Gdyby chcieć dodać wartości, które spełniają jakieś konkretne kryterium, warto zastosować formułę SUMA.JEŻELI().

Konstrukcja tej formuły zbudowana jest w następujący sposób: w pierwszej kolejności wskazujemy zakres (czyli obszar zawierający kryteria, które będą brane pod uwagę, przy wykonaniu działania), następnie wpisujemy kryterium (jeśli jest to wartość tekstowa, to musi być wpisana w cudzysłowie) lub wskazujemy odwołanie do komórki, w której to kryterium występuje, na koniec podajemy zakres sumy (obszar, w którym znajdują się wartości liczbowe, które mają być dodawane). Przykład użycia tej formuły pokazano na rysunku 1.

Przykładowo, jeśli mając do dyspozycji cały Rachunek Zysków i Strat, chcielibyśmy pokazać wartości w ujęciu mocno uproszczonym, np. w podziale na przychody i koszty, to można np.: dodać wszystkie przychody występujące w Rachunku wpisując w komórkę C27 formułę =SUMA.JEŻELI(A5:A24;A27;C5:C24), gdzie

  1. A5:A24 - zakres kryteriów (czyli w tym przypadku podział danych na przychody i koszty);
  2. A27 – komórka, w której znajduje się wybrane kryterium, dla którego chcemy zsumować wartości (w tym przypadku słowo „przychody”;
  3. C5:C24 – obszar, w którym znajdują się wartości liczbowe, które chcemy dodawać.

Warto zwrócić uwagę, że zakresy dla punktów 1 i 3 mają identyczne numery wierszy – jest to niezbędne, aby formuła prawidłowo wykonała obliczenia.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Losowanie bez powtórzeń

Read more

Sumowanie kwot według waluty

Read more

Jak stworzyć histogram w Excelu? Dystrybuanta wieku w Excelu

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama