Temat związany z formatowaniem komórek jest bardzo złożony, ponieważ obejmuje m.in. takie wątki jak formatowanie niestandardowe, style czy motywy. W artykule przedstawiono najciekawsze zagadnienia związane z formatowaniem komórek w Excelu.

W niniejszym opracowaniu pokażę kilka przydatnych sztuczek, które usprawniają pracę w Excelu.

Porada 1. Zwodnicze zaokrąglanie liczb po przecinku

Bardzo częstym błędem początkujących użytkowników jest przyjęcie, że to, co widzimy na ekranie jest rzeczywistą liczbą. Takie założenie jest mylne i często prowadzi do nieprzewidzianych problemów, które trudno namierzyć. Widok 1 pokazuje fragment arkusza, którego celem jest wyliczenie ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu. Przed wykonaniem tej operacji cena zakupu musi zostać zaokrąglona w górę do pełnych złotówek. Komórka C2 pokazuje cenę zakupu sformatowaną w sposób walutowy, bez miejsc po przecinku. Komórka D2 zawiera formułę =ZAOKR.GÓRA(A2;0). Pomimo że w obu przypadkach widzimy na ekranie kwotę 25 zł, to jednak cena sprzedaży jest różna (w obu przypadkach do tych kwot dodaliśmy 50% marży). Jak możemy się przekonać, patrząc na widok 1, liczba, którą widzimy nie jest tą, na której operuje formuła. Rzeczywistą wartość możemy zaobserwować na pasku formuły i to musi zapamiętać każdy początkujący użytkownik Excela.

Porada 2. Szybkie usuwanie formatów liczbowych i obramowań

Excel pozwala bardzo szybko przywrócić format ogólny dla liczb, bez usuwania innych elementów formatowania (np. kolor czcionki, kolor wypełnienia, pogrubienie, podkreślenie, kursywa). Ten bardzo przydatny skrót to Ctrl+Shift+`. Drugim bardzo pomocnym skrótem jest Ctrl+Shift+-. Ta kombinacja trzech klawiszy pozwala na usunięcie obramowania w zaznaczonym zakresie komórek. Widok 2 bardzo ładnie pokazuje działanie tych dwóch skrótów. Pierwsza tabela to nasza sformatowana tabelka źródłowa. Tabela środkowa to efekt zastosowania pierwszego z opisanych skrótów. Widzimy, że zachowane zostało pogrubienie, kursywa i kolor wypełnienia w nagłówkach. Zniknęły natomiast formaty: walutowy i procentowy. Ostatnia tabelka to tak naprawdę nasza tabela źródłowa po zastosowaniu drugiego skrótu. Jak widać, wszelkie formatowanie zostało zachowane, usunięto jedynie obramowanie.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Open access On-line only no. 20/2019

Osadzenie pliku video w arkuszu

Przeglądając różne strony poświęcone Excelowi, czasami spotykam się z plikami, które zawierają animację wideo. Zastanawiam się, w jaki sposób to działa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w arkuszu kalkulacyjnym można zamieszczać animacje flash. Czy istnieje sposób na to, aby zamieszczać w nim pliki wideo, np. z serwisu YouTube?

Read more
On-line only no. 20/2019

Jak tworzyć użyteczne KPI?

CiRZ_07-08_9.jpg

Monitoring działalności firmy z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (z ang. Key Performance Indicators, KPI) praktykowany jest w wielu przedsiębiorstwach. Z założenia wskaźniki KPI mają pomóc menedżerom w realizowaniu strategii firmy, prowadząc ją ku ściśle określonym celom. Aby zadanie to mogło stać się wykonalne wskaźniki, którymi posługują się zarządzający powinny być dobrze zdefiniowane i właściwie zaprezentowane.

Read more
On-line only no. 20/2019

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

CiRZ_07-08_20.jpg

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement