadanie to mogło stać się wykonalne wskaźniki, którymi posługują się zarządzający powinny być dobrze zdefiniowane i właściwie zaprezentowane.

Read more
On-line only no. 20/2019

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

CiRZ_07-08_20.jpg

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement