Sumowanie kwot według waluty

On-line only no. 20/2019

Pytanie: Moje pytanie dotyczy arkusza kalkulacyjnego Excel. W drugiej kolumnie arkusza mam wpisane różne kwoty. Niektóre z nich są sformatowane jako złotówki, inne jako euro, dolary lub funty. Czy jest jakiś sposób na to, aby zsumować osobno złotówki, euro itd.? Excel nie posiada funkcji, która potrafiłaby sumować liczby według waluty.

Excel nie posiada funkcji, które pozwalają na przeprowadzanie bardziej zaawansowanych obliczeń na liczbach, uwzględniając ich konkretny format. Istnieje, co prawda funkcja KOMÓRKA(), która w wyniku może zwracać pewne informacje dotyczące analizowanej komórki arkusza, ale nie sprawdzi się ona w naszym przypadku. Aby rozwiązać problem należy, zatem po pierwsze – utworzyć własną funkcję, która w wyniku będzie zwracać symbol danej waluty, po drugie – w prosty sposób zsumować kwoty, przyjmując za kryterium, symbol waluty zwrócony wcześniej przez funkcję VBA.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Download files:

Also check

Zliczenie unikatów

Czy istnieje jakiś sposób na to, aby za pomocą formuły zliczyć unikaty występujące w danym zakresie danych?

Read more
On-line only no. 20/2019

Losowanie bez powtórzeń

Wiem, że w Excelu są funkcje, które pozwalają na wylosowanie liczby z określonego przedziału. Niestety nie znam sposobu na to, aby wylosować kilka liczb z danego zbioru, tak, aby się nie powtarzały. Przypuszczam, że można to zrobić jedynie poprzez makro, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Moje pytanie zatem brzmi: „Czy jest jakiś sposób na to, aby wylosować kilka wartości z danego zbioru bez powtórzeń?”.

Read more

Jak stworzyć histogram w Excelu? Dystrybuanta wieku w Excelu

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement