Przykładem obliczania minimalnej/maksymalnej wartości (np. produkcji/sprzedaży) po warunku, może być obliczanie minimalnej wartość produkcji dla poszczególnych pracowników (Rysunek 1), czyli po warunku.

Podobne funkcjonalności realizuje np. funkcja SUMA.JEŻELI, a od Excela 2019 zostały wprowadzone funkcje MIN.JEŻELI i MAKS.JEŻELI, ale jeśli mamy wcześniejszą wersję Excela musimy sami sobie stworzyć formułę, która wykonuje obliczenia w analogiczny sposób.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Jak stworzyć histogram w Excelu? Dystrybuanta wieku w Excelu

Read more

Wykres mostowy – dodanie etykiet danych, tytułu wykresu

Read more
On-line only no. 17/2019

Dodawanie wartości dla wielu różnych kryteriów – SUMA.WARUNKÓW()

Formułą w Excelu, która pozwala szybko zrobić analizę danych w wybranych kategoriach jest SUMA.WARUNKÓW(). Ta ba formuła dodaje wartości dla wielu różnych kryteriów.
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama